Saxenda – cena, doplatok, recenzie a predaj

Ak sa človek zaujíma o nové lieky na cukrovku s potenciálom na redukciu hmotnosti, môže byť prekvapený, že jeden z týchto liekov – Saxenda – bol prvýkrát schválený na reguláciu hmotnosti Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) takmer pred desiatimi rokmi. Avšak pre koho je tento liek určený? Čo je Saxenda, ako pôsobí a aké riziká prináša?

Cena Saxendy na Slovensku, najmä v lekárňach ako Benu alebo Dr. Max, je jedným z hlavných faktorov, ktoré mnohých zaujímajú. Okrem toho sa ľudia zaujímajú aj o skúsenosti užívateľov, možnosti doplatku na liek a recenzie, ktoré môžu ovplyvniť ich rozhodnutie o používaní Saxendy.

Čo je Saxenda?

Injekčný liek Saxenda obsahuje účinnú látku liraglutid, ktorá patrí medzi antidiabetiká a je určený na liečbu obezity u dospelých. Jeho mechanizmus pôsobenia spočíva vo vyvolávaní pocitu nasýtenia a zmenšení pocitu hladu, čo pomáha kontrolovať príjem potravy a telesnú hmotnosť. Okrem toho stimuluje uvoľňovanie inzulínu a redukuje produkciu glukagónu, čím znižuje hladinu glukózy v krvi a zlepšuje funkciu beta buniek.

Saxenda sa používa ako doplnok k redukčnej diéte a cvičeniu u dospelých pacientov s BMI 30 kg/m2 alebo viac (obezita) alebo s BMI 27 kg/m2 až 30 kg/m2 (nadváha) a príslušnými zdravotnými problémami súvisiacimi s telesnou hmotnosťou, ako je cukrovka, vysoký krvný tlak alebo abnormálne hladiny tukov v krvi.

Môže sa tiež podávať ako doplnok k redukčnej diéte a cvičeniu u dospievajúcich pacientov vo veku od 12 rokov a starších s obezitou alebo telesnou hmotnosťou nad 60 kg.

saxenda
Saxenda pôsobí podobne ako hormón GLP-1, ktorý reguluje chuť do jedla, a tak môže viesť k menšiemu príjmu kalórií a úbytku hmotnosti. Klinické štúdie preukázali, že pacienti liečení Saxendou dosiahli významné zníženie hmotnosti v porovnaní s placebom, s poklesom hmotnosti o 5 % až 10 % v priebehu liečby.

Dávkovanie lieku Saxenda

Úvodná dávka Saxendy je 0,6 mg raz denne. Táto dávka sa postupne zvyšuje na maximálnu hodnotu 3,0 mg raz denne, pričom sa pridáva po 0,6 mg v minimálne jednotýždňových intervaloch na zlepšenie tolerancie tráviaceho systému (Tabuľka 2). Ak pacient neznáša zvyšovanie dávky v ďalšom kroku počas dvoch po sebe nasledujúcich týždňov, lekár by mal zvážiť ukončenie liečby. Dávky vyššie ako 3,0 mg denne sa neodporúčajú.

Tabuľka 2: Plán zvyšovania dávok

Zvyšovanie dávky počas 4 týždňovDávkaTýždne
0,6 mg1,2 mg1
1,2 mg1,8 mg1
1,8 mg2,4 mg1
2,4 mg3,0 mg

Pre dospievajúcich (≥ 12 rokov)

U dospievajúcich vo veku od 12 do 18 rokov sa postupuje podobne ako u dospelých. Dávka sa navyšuje až do dosiahnutia 3,0 mg (udržiavacia dávka) alebo do dosiahnutia maximálne tolerovanej dávky. Denné dávky vyššie ako 3,0 mg sa neodporúčajú.

Vynechané dávky

Ak pacient vynechá dávku a do 12 hodín od obvyklého podania ešte nie je čas na ďalšiu dávku, má si ju čo najskôr aplikovať. Pokiaľ zostáva menej ako 12 hodín do ďalšej plánovanej dávky, nemá si vynechanú dávku aplikovať a má pokračovať ďalšou plánovanou dávkou. Neodporúča sa kompenzovať vynechanú dávku podávkou navyše alebo zvýšením dávky.

Pre pacientov s diabetom 2. typu

Saxenda sa nemá používať súčasne s inými agonistami GLP-1 receptoru. Pri začatí liečby Saxendou by mal lekár zvážiť zníženie dávky súčasne podávaného inzulínu alebo stimulantov tvorby inzulínu (napr. sulfonylurea), aby sa minimalizovalo riziko hypoglykémie.

saxenda
Saxenda sa aplikuje subkutánne raz denne v ľubovoľný čas nezávisle od jedla. Injekcia sa môže aplikovať do oblasti brucha, stehna alebo nadlaktia, pričom miesto podávania a čas podávania sa môžu meniť bez zmeny dávky. Avšak je vhodnejšie podávať Saxendu približne v rovnakom čase každý deň.

