Endometrióza – čo to je, dá sa vyliečiť?

endometrióza

Endometrióza – toto ochorenie, ktoré postihuje milióny žien po celom svete, sa vyznačuje rastom tkaniva, ktoré normálne obklopuje maternicu, mimo jej hraníc. Toto tkanivo, známe ako endometriálne tkanivo, môže rásť na rôznych miestach v panvovej oblasti, vrátane vaječníkov, čriev, či močového mechúra. Nepochybne ide o zložité a často zanedbávané ochorenie, ktoré vyvoláva nielen fyzickú, ale aj emocionálnu záťaž pre postihnuté ženy.

S otázkou, či je možné endometriózu vyliečiť, prichádzajú na rad rôzne aspekty liečby. Mnohé ženy sú nútené riešiť bolestivé príznaky, ako sú intenzívne menštruačné kŕče, bolesť počas pohlavného styku, či neplodnosť. Dôležité je však položiť si otázku, či existujú metódy, ktoré nie len zmierňujú symptómy, ale vedú aj k jej uzdraveniu.

Čo je to endometrióza?

Endometrióza je benígne ochorenie ovplyvnené estrogénom, ktoré patrí medzi časté gynekologické ťažkosti. Prejavuje sa najmä u žien v reprodukčnom veku, zväčša medzi 30. a 40. rokom života. V podstate predstavuje prítomnosť endometria, vnútornej sliznice maternice, na miestach mimo maternice.

Endometrióza výrazne zasahuje do každodenného života postihnutých žien. Medzi hlavné príznaky patria malátnosť, bolesť v bedrách, brušná nepríjemnosť, aj bolesť pri močení či pohlavnom styku. Táto podmienka dokáže vyvolať aj komplikácie v podobe neplodnosti a narušeného menštruačného cyklu.

Čo je to teda endometrióza? Táto choroba sa často javí invazívnymi prejavmi podobnými zhubným ochoreniam. Napriek tomu je riziko premeny na malígne ochorenie iba 1 %. Prvé diagnostikované prípady pochádzajú z roku 1860, no o pojme „endometrióza“ sa odvážil písať profesor J. Sampson až v roku 1927.

čo je to endometrióza
Maternica, s hruškovitým tvarom, obsahuje vnútornú výstelku, endometrium, ktorá hrá kľúčovú úlohu v menštruačnom cykle. S rastúcou hrúbkou počas menštruačného cyklu mení svoju funkciu v reakcii na hormonálne zmeny. Základom sú dve vrstvy – stratum basalis a stratum functionalis, ktoré sa menia v priebehu štyroch fáz menštruačného cyklu.

Endometrióza podľa závažnosti

Príčiny endometriózy nie sú úplne známe, avšak zdôrazňuje sa súčinnosť viacerých rizikových faktorov, medzi ktoré patria genetické, hormonálne, anatomické a imunologické faktory. Endometrióza sa vyskytuje v približne 50 % prípadov bolestivej menštruácie a postihuje až 75 % žien s bolesťami v panvovej oblasti.

Taktiež je zaujímavé, že 25 až 40 % žien s problémami otehotnieť trpí touto chorobou. Najčastejšie sa endometrióza vyskytuje na peritoneu, vaječníkoch, oblasti rektovaginálneho septa a vo svalovine maternice.

Endometrióza podľa závažnostiPopis
1. stupeňMinimálna závažnosť; malé ložiská s prípadnými mierne prítomnými zrastmi.
2. stupeňMierna závažnosť; väčšie ložiská v rektovaginálnej oblasti.
3. stupeňStredná závažnosť; ložiská vo viacerých oblastiach, vrátane rektovaginálnej oblasti a vaječníkoch, s početnejšími zrastmi.
4. stupeňŤažký stupeň; výskyt ložísk vo viacerých oblastiach s rozsiahlými zrastmi v malej panve.

Príčiny endometriózy

Existuje niekoľko teórií, ktoré sa snažia osvetliť pôvod a príčiny endometriózy.

