Zdravé riadenie života a času – Life Leadership

Pondelok, 27. Júl 2015, 21:47, Zverejnil

„Nestačí byť ‘busy’. To sú aj mravce.
Otázka je,kvôli čomu ste ‘busy’…”
(Henry David Thoreau)

Veľa ľudí žije vo svete „potom“. Od ôsmej do pol piatej to nejak pretrpia v práci a potom môžu byť konečne so svojou rodinou alebo priateľmi. Celé mesiace chodia do práce a potom idú na dovolenku, kde si to všetko vynahradia. Celý život tvrdo pracujú, šetria a potom si to na dôchodku konečne užijú. Akiste ste si všimli ten protiklad, do ktorého niekedy staviame našu prácu a život. A to nie je správne, ani užitočné. Druhá chyba, ktorú často robíme je, že rodinu, dovolenku a seba máme až „potom“, keď budeme mať čas a peniaze, keď naše deti odrastú, keď splatíme úver, keď dostudujeme.

Hľadať rovnováhu medzi prácou a životom nemá zmysel. Je potrebné žiť a milovať život rovnako ako treba pracovať a milovať svoju prácu. Treba hľadať vyváženosť medzi pracovným a osobným životom. Nie je to váha, kde na jednej strane je práca a na druhej osobný život. Dosiahnuť vyváženosť medzi pracovným a osobným životom sa niekedy podobá povrazolezcovi, ktorý balansuje nad hlbokou priepasťou.

Lothar Seiwert, jeden z najznámejších a najuznávanejších európskych odborníkov, ktorý sa zaoberá novými trendami v problematike riadenia času a života, hovorí o Life Leadershipe, teda o zdravom riadení života a času. Riadenie času znamená riadenie samého seba a aktívne riadenie vlastného života znamená schopnosť stať sa pánom vlastného života a času. To, či a kedy začneme žiť podľa svojich predstáv, máme vo vlastných rukách.

Predstavte si, že vám každé ráno dá vaša banka na účet osemdesiatšesť tisíc štyristo eur. Musíte len dodržať dve podmienky. Prvá je, že čo ste cez deň neminuli, na konci dňa z vášho účtu ubudne. Nemôžete podvádzať, nemôžete tú sumu previesť na iný účet, môžete ju iba minúť, ale každé ráno, keď sa zobudíte, máte otvorený nový účet s ďalšími osemdesiatšesť tisíc štyristo eurami na nový deň. Druhá podmienka je, že banka môže túto „hru“ prerušiť bez varovania; v hociktorú chvíľu vám môže povedať, že je koniec, že účet sa ruší a iný už nebude. Čo urobíte? Podľa mňa miniete každé euro pre svoje potešenie a na darčeky pre ľudí, ktorých máte radi. Použijete každé euro vlastne na to, aby ste vniesli šťastie do svojho života a do života tých, korí vás obklopujú.

Táto zázračná banka skutočne existuje a má ju každý z nás: je to čas. Každé ráno, keď sa zobudíme, dostávame do daru osemdesiatšesť tisíc štyristo sekúnd života na ten deň, a keď večer zaspíme, do druhého dňa si nič neprenesieme. Čo sme v ten deň nezažili, a neurobili je stratené. Každé ráno sa začína tento zázrak odznova. Platí však aj druhá podmienka: život sa môže hocikedy zastaviť. Každý deň získavame ďalší deň. Každý deň dostaneme lekciu, z ktorej sa môžeme niečo naučiť, ak budeme dávať pozor. Žiaľ, väčšina ľudí pozor nedáva. Sú ako spiaci a nič nevnímajú a nič si neuvedomujú.

Tak teda čo spravíte s vašimi každodennými osemdesiatšesť tisíc štyristo sekundami? Záleží len a len od vás. Aký bude ďalší deň? Ako sa rozhodnete ho prežiť? Akú hodnotu má jeden deň pre vás? Čo získate, keď dostanete jeden deň? Nech sa vám stane čokoľvek, je to dar toho dňa. Nemusí to byť vždy to najlepšie. Ale prebudíte sa zo spánku a dostávate možnosť BYŤ VEDOMÝ a ROBIŤ VOĽBY.

Uvedomte si hodnotu času:

 • 1 ROK – opýtajte sa študenta, ktorý neuspel na štátniciach
 • 1 MESIAC – opýtajte sa matky, ktorá pred mesiacom porodila dieťa
 • 1 TÝŽDEŇ – opýtajte sa editora týždenníka
 • 1 HODINA – opýtajte sa zamilovaných, ktorí majú o hodinu rande
 • 1 MINÚTA – opýtajte sa človeka, ktorému pred minútou utiekol vlak
 • 1 SEKUNDA – opýtajte sa človeka, ktorý sa práve tesne vyhol nehode
 • 1 STOTINA SEKUNDY – opýtajte sa človeka, ktorý o jednu stotinu prehral olympijský závod a skončil na druhom mieste

Uvedomte si, že základom úspechu je mať jasno. Mať jasno v tom, čo pre VÁS tým úspechom skutočne je. Mať jasno v tom, ako prežijete DEŇ, ktorý dostanete do daru. Čo je tam niekde na konci vášho snaženia. Pozerať sa sa zásadne pred seba. Čo skutočne chcete? Ako jasno v tom máte VY?

