Zapojte sa do výskumu a vyhrajte!

Používate internet alebo telefón na hľadanie informácií či názorov a skúseností ostatných týkajúcich sa stravovania, cvičenia či športovania? Napríklad o zdravej strave, vhodnej diéte, alebo informácie o udržaní či vybudovaní kondície? Ak áno, chceli by sme Vás požiadať o pomoc s prebiehajúcim výskumom Masarykovej univerzity v Brne podporeným Grantovou agentúrou Českej republiky v spolupráci s Ústavom psychológie zdravia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zameraným na mladých ľudí (vo veku 13-28 rokov). Vyplnením  online dotazníka, nám pomôžete pochopiť, možnosti používania technológie v kontexte stravovania a cvičenia. Dotazník je anonymný a zaberie asi 20 minút. Ako poďakovanie za Váš čas a ochotu budete po vyplnení dotazníka (aspoň z 90%) zaradení do žrebovania o tri poukážky v hodnote 1 krát 50 Eur a 2 krát 20 Eur na nákup v obchode Mall.sk.  Po skončení výskumu sa tiež môžete pozrieť na základné výsledky na stránke http://thinline.fss.muni.cz/o-projektu/kvantitativni-cast. S veľkou vďakou za prípadnú pomoc Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (Riešiteľ projektu) Inštitút výskumu detí, mládeže a rodiny Fakulta sociálnych štúdií Masarykova Univerzita Brno

Privacy & Cookies Policy