Príznaky, ktoré ukazujú, na ktorej strane je srdce

Ľudské srdce je najdôležitejším orgánom v tele. Zabezpečuje cirkuláciu krvi v celom tele a je zodpovedné za dodávanie kyslíka a živín do buniek. Preto je dobré sa starať o zdravie srdca a žiť zdravo.

Čo však, keď ľudské srdce nefunguje, ako má? Značí pichanie pri srdci, vysoký tep či pálenie na hrudi závažné srdcové ochorenie? Sú bolesti na hrudi znakom infarktu myokardu?

Okrem toho, že tieto príznaky človeku pripomenú, na ktorej strane je srdce, môžu značiť aj závažné zdravotné ťažkosti.

Ľudské srdce

Ľudské srdce je základným telesným orgánom, ktorý je zodpovedný za cirkuláciu krvi v celom tele a za dodávanie potrebného kyslíka a živín do buniek. Je to jeden z najzložitejších orgánov v tele.

Ľudské srdce sa skladá zo štyroch častí: dvoch predsiení a dvoch komôr. Predsiene sú horné komory srdca, zatiaľ čo komory sú dolné komory.

Predsiene fungujú ako „prijímacie“ komory, ktoré zbierajú krv zo žíl, ktorá bola okysličená a bohatá na živiny z pľúc. Komory potom túto okysličenú krv pumpujú do tela.

Srdce obsahuje aj štyri chlopne, dve predsieňovo-komorové chlopne a dve semilunárne chlopne.

 • Atrioventrikulárne chlopne sa nachádzajú medzi predsieňami a komorami a ich úlohou je otvárať a zatvárať ich, aby krv prúdila len jedným smerom.
 • Semilunárne chlopne sa nachádzajú ďalej v srdci a ich otváranie a zatváranie zabezpečuje, aby sa krv z komôr prečerpávala do tepien.

Srdce sa skladá aj zo srdcového svalu, ktorý je zodpovedný za sťahy a uvoľňovanie srdca. Sťahy srdca spôsobujú, že predsiene a komory sa plnia a vyprázdňujú, a to je známe ako srdcový cyklus. Srdcový cyklus je zodpovedný za pravidelný tlkot srdca.

Ľudské srdce je tiež zodpovedné za reguláciu krvného tlaku. To sa uskutočňuje prostredníctvom kontroly rýchlosti sťahovania srdca a množstva krvi, ktoré sa vypudí pri každom údere srdca. Srdce tiež spolupracuje s pľúcami, aby zabezpečilo, že telo dostáva správne množstvo kyslíka a živín.

Ľudské srdce je neuveriteľne zložitý a dôležitý orgán, ktorý je zodpovedný za cirkuláciu krvi v celom tele, reguláciu krvného tlaku a spoluprácu s pľúcami, aby sa zabezpečilo, že telo dostane správne množstvo kyslíka a živín.

Srdce je schopné vykonávať tieto úlohy vďaka svojim štyrom komorám, štyrom chlopniam a srdcovému svalu. Bez ľudského srdca by telo nebolo schopné správne fungovať.

Infarkt myokardu

Infarkt myokardu, všeobecne známy ako srdcový infarkt, je jednou z hlavných príčin úmrtí na celom svete. Ide o závažný zdravotný stav, ktorý si vyžaduje rýchlu lekársku pomoc.

Bolesti v hrudníku, na ktorej strane je srdce môžu značiť závažné zdravotné problémy. Môže ísť o život ohrozujúci infarkt myokardu.

K infarktu myokardu dochádza, keď sa jedna alebo viacero koronárnych tepien, ktoré zásobujú srdce krvou bohatou na kyslík, zablokuje. Môže sa to stať v dôsledku nahromadenia tukových usadenín, krvnej zrazeniny alebo inej prekážky.

Keď sa koronárne tepny zablokujú, srdce nemôže prijímať kyslík, čo vedie k odumieraniu buniek a poškodeniu tkaniva.

Medzi najčastejšie príznaky infarktu myokardu patria:

 • bolesti na hrudi alebo nepríjemný pocit na hrudníku
 • dýchavičnosť
 • nevoľnosť
 • potenie
 • únava
 • závraty

Bolesti na hrudi sú najčastejším príznakom infarktu myokardu a často sa opisujú ako stláčanie, pálenie na hrudi alebo pocit ťažoby na hrudníku. Môžu vyžarovať do krku, čeľuste, rúk alebo chrbta. Počas infarktu sa môže vyskytnúť aj dýchavičnosť, nevoľnosť a závraty.

