Zažite nezabudnuteľné roráty u františkánov aj tento Advent

Rorátne sväté omše vo františkánskom kostole v centre Bratislavy netreba zvlášť predstavovať. Svojou nezabudnuteľnou atmosférou si podmania srdcia veriacich. Svetlo sviečok, skoré ráno, krásne spevy či blížiace sa Vianoce dávajú týmto svätým omšiam nezabudnuteľné čaro, ktoré je to veľkom protiklade k predvianočnému zhonu pri nakupovaní darčekov, všadeprítomnému konzumu a dotieravej reklame.

Bratia františkáni aj tento rok pozývajú na rorátne sväté omše pri sviečkach a adventných spevoch Františkánskej schóly do františkánskeho kostola v Bratislave.

Roráty budú bývať vo štvrtky počas adventu:

  • Roráty 2016 u Františkánov v Bratislave (22.12)
  • Roráty 2016 u Františkánov v Bratislave (15.12)
  • Roráty 2016 u Františkánov v Bratislave (8.12)
  • Roráty 2016 u Františkánov v Bratislave (1.12)

Je to skutočný zážitok, ktorý môže byť pre Vás duchovnou obnovou adventu a prípravou na Vianoce. Svätá omša končí asi o 7:00 hod. a po nej nasleduje raňajkové agapé v sále Corpus Christi.

Rorátne sväté omše predstavujú špecifickú podobu rannej mariánskej sv. omše v adventnom období. Názov pochádza z latinského rorate – roste, čo je prvé slovo introidu spievaného pri týchto svätých omšiach. Ich slávenie pred svitaním a pri sviečkach symbolizuje stav ľudí po prvotnom hriechu – stav tmy a očakávanie príchodu Svetla sveta – Jeziša Krista, narodeného pre nás v jasliach na slame.

Otvorme Bohu svoje srdcia aj cez krásu liturgie, adventných spevov, slovo adventných kazateľov a spoločenstvo, ktoré môžeme spolu tvoriť okrem omše aj pri spoločných raňajkách.

Tieto sv. omše sú súčasťou adventnej duchovnej prípravy s názvom “Priprav príbytok Ježišovi”, ktorý obsahuje ďalšie hodnotné sprievodné akcie, do ktorých sa môžete zapojiť. Viac informácií nájdete tu.

Požehnaný adventný prípravný čas na narodenie nášho Pána!