Záves s obrazom Panny Márie

Je veľa miest, kde môže kresťan katolík žiť svoju vieru – v kostole a vo farnosti, v kruhu rodiny a priateľov,  v práci alebo v škole. A dalšou možnosťou je dať priestor kresťanstvu aj v domácnosti. Niekto má na stenách komixové postavy, iní zase dajú prednosť abstraktnému umeniu a nájdu sa aj takí, ktorí si radi sprítomnia výjavy viery vo svojom príbytku ako napr. záves s obrazom Panny Márie na obrázku nižšie.

modern-entry-6864058 Modern Entry by Brooklyn Architects Delson or Sherman Architects pc Samozrejme, po estetickej stránke to nemusí každému vyhovovať. Vytknúť by sa dala komercionalizácia sakrálnosti, kde sa posvätno zmení na lacný gýč. No zároveň sa takto môže stať viera integrálnou súčasťou nášho života.