Ako sa starať o domáce spotrebiče?

Domáce spotrebiče ľuďom uľahčujú život a robia ho komfortnejším. Aby slúžili spoľahlivo a čo najdlhšie, je dôležité sa o ne starať a udržiavať ich v čistote. Ako sa starať o domáce spotrebiče, aby sa predišlo vzniku vodného kameňa?

Správna údržba je veľmi dôležitá, pretože môže predĺžiť životnosť domáceho spotrebiča a ušetriť peniaze na opravy alebo nákup nového zariadenia.


Obsah článku


Ako pôsobí tvrdá voda na domácnosť?

Tvrdá voda je voda, ktorá obsahuje vysoké koncentrácie rozpustených minerálov, najmä vápnika a horčíka. Tieto minerály síce nie sú škodlivé pre zdravie, avšak môžu mať negatívny vplyv pre domácnosť.

Vodný kameň

Najznámejším problémom tvrdej vody je tvorba vodného kameňa. Vodný kameň sa usadzuje na povrchu spotrebičov, potrubí a sanitárnej keramiky.

Môže to viesť k zníženiu účinnosti spotrebičov, zvýšeniu spotreby energie a skráteniu životnosti zariadení. Vodný kameň sa tiež ťažko čistí a môže zanechávať neestetické škvrny.

Vplyv na pokožku a vlasy

Tvrdá voda môže vysušovať pokožku a vlasy. Minerály v tvrdej vode sa viažu na mydlo a šampón, čím znižujú ich penivosť a sťažujú oplachovanie. To môže viesť k podráždeniu pokožky, svrbeniu a ekzémom. Vlasy sa po umytí v tvrdej vode môžu zdať drsné, lámavé a bez lesku.

Znížená účinnosť čistiacich prostriedkov

Minerály v tvrdej vode reagujú s čistiacimi prostriedkami a znižujú ich účinnosť. To môže viesť k tomu, že ľudia budú musieť používať viac čistiacich prostriedkov, aby dosiahli požadovaný výsledok. To môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a taktiež aj rozpočet.

Úprava tvrdej vody – zmäkčenie vody

Existuje viacero spôsobov, ako zmäkčiť vodu. Najbežnejším je použitie zmäkčovača vody. Zmäkčovače vody vymieňajú ióny vápnika a horčíka za ióny sodíka, čím znižujú tvrdosť vody.

Ďalšími možnosťami sú:

 • Použitie filtrov na vodu
 • Použitie zmäkčujúcich prostriedkov do práčky a umývačky riadu
 • Použitie destilovanej vody

Výhody zmäkčenej vody

Zmäkčená voda má viacero výhod:

 • Znižuje tvorbu vodného kameňa
 • Chráni spotrebiče a predlžuje ich životnosť
 • Znižuje spotrebu energie
 • Zlepšuje účinnosť čistiacich prostriedkov
 • Má priaznivý vplyv na pokožku a vlasy

Tvrdá voda môže mať negatívny vplyv na domácnosť. Zmäkčenie vody môže pomôcť znížiť tvorbu vodného kameňa, chrániť spotrebiče, zlepšiť účinnosť čistiacich prostriedkov a mať priaznivý vplyv na pokožku a vlasy.

Čo ľudia získajú používaním zmäkčovača vody?

Zmäkčovač vody je zariadenie, ktoré odstraňuje z vody minerály vápnika a horčíka, čím znižuje jej tvrdosť. Tvrdá voda môže mať viacero negatívnych vplyvov na domácnosť, ako je napríklad tvorba vodného kameňa, vysušovanie pokožky a vlasov a znižovanie účinnosti čistiacich prostriedkov.

Existuje množstvo výhod používania zmäkčovača vody. Tu sú niektoré z nich:

Zníženie tvorby vodného kameňa

Vodný kameň sa usadzuje na povrchu spotrebičov, potrubí a sanitárnej keramiky. Môže to viesť k zníženiu účinnosti spotrebičov, zvýšeniu spotreby energie a skráteniu životnosti zariadení.

Zmäkčovač vody odstraňuje z vody minerály, ktoré sú zodpovedné za tvorbu vodného kameňa, čím zabraňuje jeho usadzovaniu.

Ochrana spotrebičov a predĺženie ich životnosti

Vodný kameň môže poškodiť spotrebiče, ako sú práčky, umývačky riadu, bojlery a kávovary. Zmäkčovač vody chráni tieto spotrebiče pred vodným kameňom a predlžuje ich životnosť.