Saxenda a adc.sk

Na databáze liekov adc.sk je mnoho informácii aj o lieku Saxenda. Okrem vyššie spomenutých sú to aj nasledovné:

Dávkovacie schémy: Dávky sa postupne zvyšujú od 0,6 mg denne až po maximálnu hodnotu 3,0 mg denne. Dávky vyššie ako 3,0 mg denne sa neodporúčajú. Liečba sa obvykle ukončuje po 12 týždňoch, ak úbytok hmotnosti nepresiahne 5% z východiskovej hmotnosti.
Spôsob použitia:Saxenda sa podáva subkutánne raz denne v ľubovoľnom čase. Miesta podania sa menia a liek sa nesmie podávať intravenózne alebo intramuskulárne.
Upozornenie:Saxenda sa neodporúča počas tehotenstva alebo dojčenia a môže ovplyvniť schopnosť viesť motorové vozidlá alebo vykonávať činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť. Taktiež sa neodporúča u pacientov s určitými zdravotnými stavmi, ako sú závažné poruchy obličiek alebo pečene, alebo pri užívaní iných liekov na reguláciu hmotnosti.
ADC klasifikácia lieku Saxenda:Saxenda patrí do skupiny antidiabetík, konkrétne do kategórie liekov znížujúcich hladinu glukózy v krvi s výnimkou inzulínu a je na lekársky predpis.

Saxenda a cena bez receptu

Saxenda zaznamenala vysoký dopyt, nakoľko je jej činnosť pri redukcii hmotnosti dobre známa. No nie je dostupná bez lekárskeho predpisu. Prečo je Saxenda viazaná na recept?

Hoci je Saxenda účinná pri redukcii hmotnosti, jej použitie môže ovplyvniť pozornosť a schopnosť vykonávať rôzne činnosti. Preto je dôležité, aby mali pacienti lekársky dohľad, ktorý zaručuje správne dávkovanie a monitorovanie nežiaducich účinkov.

Existuje niekoľko faktorov, ktoré zvyšujú riziko pri užívaní Saxendy, ako napríklad kontraindikácie u určitých zdravotných stavov a interakcie s inými liekmi. Lekársky predpis umožňuje lekárom starostlivo zvážiť riziká a prínosy liečby.

Používanie Saxendy vyžaduje individuálny prístup, kde môže lekár prispôsobiť dávkovanie podľa potrieb každého pacienta a monitorovať ich reakcie a účinky lieku.

O cene Saxendy bez receptu sa nedá hovoriť,nakoľko nie je k dispozícii bez lekárskeho predpisu.

Saxenda cena na Slovensku – predaj a doplatok

Saxenda a jej cena na Slovensku je často diskutovanou témou. Pre mnohých ľudí je cena lieku dôležitým faktorom pri rozhodovaní o jeho užívaní.

Na Slovensku je Saxenda dostupná na predpis v lekárňach, avšak nie je možné ju zakúpiť online. Saxenda sa predáva v kamenných lekárňach, kde je potrebné predložiť lekársky predpis na zakúpenie tohto lieku. Tento prístup k predaju je bežný u liekov, ktoré vyžadujú lekársky predpis a majú špecifické indikácie.

Cena Saxendy sa môže líšiť v závislosti od lekárne a od zdravotného poistenia. Niektorí pacienti môžu mať nárok na čiastočnú refundáciu alebo doplatok na tento liek zo svojho zdravotného poistenia, čo môže znížiť ich finančné zaťaženie. Doplatok lieku Saxenda je okolo 160 €.

Predaj Saxendy je však možný prostredníctvom niektorých online platform, ako napríklad webu Medssk. Na tejto stránke je možné získať viac informácií o lieku a jeho cene. Napríklad, cena Saxendy na Medssk je uvedená vo výške 306 eur. Avšak je dôležité mať na pamäti, že bez lekárskeho predpisu nie je možné túto látku zakúpiť.

saxenda
Cena Saxendy na Slovensku môže byť pre niektorých ľudí významným faktorom pri rozhodovaní o užívaní tohto lieku.

Cena Saxendy v Dr. Max a Benu

Vysoký záujem o lieky na redukciu hmotnosti spôsobil dočasný nedostatok liečiva Saxenda od spoločnosti Novo Nordisk. Podľa oznámenia zverejneného v databáze amerického Úradu pre potraviny a lieky bola dostupnosť tohto lieku obmedzená do konca roka 2023. Novo Nordisk na svojej webovej stránke informoval, že výroba a distribúcia Saxendy prebieha ďalej, ale upozornil na možné problémy s vydávaním predpisov, ktoré môžu pretrvávať.