Rovnováha pracovného a osobného života vždy začína určením východzieho bodu. Pomáha človeku vyjasniť si, aké oblasti života sú pre neho skutočne dôležité a ako má nastavené priority. Začnite teda tým, že si urobíte časovú snímku svojho bežného týždňa. Jeden týždeň má 168 hodín. Vašou úlohou bude zistiť, čomu tých 168 hodín venujete. Akým konkrétnym aktivitám ho věnujete a koľko času im venujete. Urobíte to tak, že si začnete spisovať jednotlivé aktivity (ako napr. spánok, práca, ranná hygiena, porady, cestovanie, športové aktivity, pozeranie TV atď.) a k nim priradíte počet hodín, ktoré im počas bežného týždňa venujete. Keď skončíte, čas, ktorý venujete jednotlivým aktivitám spočítate a po spočítaní by vám mal dať číslo 168. Ak sa vám toto číslo nepodarilo dosiahnuť a chýba vám niekoľko hodín, hľadajte ich.

Keď skončíte, položte si nasledujúce otázky:

 • Čo práve teraz robím?“ (uvedomte si naplno, čomu v danej chvíli venujete celú svoju pozornosť)
 • Čo je cieľom toho, čo práve teraz robím?“ (uvedomte si naplno, čo je skutočným cieľom vášho snaženia)
 • Prečo práve teraz robím práve to, čo robím?“ (uvedomte si naplno, čo je motívom danej činnosti, čo vás k nej motivuje)
 • Čo skutočne chcem robiť, ale práve teraz to nerobím?“ (uvedomte si, či to, čo v danej chvíli robíte, je skutočne to, čo robiť chcete)
 • Čo som dnes urobil/a preto, aby som sa aspoň o krok priblížil/a k svojmu cieľu/svojim cieľom?“  (ak máte jasno vo svojich cieľoch, uvedomte si, či ste v daný deň urobili niečo, čokoľvek na to, aby ste sa k svojim cieľom priblížili)

Práve ste si prešli veľkým uvedomením. Jednak vám je v tejto chvíli jasné koľko času a akým aktivitám venujete a po druhé ste si ujasnili, či čas, ktorý venujete daným aktivitám, je ten čas, ktorý im skutočne chcete venovať.

Ďalším krokom je nové stanovenie si cieľa alebo cieľov. Rozhodujúce je, ako využijete svoj čas. A jedná sa menej o klasické riadenie času, ako skôr o vedomé sebariadenie. V prvom rade je dôležité uvedomiť si, prečo veci vlastne robíte. Musíte si vedome urobiť jasno v tom, čo vám osobne stojí za to, aby ste to robili. Až potom môžete svoj život zodpovedne prevziať do vlastných rúk a stať sa jeho generálním riaditeľom.

 • Kde vás má vaša cesta doviesť? (O čo skutočne usilujete? Ako budete vedieť, že ste cieľ dosiahli? Dokedy ho chcete dosiahnuť?)
 • Určite si čiastkové ciele. (kratšie časové úseky – dni, týždne, mesiac)
 • Identifikujte prekážky (Čo vám bráni v tom, aby ste sa dostali do ciela?)
 • Použite svoje schopnosti (identifikujte svoje schopnosti, zručnosti a danosti, ktoré budete potrebovať k dosiahnutiu cieľa)
 • Budujte kvalitné siete (identifikujte osoby, skupiny a organizácie, ktorých pomoc a spoluprácu budete potrebovať k dosiahnutiu cieľa)
 • Nakreslite si mapu k cieľom (podrobný písomný plán toho, čo chcete urobiť ako jednotlivé kroky)
 • Pracujte na svojich cieľoch denne (vytrvalosť)

Určite mi dáte za pravdu ak poviem, že sa cítite sa do tej miery zle, nakoľko nemáte svoj život po kontrolou. Asi 85% nášho šťastia pramení zo vzťahov s ľuďmi okolo nás. Ako teda poznáte že strácate kontrolu? Pozorujte, čo sa okolo vás a vo vašom živote deje – problémy vo vzťahoch, podráždenie, ste hrubí a netrpezliví, nespíte, máte pocit, že vás len využívajú. Keď nájdete odvahu a priznáte si, že aj vy trpíte chorobou z uponáhľanosti a rozhodnete sa tento životný štýl nahradiť rovnováhou jednotlivých súčastí života a vyrovnanou rýchlosťou, prospeje to vášmu zdraviu, výkonnosti, kvalite aj zmyslu života.

 • Pri plánovaní aktivít na jednotlivé dni a týždne si vždy vyhraďte priestor, v ktorom sa nebudete pozerať na hodinky. Večer a počas víkendov hodinky nenoste
 • Nazabúdajte si nechávať určitý čas na ničnerobenie
 • Užívajte si snívanie počas bieleho dňa
 • Pri hodnotení predchádzajúceho dňa , týždňa alebo mesiaca si nezabudnite započítať plusové body za to, že sa vám podarilo nastoliť rovnováhu medzi prácou a bytím, medzi splnením pracovných úloh a užívaním si krás života
 • Naplánujte si cielené chvíle pokoja a mlčania. Načúvajte svojmu telu, svojim pocitom, svojej intuícii

Položte si na záver tri dôležitú otázky:

 1. Čo môžete a čo chcete urobiť pre to, aby ste svoj život opäť dostali do rovnováhy.
 2. Keby ste dnes zistili, že vám ostáva už len 6 mesiacov života, ako by ste tento čas strávili?“ A čo to hovorí o vás a o vašom živote, keď sa na to pozriete aj z pohľadu vašej časovej snímky?
 3. Čo je pre vás skutočne dôležité?

Dostaňte strach definitívne pod kontrolu!

Zistite, ako zvíťaziť nad strachom.Objavte v sebe vnútorného superhrdinu.

Prekonajte strach a dosiahnite vysokú úroveň sebadôvery.