Zníženie spotreby energie

Vodný kameň na ohrievacích telesách spotrebičov znižuje ich tepelnú vodivosť, čím sa zvyšuje spotreba energie. Zmäkčovač vody zabraňuje tvorbe vodného kameňa a tým znižuje spotrebu energie.

Zlepšenie účinnosti čistiacich prostriedkov

Minerály v tvrdej vode reagujú s čistiacimi prostriedkami a znižujú ich účinnosť. Zmäkčovač vody odstraňuje z vody minerály, čím zlepšuje účinnosť čistiacich prostriedkov.

Väčší komfort pri umývaní

Zmäkčená voda je príjemnejšia na umývanie rúk a tela. Pokožka je po umytí v zmäkčenej vode jemnejšia a vlasy sú hebkejšie a lesklejšie.

Zníženie spotreby mydla a šampónu

V zmäkčenej vode sa mydlo a šampón penia oveľa ľahšie, takže ich stačí používať menej.

Menšia tvorba škvŕn na riade

Tvrdá voda môže na riade zanechávať škvrny. Zmäkčovač vody znižuje tvorbu týchto škvŕn.

Výhody zmäkčenej vody pre zdravie

Niektoré štúdie naznačujú, že zmäkčená voda môže mať aj určité zdravotné benefity. Zmäkčená voda môže napríklad znížiť výskyt ekzémov a podráždenia pokožky.

Používanie zmäkčovača vody môže mať viacero výhod pre domácnosť aj pre zdravie. Zmäkčovač vody môže znížiť tvorbu vodného kameňa, chrániť spotrebiče, zlepšiť účinnosť čistiacich prostriedkov a mať priaznivý vplyv na pokožku a vlasy.

Tvrdosť vody na Slovensku

Tvrdosť vody je definovaná ako obsah rozpustených minerálov vápnika a horčíka. Tieto minerály síce nie sú škodlivé pre zdravie, avšak ovplyvňujú vlastnosti vody a jej vplyv na domácnosť.

Mapa tvrdosti vody na Slovensku.

Tvrdosť vody vo vlastnom zdroji vody – v studni – sa môže výrazne líšiť od hodnôt uvedených v mape, pretože pre mapu tvrdosti vody boli použité iba údaje z verejných vodovodov. 

Údaje uvedené na mape sú v jednotke mmol / l (milimol na liter). V technickej literatúre a v návodoch na použitie k spotrebičom sa bežne uvádza hodnota tvrdosti vody v nemeckých stupňoch – °dH. Na výpočet nemeckých stupňov sa môže použiť tento vzorec:

1 mmol / l = 5,6077 °dH

Podľa obsahu minerálov sa voda delí do piatich kategórií:

 • Veľmi mäkká: Táto voda je ideálna pre spotrebiče, no môže mať mierne korozívny účinok na potrubia.
 • Mäkká: Táto voda je vhodná pre väčšinu spotrebičov a nemá výrazný vplyv na potrubia.
 • Stredne tvrdá: Stredne tvrdá voda je najbežnejšia a je vhodná pre spotrebiče aj potrubia.
 • Tvrdá: Tvrdá voda môže spôsobovať tvorbu vodného kameňa na spotrebičoch a potrubiach.
 • Veľmi tvrdá: Táto voda môže viesť k značným problémom s vodným kameňom a koróziou.
Veľmi mäkká:< 4 °dH< 0,71 mmol/l
Mäkká:5 – 8 °dH0,89 – 1,42 mmol/l
Stredne tvrdá:9 – 14 °dH1,60 – 2,50 mmol/l
Tvrdá:15 – 18 °dH2,67 – 3,20 mmol/l
Veľmi tvrdá:> 19 °dH> 3,39 mmol/l
Tabuľka so základným rozdelením vody podľa tvrdosti

Tvrdosť vody v konkrétnej oblasti si každý môže zistiť v miestnom vodárenskom podniku alebo pomocou testovacích súprav na meranie tvrdosti vody.

Je dôležité poznať tvrdosť vody v domácnosti, aby sa mohli zvoliť vhodné riešenia pre jej úpravu, minimalizovať negatívne vplyvy na spotrebiče a potrubia a v prípade potreby vybrať správny spôsob ako zmäkčiť vodu.