Čo je podstata koučovania?

O koučingu sa dnes veľa hovorí. Od jeho vzniku bol definovaný mnohými spôsobmi. Podstata koučovania sa dá zhrnúť do týchto bodov.

  • Sprevádza klienta na ceste zmeny, ktorú si praje a pomáha mu napredovať k cieľu ktorý si definoval.
  • Podporuje klientov, aby boli ľuďmi, lídrami, manažérmi, rodičmi a partnermi akými chcú byť.
  • Buduje uvedomenie si vlastnej sily a podporuje jej využitie. Napomáha vedomým rozhodnutiam a účinne vedie k reálnej a pozitívnej zmene.
  • Koučing je partnerstvo medzi koučom a klientom.

Koučing odomyká ľudský potenciál v akejkoľvek profesii, role a pozícii.

Koučing sa tradične spája so športom. Nakoľko každý vrcholový športovec má okrem svojho trénera i svojho kouča. Pretože, ako sa hovorí, „víťazstvo je v hlave“.

V posledných rokoch sa koučing čím ďalej tým viac udomácnil v oblastiach biznisu, vzdelávania, vzťahov, výchovy ale taktiež v oblasti športu.

Začína byť bežné, že ľudia oslovujú kouča, aby im pomohol efektívnejšie a účinnejšie dosahovať želané ciele a zmeny v ich živote i práci.

Kouč pomáha klientovi objaviť a využiť to najlepšie v ňom a pomocou toho dosahovať želané výsledky v osobnom i profesionálnom živote.  

Profesionálny kouč je expert na proces koučovania bez ohľadu na tému, preto nie je nutné, aby bol expert a mal prax v oblasti v ktorej sa pohybuje klient. Niekedy môže byť dokonca prínosom neznalosť kouča v klientovej problematike.

  • Koučing odomyká ľudský potenciál v akejkoľvek profesii, role a pozícii.
  • Koučing odomyká ľudský potenciál v akejkoľvek profesii, role a pozíci.
  • Koučing odomyká ľudský potenciál v akejkoľvek profesii, role a pozícii.