Zastavme hazard: Ukradnuté podpisy

Bratislava, 18.8.2016: 136 139 Bratislavčanov proti hazardu nesmú poraziť kriminálnici a zlodeji! Zrušte povinnosť petície na zákaz hazardu!

V júni Bratislavčania odovzdali historicky najúspešnejšiu petíciu v dejinách mesta Bratislavy. Občania dokázali premôcť aj nereálne a šialene vysokú požiadavku 30% podpisov dospelých obyvateľov. Petíciu podpísalo viac Bratislavčanov ako tých, ktorí prišli voliť v posledných komunálnych voľbách.

Peter Beňa uviedol: „Stále sme očakávali prekážky. Padali vyhrážky žalobami, vysokým odškodným. Čo sme nečakali bola sprostá krádež hárkov po odovzdaní a spočítaní priamo na magistráte Hlavného mesta SR. Vidno, že tu bol niekto veľmi zúfalý a zúfalo potreboval zabrániť zákazu hazardu. Ak po tomto čine niekto bude zastávať povinnosť 30% podpisov pre zákaz hazardu, pridáva sa k zlodejom a kriminálnikom proti slušným občanom mesta Bratislavy.“

Michal Svetko povedal: „Občania odovzdali úspešnú petíciu, uchránili hárky až do odovzdania a akú majú záruku, že ich petičné právo nebude ohrozené, ak ani orgány verejnej správy nevedia zabezpečiť ich osobné údaje a podpisy pred zlodejmi? Občania tu nie sú na to, aby si nich niekto robil posmech a nerešpektoval ich vôľu.“

Anton Chromík dodal: „Nevieme na koho strane stojí ministerstvo financií, ale z novely zákona o hazarde máme tiež zlý pocit. Návrh sťažuje obciam možnosť zakázať hazard, keďže po prijatí pripomienky Generálnej prokuratúry majú obce aj skúmať či dochádza k opakovanému a preukázateľnému porušovaniu verejného poriadku. Zákonná definícia verejného poriadku však chýba. Obec nemá k dispozícii údaje od orgánov činných v trestnom konaní a tieto údaje nikto takto nezhromažďuje. Navrhuje sa odobrať obciam právo dozoru. Obmedzuje sa možnosť odobrať licenciu na základe iných podnetov ako orgánov dozoru, čím sa zvyšuje riziko korupcie.“

Jozef Melicher uzavrel: „Vyzývame vládu Slovenskej republiky a vyzývame všetkých poslancov Národnej rady SR, aby zrušili podmienku petície pre zákaz hazardu. Taký jasný hlas občanov nesmú zastaviť kriminálnici a zlodeji. Inak sa táto najväčšia podpisová krádež napraviť nedá.“

Za Iniciatívu Zastavme hazard

Aliancia za rodinu

Anton Chromík

Peter Beňa

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

Michal Svetko