Žiadajte o čokoľvek. Nebojte sa odmietnutia.

Utorok, 24. Apríl 2013, 00:14, Zverejnil

„Ak môžete niečo získať a nemôžete nič stratiť tým, že o niečo požiadate, tak o to požiadajte.“ 

(W. Clement Stone)

 lische

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo niektorí ľudia nikdy nedosiahnu svoje ciele? Prečo nedostanú to, čo chcú alebo potrebujú? Pretože keď zistia, že už si nedokážu pomôcť sami, nepožiadajú o pomoc nikoho iného. Vzdajú sa a vzdajú to. Je veľmi dôležité naučiť sa žiadať a pýtať sa. A vysporiadať sa aj s negatívnou odpoveďou. Skôr či neskôr sa totiž na ceste za svojimi cieľmi dostanete do situácie, keď budete musieť požiadať o pomoc alebo o radu.

Jedna životná pravda hovorí: Žiadaj a budeš dostávať. Svet reaguje na tých, ktorí o niečo žiadajú. Pokiaľ sa nepribližujete k tomu,  po čom túžite, potom asi nedostatočne žiadate. Ak sa opýtate, dostanete rôzne druhy informácií, myšlienok, mien vplyvných ľudí a dokonca aj peniaze. Rozhodne stojí za to žiadať o to, čo chcete. Žiadanie je veľmi dôležité, je to silný nástroj k dosiahnutiu úspechu. Napriek tomu, mnoho ľudí nikdy nepožiadao informáciu, pomoc, podporu peniaze a čas, ktoré potrebujú k dosiahnutiu svojich cieľov. Prečo je to tak?  Pretože ľudia zastávajú názor, že nie je správne o niečo požiadať. Pretože ľudia majú obavy, majú strach, aby nevyzerali bláznivo, hlúpo, aby sa nestrápnili, aby si o nich iní nemysleli, že sú v núdzi či žijú v chudobe. Ľuďom chýba sebadôvera a sebavedomie. Ale na prvom mieste je strach z odmietnutiaStrach zo slova NIE.

Poďme sa na to pozrieť z iného uhla pohľadu. Riskujte a požiadajte o čokoľvek, čo potrebujete alebo čo chcete. Žiadajte o informácie, o biznis, o dobré tipy, o vyjasnenie nedorozumení, o spätnú väzbu, o čokoľvek. Ak aj budete počuť NIE, čo najhoršie sa môže stať? Nič. Ostanete presne na tom istom mieste, ako keď ste požiadali. Situácia sa nezhorší, ostane rovnaká ako predtým.  Žiadaním nikdy nič nestratíte, môžete len získať. Ak však dostanete kladnú odpoveď, ste na tom lepšie a môžete sa posunúť dopredu.

Ak chcete byť úspešní, musíte sa naučiť vysporiadať sa s odmietnutím. Neberte to osobne, slovo „nie“ nie je ponižujúce. Na ceste k úspechu sa stretnete s množstvom odmietnutí. Nevzdávajte sa. Ak niekto povie „nie“, choďte ďalej a požiadajte niekoho iného. Je mnoho dverí, ktoré sa pred vami otvoria, keď ste pripravení požiadať a nevzdať to.

Ako požiadať o to, čo chcete?

  1. Žiadajte s očakávaním odpovede áno aj nie.  Predpokladajte, že môžete uspieť. Nepredpokladajte, že to, čo chcete, nedostanete. Nevidíte predsa ľuďom do hlavy, nie ste veštec či veštica, neviete dopredu, akú dostanete odpoveď. Vždy sa však dopredu pripravte na to, že niektorí odpovedia „áno“ a niektorí „nie“.
  2. Požiadajte niekoho, kto vám reálne môže dať to, čo chcete. Nájdite oprávnenú, zodpovednú osobu. Nepýtajte sa kohokoľvek, dobre si premyslite, koho požiadate a o čo ho požiadate.
  3. Žiadajte jasne a konkrétne. Buďte presní. Premyslite si jasne, o čo žiadate. Nejasné otázky prinášajú nejasné odpovede a nejasné výsledky. Napríklad, ak žiadate o peniaze, žiadajte konkrétnu čiastku. Ak chcete, aby sa niečo udialo, uveďte čo sa má udiať a dokedy. Ak vám nevyhovuje chovanie niekoho druhého, povedzte presne, ako si prajete, aby jeho/jej chovanie vyzeralo.
  4. Žiadajte znova a znova. Vytrvalosť je veľmi dôležitá súčasť na ceste k úspechu. Je prirodzené, že ak žiadate iných, aby sa podieľali na plnení vašich cieľov, niektorí ľudia skrátka odmietnu. Podstatné je nevzdať saKeď niekto povie nie, neprestávajte žiadať. Musíte neustále žiadať, až sa napokon dočkáte.

A ešte jeden tip na záver. Zostavte si zoznam vecí, o ktoré potrebujete požiadať, aby ste sa priblížili k svojmu cieľu, ale nepožiadali ste zatiaľ o ne (pozrite sa na oblasti: financie, kariéra, zdravie, vzťahy, zábava a odpočinok, osobné plány a koníčky). Ku každej žiadosti si napíšte, čo spôsobilo, že ste o ňu zatiaľ nepožiadali. A zhodnoťte, aký by to malo prínos pre vás a váš život, keby ste o ňu požiadali. A potom si stanovte termín, kedy požiadate a meno osoby, ktorú požiadate. Majte pripravené aspoň tri mená.

Zbavte sa predsudkov a zábran, majte zo seba dobrý pocit a pochopte, že život nie je dokonalý. Je normálne, že musíte prekonávať prekážky.  Nevzdávajte sa. Použijem slová Sylvestra  Stalloneho: „Odmietnutie vnímam ako zatrúbenie do ucha, ktorým sa ma niekto snaží prebudiť, nie ako dôvod, aby som sa vzdal .“

Teším sa na vašu spätnú väzbu: .