Čo je greenwashing – preklad, význam

V dnešnej dobe stále viac ľudí prejavuje záujem o životné prostredie a snahu o zachovanie planéty pre budúce generácie. S týmto záujmom sa zvyšuje aj dopyt po ekologicky udržateľných produktoch a službách. Čo je greenwashing, aký je preklad greenwashing-u a čo je iniciatíva „No greenwashing“?

Spolu s týmto trendom ochrany životného prostredia sa objavuje aj jav nazývaný „greenwashing“. Greenwashing je praktika, ktorá zneužíva túžbu ľudí po udržateľnosti a snaží sa získať ich dôveru nečestným spôsobom.

Čo je greenwashing – preklad

Greenwashing je termín, ktorý kombinuje anglické slová „green“ (ekologický) a „whitewash“ (vybieliť alebo zamaskovať). Preklad „greenwashing“ by mohol v slovenčine znamenať „zelené zablúdenie“ alebo „ekologická kamufláž.“

Tento pojem popisuje spôsob, ako sa niektoré firmy, organizácie a predávajúci snažia maskovať činnosti, produkty alebo služby tak, aby vyzerali ekologickejšie alebo šetrnejšie k životnému prostrediu, než v skutočnosti sú. Cieľom je získať pozitívny obraz a dôveru verejnosti, často bez skutočného záväzku voči udržateľnosti.

Ako funguje greenwashing?

Greenwashing sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi, a to prostredníctvom reklamy, marketingu a verejnej komunikácie. Tu sú niektoré z najčastejších spôsobov, ako sa greenwashing realizuje:

 • Falošné reklamy o ekologickej udržateľnosti
 • Použitie ekologicky znejúcich slov a symbolov
 • Investície do reklamy namiesto udržateľných akcií
 • Prázdne sľuby a záväzky
 • Zavádzajúce porovnávania
 • Ospravedlnenia za minulé neudržateľné správanie
 • Zneužívanie ekologickej legislatívy

Bližšie definície jednotlivých spôsobov, ako sa greenwashing realizuje, vyzerajú takto:

 1. Falošné reklamy o ekologickej udržateľnosti
  Firma môže vytvoriť reklamné kampane, ktoré tvrdia, že jej výrobky alebo služby sú ekologické, aj keď to nie je pravda. Môžu sa zameriavať na ekologicky citlivé témy, ako je recyklácia, obnoviteľná energia alebo ochrana prírody, a tak vytvárať falošný dojem.
 2. Použitie ekologicky znejúcich slov a symbolov
  Firma môže do jej marketingových materiálov zahrnúť slová a symboly, ktoré majú ekologický zvuk, ako napríklad „ekologický,“ „priateľský k životnému prostrediu,“ alebo obrázky listov, aj keď ich výrobky alebo služby nemajú konkrétne ekologické vlastnosti.
 3. Investície do reklamy namiesto udržateľných akcií
  Niektoré organizácie sa môžu snažiť zakryť nedostatok skutočných udržateľných iniciatív veľkými reklamnými rozpočtami, ktoré zdôrazňujú ich ekologický záväzok, aj keď v skutočnosti neinvestujú do skutočných zlepšení v oblasti udržateľnosti.
 4. Prázdne sľuby a záväzky
  Firma môže dávať sľuby o záväzku voči životnému prostrediu, ale nekonkretizuje ich žiadnymi konkrétnymi akciami alebo opatreniami. Tieto sľuby sú často nejasné a bez záväzných termínov.
 5. Zavádzajúce porovnávania
  Niektoré organizácie môžu porovnávať ich produkty alebo služby s konkurenciou tak, aby vyzerali ekologickejšie, pričom využívajú selektívne informácie alebo porovnávajú sa so zlým príkladom.
 6. Ospravedlnenia za minulé neudržateľné správanie
  Firma môže zdôrazniť nové ekologické záväzky, ale zároveň sa pokúša zmierniť negatívny vplyv minulých neudržateľných praktík.
 7. Zneužívanie ekologickej legislatívy
  Niektoré firmy sa môžu snažiť vytvoriť dojem, že dodržiavajú ekologické normy alebo právne predpisy, aj keď to nie je pravda.

Rozpoznať, čo je greenwashing, môže byť náročné, pretože často vyžaduje dôkladný výskum a kritické myslenie. Spotrebitelia a investori by mali byť obozretní a vyžadovať dôkazy o udržateľnosti a ekologickej angažovanosti spoločností a organizácií, ktoré podporujú.

