10 schopností lídra: 1. AKtívne počúvať

Počuť a počúvať sú dva rozdielne výrazy. Počujete zvuky z okolia, ktoré sú náhodné, nedobrovoľné a nemusíte vyvinúť námahu aby ste ich zachytili. Je to spev vtákov, zvuk áut na ulici. Tieto zvuky sme sa naučili prirodzene absorbovať.

Počúvať je však aktívna činnosť. Cielená, zameraná na pochopenie, čo rečník hovorí. Aktívne počúvať znamená plne sa sústrediť na dotyčného. Všímať si verbálne aj neverbálne signály , flexibilne sa prispôsobiť komunikácii, overovať si informácie.

Viete aktívne počúvať?
Je bežné, že ak vám ľudia niečo hovoria, začnú vám myšlienky lietať úplne niekde inde. Stáva sa vám niečo podobné?

 • počúvam, lebo chcem pochopiť problém
 • skáčem do reči, pretože potrebujem povedať niečo inteligentné alebo byť vtipný
 • počúvam, ale rozmýšľam, čo všetko ešte dnes musím urobiť
 • na mítingoch si radšej ťukám do počítača, prípadne či čmáram abstraktné obrazce do zošita, lebo sa veľmi nudím
 • počúvam, ale v mysli si pripravujem, čo poviem

Ak ste sa v tom našli, tak nepočúvate aktívne.

Prečo je počúvanie také dôležité?

 • 80% vášho pracovného času tvorí komunikácia. Ak si viete správne veci dokomunikovať, bude aj vaša práca podstatne jednoduchšia.
 • vybudujete si dôveru – ak budete počúvať, ľudia sa vám viac otvoria
 • rozšírite si obzory – pretože váš pohľad na svet je subjektívny a ostatní ho vidia inak. Tým sa vám otvára možnosť vidieť veci z iného pohľadu.
 • stanete sa trpezlivejšími – ak počúvate, tak nerozprávate. Ak nerozprávate, neskáčete do reči. No chce to trénovať trpezlivosť
 • robí vás prístupnejšími – ľudia budú vo vašom okolí uvoľnenejší
 • rozviniete svoje schopnosti – aktívne počúvanie vám dá možnosť získať potrebné informácie
 • ušetrí vám čas a peniaze – ak si dobre veci dokomunikujete, viete problémy riešiť efektívnejšie a rýchlejšie
 • pomáha riešiť problémy – ak budete aktívne počúvať svojich ľudí, skôr pochopíte ich problémy a budete vedieť s nimi pracovať. Pomôže vám to pochopiť, čo je potrebné zmeniť a na čom pracovať, aby ste si udržali talenty.

Aktívne počúvať sa dá naučiť, chce to len tréning a isté znalosti ohľadne toho, ako ľudia komunikujú.

Nasledujúcich 8 krokov, vám môže pomôcť, stať sa aktívnym počúvajúcim.

1. V konverzácií zaujmite postoj, že sa chcete niečo naučiť.

Zmýšľajte o osobe s ktorou rozprávate, že vás môže niečo naučiť. Aj keď danú osobu nemáte príliš v láske, pozrite sa na ňu týmto spôsobom.

2. Nerozprávajte, zamerajte sa na hovoriaceho

Potlačte nutkanie niečo povedať. Potlačte nutkanie rozmýšľať, čo idete povedať. Neustále sa sledujte. Ak vám myšlienky utekajú, zamerajte sa späť na hovoriaceho

3. Otvorte a usmernite konverzáciu

Otvorte a usmernite konverzáciu s otvorenými otázkami. To sú otázky na ktoré nie je odpoveď ÁNO alebo NIE. Konverzáciu tým podporíte tak, že vlastne vyzvete druhého, aby rozprával. Zároveň bude mať pocit, že na ňom záleží a bude sa budovať dôvera.  

4. Prejdite na podrobnosti

Prejdite na podrobnosti pomocou otázok. Snažte sa pomocou získania viac informáciu, pochopiť o čom sa rozpráva. Overujte si informácie.

5. Zhrňte si čo počujte a overujte si otázkami, či správne chápate

Stáva sa často, že vyhodnocujeme prijímané informácie na základe našich zážitkov a skúseností. Pritom hovoriaci tým môže myslieť niečo úplne iné. To vznikajú najčastejšie nezhody pri komunikácií – predpokladáme a domýšľame si.

Skúste sa preto ubezpečiť, či podaná informácia bola naozaj vami pochopená správne napr. aj položením nasledujúcich otázok:

Chápem správne, že si povedal….

Čo konkrétne tým myslíš?

Nie som si istý, či som to pochopil správne. Vieš mi prosím k tomu povedať niečo bližšie?

6. Podporte pozitívnu spätnú väzbu

Ak vidíte, že hovoriaci má problém s vyjadrením, podporte ho úsmevom, kývnutím alebo pozitívnou otázkou, ktorá ukáže váš záujem. Rešpektujte ho a spôsob jeho komunikácie.

7. Počúvajte celkový význam

Pochopte, že okrem toho, čo sa hovorí, skutočné posolstvo môže byť neverbálne alebo emocionálne. Kontrola reči tela je jedným zo spôsobov, ako hľadať skutočné porozumenie.

8. Venujte pozornosť svojim reakciám

Nezabúdajte, že spôsob, akým reagujete na otázku, je tiež súčasťou dialógu. Majte otvorenú myseľ a rešpektujte názor inej osoby, aj keď s ňou nesúhlasíte.

Veľa lídrom mi hovorí, že nemajú dostatok času na to, aby s ľuďmi viedli rozhovor. Sú vraj unavení neustálym vysvetľovaním a očakávajú, že ľudia budú pracovať bez ich pomoci.

Líderstvo je o práci s ľuďmi, ostatné je operatívny manažment. To ako ľudia pochopia informáciu, ktorú hovoríte, záleží na vás. To ako budú na ňu reagovať, viete z časti tiež ovplyvniť.