Zapáľte spolu s nami Sviečku za nenarodené deti 2013

Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti 2013, ktorý sa v týchto dňoch už jedenástykrát rozbieha s podporou a požehnaním slovenských biskupov, je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický.

„V modlitbách chceme pamätať aj na rodičov týchto detí, i na tých, čo vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo a odpustenie sú cesta, ktorá je symbolom tohto duchovného rozmeru,“ vysvetľuje Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, ktoré projekt organizuje.

Sprievodné osvetové aktivity sú spojené so šírením úcty k životu v každej jeho fáze – od počatia až po prirodzenú smrť.

„Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť v oknách našich domovov,“ hovorí koordinátorka projektu Elena Miškovičová a dodáva, že práve predaj dvoch druhov týchto symbolických sviečok s logom Fóra života v rámci verejnej zbierky, je „základným zdrojom pre financovanie celoročných projektov, kampaní a aktivít zameraných na ochranu ľudského života a jeho dôstojnosti a podporu rodiny, aby sa tieto kľúčové témy nedostávali na okraj záujmu spoločnosti, ale priamo do jej stredu.“

Fórum života organizuje Sviečku za nenarodené deti už tradične prostredníctvom farností a rôznych spoločenstiev, pri ktorých je nenahraditeľná pomoc dobrovoľníkov – ľudí, ktorým je myšlienka ochrany života blízka a chcú sa podieľať na jej šírení aj prakticky, napríklad distribúciou propagačných materiálov, pomocou pri predaji sviečok v rámci verejnej zbierky, organizovaním modlitbových stretnutí na podporu pro-life iniciatív a podobne.