Cieľom greenwashing-u je získať pozitívny obraz a dôveru verejnosti prostredníctvom zavádzajúcich reklám a symbolov.

Prečo je greenwashing škodlivý?

Greenwashing môže mať vážne dôsledky. Prvým a najzrejmejším je zavádzanie spotrebiteľov. Keď sa ľudia domnievajú, že podporujú ekologické produkty alebo služby, môžu investovať peniaze a čas do niečoho, čo v skutočnosti nie je udržateľné. To znamená, že skutočné ekologické alternatívy môžu zostať nepovšimnuté.

Greenwashing je škodlivý z niekoľkých dôvodov:

Zavádzanie spotrebiteľov

Greenwashing vytvára falošný dojem o ekologickej udržateľnosti produktov, služieb alebo firiem. To znamená, že spotrebitelia môžu byť zvedení k nákupu výrobkov, ktoré v skutočnosti nie sú ekologickejšie, a veria, že podporujú udržateľné praktiky.

Oslabenie dôvery verejnosti

Keď ľudia zistia, že boli zavádzaní greenwashing-om, môže to oslabiť ich dôveru voči firmám a organizáciám. Táto nedôvera môže mať širšie dôsledky na dôveru v obchodné a ekonomické inštitúcie.

Zabíjanie skutočných udržateľných iniciatív

Greenwashing môže odvádzať pozornosť a zdroje od skutočných ekologických iniciatív a projektov. Keď firmy investujú do marketingu a reklamy namiesto zlepšovania ekologických praktík, je možné stratiť cenné príležitosti na ochranu životného prostredia.

Nedostatočná motivácia pre reálne zlepšenia

Ak firmy vidia, že greenwashing im prináša dobrý obraz a zisky, nemajú motiváciu skutočne zlepšovať ich ekologické praktiky. To môže mať negatívny vplyv na celú ekonomiku a životné prostredie.

Odpad zdrojov

Výroba reklamných kampaní a marketingových materiálov, ktoré sú súčasťou greenwashing-u, môže viesť k plytvaniu energiou, materiálmi a financiami.

Zhoršenie klimatických problémov

Ak firmy zneužívajú ekologický obraz na predaj neudržateľných produktov alebo služieb, môže to prispieť k zhoršeniu environmentálnych problémov, ako je zmena klímy a strata biodiverzity.

Celkovo má greenwashing negatívny vplyv na spotrebiteľov, dôveru v trhové mechanizmy a skutočné úsilie o udržateľnosť.

Preto je dôležité byť kritický voči ekologickým tvrdeniam a hľadať spoľahlivé informácie, aby sa mohli podporovať skutočné udržateľné produkty a iniciatívy. Organizácie a firmy by mali byť transparentné a konkrétne v ich snahách o ochranu životného prostredia.

Ako rozpoznať greenwashing?

Greenwashing je stratégia, pri ktorej sa spoločnosti snažia zviditeľniť ich produkty alebo služby ako ekologické alebo šetrné k životnému prostrediu, aj keď v skutočnosti nie sú.

Rozpoznať greenwashing môže byť náročné, pretože predávajúci majú tendenciu využívať zavádzajúce taktiky na získanie pozitívneho obrazu a dôvery verejnosti. Tu je niekoľko tipov, ktoré pomôžu identifikovať greenwashing:

 • Hľadanie konkrétnych dôkazov
  Skutočné ekologické produkty alebo služby by mali mať konkrétne dôkazy o ich udržateľnosti. Je potrebné sa pozrieť na špecifikácie produktu alebo služby a skúmať informácie o ich výrobných postupoch, zložení a environmentálnom vplyve.
 • Overenie si certifikátov a označení
  Mnohé ekologické produkty majú certifikáty a označenia, ktoré potvrdzujú ich udržateľnosť. Avšak aj tu je dôležité byť opatrný, pretože niektoré certifikáty môžu byť zavádzajúce alebo neoveriteľné. Treba skontrolovať, kto certifikát vydal a aké kritériá musel produkt splniť.
 • Vyhodnotenie celkového kontextu
  Je nutné sa pozrieť na marketingový kontext, v ktorom je produkt alebo služba prezentovaná. Ak sa zdá, že sa spoločnosť snaží vytvoriť dojem ekologickosti len prostredníctvom reklamy alebo výrazových figúrok, môže ísť o prípad greenwashing-u.
 • Skúmanie histórie spoločnosti
  Je vhodné zistenie väčšieho množstva informácií o histórii spoločnosti a jej minulých ekologických snahách. Ak sa zdá, že firma v minulosti ignorovala životné prostredie a teraz sa snaží získať ekologický obraz, môže to byť varovný signál.
 • Zameranie sa na konkrétne činy
  Namiesto slov sa treba pozrieť na konkrétne činy a investície spoločnosti do udržateľných iniciatív. Firmy, ktoré aktívne pracujú na zlepšovaní ekologických praktík, by mali mať merateľné výsledky a iniciatívy.
 • Hľadanie nezávislých informácií
  Nezávislé informačné zdroje a recenzie od nezávislých organizácií alebo novinárov môžu byť užitočným spôsobom na overenie tvrdení spoločnosti.
 • Diskusie s inými ľuďmi
  Je vhodné sa rozprávať s ľuďmi, ktorí majú skúsenosti s daným produktom alebo službou. Ich skúsenosti a hodnotenia môžu poskytnúť cennejšie informácie ako reklamné kampane.
 • Byť skeptický voči „zázračným“ riešeniam
  Ak produkt sľubuje príliš veľa a zdá sa byť „zázračným“ riešením pre všetky environmentálne problémy, je to často znakom, že ide o zavádzanie.

