Záznam podujatia "Fatimské zjavenia – znamenie časov" na rádiu Lumen aj na DVD

fm-212x300-9817690Dňa 27.2.2016 sa v Prešove v Konkatedrále sv. Mikuláša uskutočnilo podujatie “Fatimské zjavenia – znamenie časov”. Počas 7 hodín si mohli takmer 3 tisícky veriacich vypočuť  dve prednášky ” Aktuálnosť Fatimského posolstva pre súčasný svet “o. Pavla Benku zo Spoločenstva Fatima, prednášku “Zasvätenie sa Panne Márii vo svetle Fatimského posolstva ” o. Ivana Špánika,  prednášku ” Nechajme sa pozvať ” o. Jozefa Marettu exorcistu Prešovskej archieparchie a na záver po sv. omši prednášku ” Počúvajme našu Matku ” o. Mariána Kuffu , predstaveného Inštitútu Krista Veľkňaza.

Podujatie hudobne sprevádzal Kresťanský spevácky zbor z Gregoroviec. Zbor svojím umením obohatil akciu o nádherný, umelecko-duchovný zážitok. Návštevníci tohoto webu boli o stretnutí informovaní krátkou správou, prevzatou s TK KBS. Pred akciou a aj po akcii sa na nás ako organizátorov obracali desiatky ľudí , ktorí sa podujatia nemohli zúčastniť. Ich najčastejšou otázkou bolo, ktoré katolícke médium bude akciu vysielať, poprípade kde sa to bude dať pozrieť. Preto sme sa ako organizátori rozhodli pozvať redaktorov rádia Lumen a televízie Lux.

V nedeľu 6.3. si budu môcť záujemci o túto mimoriadne aktuálnu tému vypočuť v relácii Karmel o 20-30 hod.skrátený záznam prednášok o. Benku , o. Marettu a o. Kuffu. Obrazový záznam sme ponúkli aj televízii Lux. Pre tých , ktorí majú záujem vypočuť si všetkých 5 prednášok / takmer 5 hodín záznamu /  pripravili chlapci z projektu Misiefilmom nasledujúcu ponuku.  CD mp3 aj DVD zo stretnutia si môžu za dobrovoľný príspevok objednať v eshope misii filmom na stránke misiefilmom.sk  , DVD a CD mp3 – si môžu objednať aj zaslaním požiadavky na misiefilmom@misiefilmom.sk alebo prostredníctvom SMS na čislo 0948084416. Ešte raz by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave podujatia podieľali. Matka Božia , Kráľovná naša, oroduj za nás .