Život detí s postihnutím

Život detí s postihnutím sluchu je v mnohých oblastiach náročnejší. Musia vynaložiť viac úsilia, keď sa chcú dozvedieť niečo nové. Dobrá novina podporuje školu pre deti s postihnutím sluchu v Chesare v Keni. Aj vďaka tejto škole sa deti zo širšieho okolia vzdelávajú a môžu rozvíjať svoje talenty. Mnohé deti s postihnutím pochádzajú z veľmi chudobných rodín. Tešia sa, že v škole dostávajú vzdelanie, ale aj chutnú a výživnú stravu, hoci jednoduchú. Aj deti v chesarskej škole sa musia vedieť o seba postarať – samy si perú oblečenie, samy upratujú. Rady hrajú futbal – postihnutie sluchu im v tom nebráni. Aj vďaka tomu, čo sa deti naučia v škole sv. Františka v Chesare, môžu žiť krajší a plnší život.

Pre zmenu, na Slovensku aktuálne začína celoslovenská kampaň Biela pastelka, ktorá sa zameriava na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ďna 24. septembra 2014 sa bude konať koncert Bielej pastelky na Námestí SNP v Bratislave.

Či už ide o ľudí so sluchovým alebo zrakovým postihnutím, obe skupiny si zasluhujú našu pozornosť a podporu, kedže ich život je v mnohom náročnejší. O to viac, keď žijú v neľahkých podmienkach tretieho sveta.

Článok vychádza v spolupráci s detským časopisom Rebrík.

Pripravil Ján Grenčík

Foto: Tony Frič 2013