Rozpoznať greenwashing si vyžaduje kritické myslenie a pozornosť k detailom. Treba sa vyhnúť zlákaniu reklamných trikov a radšej investovať čas do overovania informácií, aby sa mohli podporovať skutočné ekologické riešenia a produkty.

Iniciatíva „No greenwashing“

Iniciatíva „No greenwashing“ sa zrodila z potreby odhaliť zavádzajúce marketingové praktiky a chrániť spotrebiteľov pred klamlivými tvrdeniami o ekologickosti produktov a služieb.

Jej cieľom je vytvoriť lepšie informované a zodpovedné trhy, kde spotrebitelia môžu robiť informované rozhodnutia na základe skutočných ekologických informácií.

Medzi základné princípy „No greenwashing-u“ patria:

 1. Transparentnosť
  Organizácie by mali byť transparentné voči spotrebiteľom o ich ekologických praktikách. To znamená, že by mali poskytovať konkrétne informácie o snahách v oblasti udržateľnosti a zodpovednosti.
 2. Overiteľnosť
  Tvrdenia o ekologickej udržateľnosti by mali byť overiteľné. Iniciatíva podporuje používanie nezávislých certifikácií a označení, ktoré potvrdzujú ekologické kvality produktov alebo služieb.
 3. Zodpovednosť
  Organizácie by mali byť zodpovedné za ich ekologické záväzky. Ak sľubujú udržateľnosť, mali by tieto sľuby napĺňať konkrétnymi akciami a výsledkami.
 4. Vzdelávanie spotrebiteľov
  Iniciatíva sa angažuje v aktivitách na vzdelávanie spotrebiteľov o greenwashing-u a ako rozpoznať skutočné ekologické produkty a služby.
 5. Podpora skutočnej udržateľnosti
  Iniciatíva „No greenwashing“ sa snaží podporovať organizácie, ktoré aktívne pracujú na zlepšení ekologických praktík a investujú do udržateľných riešení.

Jednotlivec má možnosť prispieť k úspechu iniciatívy „No greenwashing“ tým, že bude kritický voči ekologickým tvrdeniam, ktoré vidí v reklamách a marketingových materiáloch. Hľadá konkrétne dôkazy o udržateľnosti, overuje certifikáty a označenia a podporuje organizácie, ktoré sa skutočne angažujú v ochrane životného prostredia.

Iniciatíva „No greenwashing“ sa snaží podporovať organizácie, ktoré aktívne pracujú na zlepšení ekologických praktík a investujú do udržateľných riešení.

Greenwashing je problém, ktorý by nemal byť podceňovaný. V dnešnej dobe, keď sa stále viac ľudí zaujíma o životné prostredie a udržateľnosť, je dôležité, aby boli ľudia obozretní voči marketingovým trikom, ktoré sa snažia získať dôveru nečestným spôsobom.

Rozpoznávanie greenwashing-u si vyžaduje kritické myslenie, dôkladný výskum a hľadanie skutočných dôkazov o udržateľnosti.

Boj proti greenwashing-u nie je iba záležitosťou spotrebiteľov, ale aj spoločnou snahou organizácií, vlád a regulátorov. Udržateľnosť a ochrana životného prostredia sú ciele, ktoré zasahujú všetkých, a preto je doslova povinnosťou ľudí bojovať proti zneužívaniu týchto hodnôt.