Implantačná teória:Táto teória uvádza, že endometrióza môže vzniknúť v dôsledku retrográdnej menštruácie, kde sa menštruačná krv a čiastočky endometria dostávajú do priestoru malej panvy.
Imunologická teória:Zdôrazňuje, že menštruačná krv v brušnej dutine môže vyvolať zápalový proces, počas ktorého sú bunky endometria deštruované. Ak sa objavia problémy na imunitnej úrovni, môže nastať prejav endometriózy.
LUF Syndróm a hormonálne problémy:LUF (Luteinizovaný neprasknutý folikul) syndróm spojený s hormonálnymi nerovnováhami môže byť ďalšou možnou príčinou endometriózy.
Metaplastická teória: Opisuje, ako sa nediferencované bunky v brušnej dutine môžu diferencovať na endometrium.
Transportná teória:Táto teória obviňuje prenos endometriálnych buniek cievami a lymfatickým systémom, známy aj ako teória kmeňových buniek.
Ovládanie hormónmi:Endometrióza je ovplyvnená hladinou estrogénu, ktorý sa tvorí vo vaječníkoch, tukovom tkanive a samotných ložiskách endometriózy. To ovplyvňuje tvorbu prostaglandínu a rezistenciu na progesterón.
Ďalšie možné príčiny endometriózy:Rôzne rizikové faktory, ako skorý nástup menarché, neskorá menopauza, nízky počet tehotenstiev, a ďalšie, môžu zohrávať rolu v rozvoji endometriózy.
endometrióza príčiny
Endometrióza sa môže vyskytovať v rôznych častiach tela, najčastejšie v panve, vaječníkoch, rektovaginálnej oblasti, ale aj mimo reprodukčného systému ženy. Zatiaľ čo niektoré ženy môžu trpieť intenzívnou bolesťou, iné majú len mierne ťažkosti alebo ochorenie prebieha asymptomaticky.

Príznaky endometriózy

Príznaky endometriózy môžu mať rôzne prejavy v závislosti od postihnutej oblasti, vytvárajúc rozmanité a často nejednoznačné ťažkosti.

 • bolesť v oblasti čriev, hnačka alebo zápcha
 • bolesť pri močení s prítomnosťou krvi
 • krvácanie z konečníka pri vyprázdňovaní
 • silná, nepravidelná alebo slabá menštruácia
 • neplodnosť v dôsledku upchatia vajíčkovodov
 • bolesť pri pohlavnom styku (dyspareúnia)

Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje, že približne 10 % dievčat a žien v reprodukčnom veku trpí endometriózou. Široká variabilita príznakov komplikuje stanovenie presnej diagnózy, a preto je dôležité, aby ženy so súvisiacimi ťažkosťami vyhľadali odbornú lekársku pomoc. Tieto príznaky môžu naznačovať nielen endometriózu, ale aj iné zdravotné problémy, ktoré si vyžadujú pozornosť odborníka.

Diagnostika endometriózy

Diagnostika endometriózy je komplexný proces, v ktorom sa kombinujú informácie poskytnuté pacientkou, gynekologické vyšetrenie a zobrazovacie metódy.

1. Klinická anamnéza a gynekologické vyšetrenie:

 • Informácie od pacientky: Prvým krokom je získanie informácií od pacientky týkajúcich sa jej symptómov, cyklických bolestí a neplodnosti.
 • Gynekologické vyšetrenie: Lekár vykonáva palpáciu brucha a maternice na zistenie prípadných nepravidelností či bolestí.

2. Zobrazovacie metódy:

 • Ultrazvuk (USG): Poskytuje obraz orgánov v panve a umožňuje odhalenie nepravidelností alebo cýst na vaječníkoch.
 • Magnetická rezonancia (MR): Detailnejšie zobrazuje štruktúry v panve a pomáha pri identifikácii endometriálnych ložísk.
 • Laparoskopia: Diagnostická a liečebná procedúra, pri ktorej sa chirurgickým zákrokom potvrdzuje diagnóza a odstraňujú sa ložiská endometriózy.