Medzi ďalšie príznaky, ktoré môžu byť spojené s infarktom myokardu, patrí bolesť v krku, žalúdku, ramenách alebo v oblasti ramien, bledosť, studený pot a nepravidelný alebo vynechávajúci srdcový tep. V niektorých prípadoch môžu byť príznaky infarktu myokardu mierne a nemusia byť okamžite rozpoznané ako srdcový infarkt.

Ak sa vyskytne niektorý z uvedených príznakov, je dôležité okamžite vyhľadať rýchlu lekársku pomoc. Závažnosť týchto príznakov sa môže u jednotlivých osôb líšiť a môže byť od miernej až po závažnú. Včasná diagnostika a liečba môžu znížiť riziko úmrtia alebo závažných komplikácií infarktu myokardu.

Bolesti na hrudi môžu značiť infarkt myokardu.
Bolesti na hrudi môžu značiť infarkt myokardu.

Diagnostika a liečba infarktu myokardu

Diagnostika infarktu sa zvyčajne vykonáva prostredníctvom fyzikálneho vyšetrenia, elektrokardiogramu (EKG) a testov srdcových enzýmov.

EKG je test, ktorý zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca a testy srdcových enzýmov merajú hladiny určitých enzýmov v krvi, ktoré sa môžu uvoľňovať v reakcii na srdcový infarkt.

Infarkt myokardu sa lieči liekmi, lekári tiež odporučia zmenu životného štýlu. V niektorých prípadoch je nutná aj operácia srdca.

Na liečbu infarktu myokardu sa používa napríklad aspirín, súčasťou liečby sú aj betablokátory, inhibítory ACE a trombolytiká. V závažných prípadoch sa vykoná aj chirurgický zákrok (angioplastika alebo bypass). Samozrejmosťou je, aby pacient prestal fajčiť, začal pravidelne cvičiť a zdravo sa stravovať.

Je dôležité uvedomiť si príznaky a symptómy infarktu a v prípade ich výskytu okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Včasná diagnostika a liečba sú kľúčom k prevencii ďalšieho poškodenia srdca a zlepšeniu šancí na úplné zotavenie.

Bolesť srdca netreba podceňovať

Ľudské srdce je životne dôležitý orgán, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v celkovom zdravotnom stave človeka. Ak srdce nie je zdravé, môže to viesť k mnohým závažným zdravotným problémom a dokonca k smrti. Poznanie príznakov nezdravého srdca môže ľuďom pomôcť prijať potrebné opatrenia na ochranu ich zdravia.

Jedným z najčastejších príznakov nezdravého srdca sú bolesti na hrudi. Objavujú sa na mieste, na ktorej strane je srdce. Môže ísť o ostrú alebo tupú bolesť, ktorá sa môže šíriť do rúk, chrbta, krku alebo čeľuste.

Bolesti na hrudi sú často príznakom srdcového infarktu, preto by každý, kto ju pociťuje, mal okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Ďalšie príznaky, že ľudské srdce nefunguje správne sú:

 • Dýchavičnosť je ďalším znakom toho, že srdce nie je zdravé. Môže sa vyskytnúť pri vykonávaní bežných činností, napríklad pri chôdzi po schodoch a môže byť príznakom zlyhania srdca.
 • Dôležité je tiež všímať si akékoľvek zmeny v úrovni energie. Únava a nedostatok energie môžu byť znakom oslabeného srdca.
 • Opuchnuté nohy a členky, ako aj celkové opuchy tela môžu byť príznakom problémov so srdcom. Ten je zvyčajne spôsobený nahromadením tekutín v tele a môže naznačovať, že srdce nepumpuje efektívne.
 • Nevysvetliteľný úbytok hmotnosti môže tiež naznačovať ochorenia srdca. K tomu dochádza, keď srdce nepumpuje dostatok krvi, takže telo nedostáva dostatok výživy.
 • Nezvyčajný srdcový rytmus môže naznačovať, že so srdcom nie je niečo v poriadku. Môže ísť o vysoký tep alebo nepravidelný srdcový rytmus alebo o pocit, že srdce sa chveje alebo vynecháva údery.

Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, treba vyhľadať lekársku pomoc. Včasná diagnostika a liečba problémov so srdcom môže pomôcť predísť vážnejším komplikáciám.

Búšenie srdca môže značiť aj infarkt či mŕtvicu

Nepríjemné pocity v hrudníku človeku pripomenú nielen to, na ktorej strane je srdce, ale môžu značiť aj závažné zdravotné ťažkosti. Preto ich netreba podceňovať. Môžu značiť celý rad zdravotných problémov od tých menej vážnych, až po ťažké stavy, ktoré môžu stáť pacienta aj život.