Rastúca popularita injekcií Wegovy a Ozempic, ako aj lieku na liečbu cukrovky Mounjaro od spoločnosti Eli Lilly, spôsobila zvýšený dopyt po týchto liekoch. FDA zatiaľ oficiálne schválil iba Wegovy pre liečbu obezity.

Saxenda pôsobí podobne ako tieto nové lieky, ale jej účinnosť v redukcii hmotnosti je nižšia. Počet predpisov na Saxendu medzi májom 2023 a júnom 2023 stúpol o takmer 30 000, čo je najvyšší mesačný nárast za posledné dva roky. Tento nárast je pravdepodobne spôsobený nedávnym nedostatkom liekov Wegovy a Mounjaro.

Na webovej stránke venovanej lieku Wegovy Novo Nordisk varuje pacientov, aby neprechádzali na Saxendu, pretože firma nemôže garantovať jej dostupnosť vzhľadom na neustále zvyšujúci sa dopyt. Jedinou alternatívou k Saxende momentálne je liek Wegovy, ktorý je v súčasnosti jediným oficiálne schváleným liekom FDA na liečbu obezity.

V online lekárni Dr.Max a Benu cena Saxendy nie je uvedená, nakoľko sa tento liek v ich ponuke ani nenachádza.

Skúsenosti a vedľajšie účinky lieku Saxenda

Ako pri všetkých liekoch, aj pri Saxende je možné, že sa vyskytnú vedľajšie účinky, hoci nie u každého, ako vravia skúsenosti na Saxendu.

Závažné vedľajšie účinky

U niektorých pacientov liečených liekom Saxenda boli zaznamenané zriedkavé, ale vážne alergické reakcie, vrátane anafylaxie. Ak sa objavia príznaky ako ťažkosti s dýchaním, opuch tváre a hrdla alebo rýchly tep srdca, je potrebné ihneď vyhľadať lekára.

Okrem toho boli u pacientov liečených liekom Saxenda hlásené menej časté prípady zápalu pankreasu (pankreatitída). Ide o vážny, potenciálne ohrozujúci životný stav. Ak užívateľ zažije silnú a pretrvávajúcu bolesť brucha s nutkaním na vracanie, mal by okamžite prestať užívať Saxendu a vyhľadať lekársku pomoc.

Ďalšie skúsenosti so Saxendou

Veľmi časté:Žalúdočná nevoľnosť, vracanie, hnačka, zápcha, ktoré väčšinou ustupujú po niekoľkých dňoch alebo týždňoch.
Časté:Problémy so žalúdkom alebo črevami, ako napríklad dyspepsia, gastritída, pálenie záhy, nadúvanie, vetry a suchosť v ústach. Pocit slabosti alebo únavy, zmenené vnímanie chuti, závraty, ťažkosti so spánkom.
Menej časté:Strata tekutín, zápal žlčníka, alergické reakcie, celkový pocit nepohody, zrýchlený tep.
Zriedkavé:Znížená funkcia obličiek, akútne zlyhanie obličiek.

Recenzie lieku Saxenda

Účinnosť lieku Saxenda vyvolávajú na internete veľké diskusie a zvedavosť. Tabuľka nižšie zhromažďuje reálne recenzie na Saxendu a skúsenosti užívateľov.

Kladné recenzie na SaxenduZáporné recenzie na Saxendu
Saxenda priniesla pozitívne výsledky mnohým užívateľom.Niektorí používatelia hlásia nepríjemné vedľajšie účinky, ako sú bolesti hlavy, nevoľnosť a bolesti brucha.
Niektorí ľudia dosiahli významný úbytok na váhe bez potreby zmeny stravy.Po pretrvávajúcom užívaní sa u niektorých ľudí môže zdať, že liek stráca účinnosť.
Liek účinne ovplyvňuje chuť na jedlo a veľkosť porcií, čo mnohým pomáha kontrolovať príjem kalórií.Cena lieku je pomerne vysoká, čo môže byť pre niektorých používateľov obmedzujúcim faktorom.
U niektorých používateľov sa pozoruje zlepšenie zdravého životného štýlu, súvisiace s potravou a fyzickou aktivitou.

Podľa recenzií na Saxendu sa celkovo zdá, že Saxenda funguje efektívne pri kontrole váhy a podporuje zmenu životného štýlu. Avšak, niektorí používatelia hlásia časté vedľajšie účinky. Je dôležité konzultovať to s lekárom a zvážiť všetky možnosti pred začatím liečby Saxendou.