Kto v skutočnosti si

Ako manžel, syn, brat, priateľ, kolega, profesionál… ako mnoho iných vecí, aj ja som často v pokušení posúdiť sa na základe mojich výsledkov v týchto oblastiach.

Aj keď je dobré robiť veci dobre, v živote je to priorita, realita je taká, že sme od prírody omylné bytosti.

Zostáva nám iba definovať sa ako to, čo sme. A je pravda, že tak z teológie, ako aj z filozofie, psychológie alebo biológie sa pokúsil vyňať definíciu toho, čo znamená byť človekom.

Dnes zostávam pri tomto: Som človek, ktorý sa musí snažiť, aby veci boli dobré. Že keď robím veci dobre, cítim sa dobre. A že koľko sa snažím, nemôžem vždy robiť všetko tak, ako by som chcel. 

Preto musím zakaždým, keď spadnem, vstať. A skúsať ešte raz.

A aj keď to nemôžem vedecky dokázať, myslím si, že to zdokonaľuje môj charakter a moju vlastnú povahu a robí ma lepším, ako som bol predtým.