Búšenie srdca a tŕpnutie prstov pociťuje mnoho ľudí. Niekedy je dôvodom priveľký stres či veľké množstvo kofeínu. No za takýmito príznakmi môžu byť aj vážnejšie zdravotné komplikácie.

Búšenie srdca je abnormálny srdcový rytmus, ktorý môže človek pociťovať ako búšenie srdca, vynechávanie rytmu alebo chvenie v hrudi. Búšenie srdca človek pocíti vo vypätých situáciách či po veľkom množstve kofeínu. Vtedy ide o neškodný príznak.

Avšak búšenie srdca môže značiť aj zdravotné ťažkosti ako arytmia, infarkt myokardu či mŕtvica. V prípade častého búšenie srdca je dobré vyhľadať lekára a nechať sa vyšetriť, aby sa vylúčili akékoľvek závažné ochorenia.

Tŕpnutie prstov býva zvyčajne spojené s nedostatkom vitamínov, môže však signalizovať poškodenie nervov či syndróm karpálneho tunela, značiť môže aj ochorenie štítnej žľazy. Pri dlhodobých problémoch je preto namieste vyhľadať lekára.

V prípade, že nejde len o tŕpnutie prstov, ale ochabuje a tŕpne celá ruka, oslabuje sa mimika tváre a človeku má problém rozprávať, môže ísť o mŕtvicu a treba ihneď volať lekársku pomoc.

Pichanie pri srdci a vysoký tep môžu značiť aj ochorenie srdca

Vysoký tep a pichanie pri srdci môžu svedčiť o ochorení srdca, avšak existujú aj iné príčiny, ktoré môžu byť zodpovedné za tieto príznaky. V prípade výskytu niektorého z týchto príznakov treba vyhľadať lekársku pomoc, aby sa určila príčina.

Vysoký tep alebo zvýšená srdcová frekvencia je stav, keď ľudské srdce bije rýchlejšie ako normálne. Môže byť spôsobený viacerými faktormi vrátane fyzickej aktivity, emocionálneho stresu, horúčky, anémie a nadmernej konzumácie kofeínu alebo alkoholu.

V niektorých prípadoch môže vysoký pulz poukazovať aj na ochorenie srdca, napríklad na arytmiu alebo poruchu srdcovej chlopne.

Pichanie pri srdci môžu spôsobiť viaceré faktory vrátane svalových kŕčov, refluxu, fyzickej traumy a pálenia záhy. Môže tiež poukazovať na ochorenie srdca, napríklad srdcový infarkt alebo angínu pectoris.

Pri pociťovaní niektorého z týchto príznakov, treba vyhľadať lekársku pomoc, aby sa určila príčina. Lekár môže nariadiť vyšetrenia, napríklad elektrokardiogram (EKG) alebo echokardiogram (echo), ktoré pomôžu diagnostikovať príčinu.

Ľudské srdce je najdôležitejší orgán v tele.
Ľudské srdce je najdôležitejší orgán v tele.

Ako udržať ľudské srdce zdravé

Ochorenia srdca sú jednou z hlavných príčin úmrtí a možno im predchádzať určitými zmenami životného štýlu.

Niekoľko tipov na prevenciu srdcových ochorení:

 1. Udržiavať zdravú hmotnosť – nadváha alebo obezita zvyšujú riziko ochorenia srdca, preto si treba udržiavať zdravú hmotnosť. Pozornosť treba venovať vyváženej strave a pravidelnej fyzickej aktivite.
 2. Zdravá strava – zdravá strava je základom prevencie srdcových ochorení; to znamená vyhýbať sa nezdravým tukom a jesť potraviny s vysokým obsahom vlákniny, ako je ovocie, zelenina a celozrnné výrobky.
 3. Nefajčiť – fajčenie škodí zdraviu ľudského srdca a zvyšuje riziko vzniku srdcových ochorení.
 4. Naučiť sa zvládať stres – dlhodobý stres môže zvýšiť riziko srdcových ochorení, preto sa treba naučiť stres zvládať. Môže to zahŕňať cvičenie, meditáciu, jogu alebo rozhovor s odborníkom.
 5. Pravidelné lekárske prehliadky – vďaka pravidelným prehliadkam u lekára možno monitorovať zdravie srdca. Na týchto prehliadkach skontrolujú krvný tlak a cholesterol a možno prediskutovať všetky ďalšie rizikové faktory srdcových ochorení.

Dodržiavaním týchto tipov možno znížiť riziko ochorenia srdca a žiť zdravšie.