3. Diferenciálna diagnostika:

 • Zabezpečuje vylúčenie iných príčin ťažkostí pred chirurgickým zákrokom.
 • Ďalšie vyšetrenia zahŕňajú:
  • Cystoskopia a sigmoidoskopia na vyšetrenie močového mechúra a čreva.
  • Báriová klyzma na sledovanie stavu hrubého čreva.
  • Počítačová tomografia (CT) pre detailné obrazy postihnutých oblastí.

4. Laboratórne vyšetrenia:

 • Vyšetrenie krvi a CRP: Pomáha sledovať zápalové procesy v tele.
 • Ster z pošvy a krčka maternice: Môže poskytnúť ďalšie informácie o stave reprodukčného systému.
čo je to endometrióza
Diagnostika endometriózy je tak komplexným procesom, ktorý kombinuje klinické, zobrazovacie a laboratórne prístupy. Rôznorodosť dostupných metód umožňuje presnejšiu identifikáciu a potvrdenie ochorenia, čo vedie k cielenejšej liečbe a manažmentu symptómov.

Dá sa endometrióza vyliečiť?

To, či sa dá endometrióza vyliečiť sa odvíja od jej typu a prejavov, pričom existujú konzervatívne a chirurgické metódy, ktoré môžu byť aj kombinované.

Konzervatívna liečba: Konzervatívny prístup je častý, ale účinnosť môže byť individuálna. Táto liečba často využíva hormonálne metódy, ako sú progestíny, hormonálna antikoncepcia, nesteroidné antiflogistiká, analógy GnRH a iné lieky. Homeopatia, akupunktúra a vhodná strava sú tiež možné doplnky. Aj keď konzervatívna liečba dosahuje vysokú účinnosť, u 25 až 50 % pacientok môže dôjsť k návratu choroby.
Chirurgická liečba:Chirurgický zákrok, ktorým sa odstránia ložiská endometriózy, sa často realizuje laparoskopicky, čo minimalizuje invazívnosť a skracuje rekonvalescenciu. Pri rozsiahlych alebo nevýhodne umiestnených ložiskách môže byť nutné odstrániť vaječníky alebo vykonať hysterektómiu. Táto radikálna metóda sa volí najmä u žien, ktoré neplánujú tehotenstvo, pretože so sebou nesie zastavenie hormonálneho cyklu a neplodnosť v budúcnosti.

Dá sa endometrióza liečiť? Pri tejto chorobe a súčasnej neplodnosti sa liečba zameriava na presné príčiny problému. Chirurgické alebo hormonálne riešenia sú vybrané v závislosti od povahy choroby.

Dôsledky neliečenej endometriózy

Neliečená endometrióza predstavuje výzvu, najmä pre ženy plánujúce budúcnosť a rodinu. Jedná sa o rekurentné ochorenie, ktoré si vyžaduje osobitnú pozornosť.

Odborníci zdôrazňujú, že trvalé vyliečenie endometriózy zatiaľ nie je možné. Liečebné úsilie sa zameriava na úľavu od bolestí, zmenšenie či odstránenie endometrických ložísk, udržanie plodnosti a predchádzanie návratu ochorenia. Liečba je výrazne individuálna, zohľadňujúca ťažkosti pacientky, jej plánované tehotenstvo a závažnosť ochorenia.

Ženy, ktoré plánujú otehotnieť by mali vyhľadať odbornú pomoc čo najskôr, pretože dôsledky neliečenej endometriózy by mohli byť závažné. No aj j po chirurgickom odstránení ložísk endometriózy môže ochorenie opäť postihnúť reprodukčný systém.

Obdobie tehotenstva a dojčenia môže poskytnúť dočasnú úľavu. Takže moment, ako a kedy oznámiť tehotenstvo, je aj začiatkom úľavy od príznakov endometriózy. Hormonálna rovnováha v tomto období môže chrániť pred návratom ochorenia.