Zamerajte svoju pozornosť na riešenia, nie na problémy

Streda, 18. Apríl 2013, 00:15, Zverejnil

„Sústreďte sa na to, čo chcete dosiahnuť. 

Neorientujte svoju pozornosť na negatívne stránky svojej situácie. 

Zamerajte sa na jej riešenie.“ 

(Donald Trump)

9-2-istock_000017184468small-8170786 

Cesta za vašimi cieľmi nebude vždy jasná a priama. Práve naopak, stretnete sa na nej aj s prekážkami a problémami. To je úplne prirodzené, veď celý náš život je o prekonávaní prekážok a zdolávaní výziev. Podstatné je, ako sa k tomu celému postavíte, aké k tomu zaujmete stanovisko, čo sa rozhodnete urobiť a ako sa nakoniec zachováte. Vašou úlohou je dostať sa ponad, popod, okolo alebo cez všetky prekážky alebo problémy, ktoré vám môžu stáť v ceste za vašimi cieľmi. Vaša schopnosť riešiť problémy, ale najmä rozpoznať čím sa skutočne zaoberať a čím nie, rozhodne o kvalite vášho života.

Naučte sa riešiť iba to, čo riešiť dokážete. Aby ste v živote uspeli, je nevyhnutné uvedomiť si, čo naozaj ovplyvníte a čo nieZaoberajte sa iba tým, čo ovplyvníte a ostatné veci „hoďte“ za hlavu a nezaoberajte sa nimi.  Neplytvajte svoju energiu na riešenie vecí, ktoré riešiť nedokážete.

Ujasnite si, čomu venujete svoj čas a na čo zameriavate svoju energiu. Vždy keď sa pristihnete pri tom, ako sa na niečo alebo na niekoho sťažujete, alebo nadávate, opýtajte sa sami seba, či sa jedná o problém, s ktorým dokážete niečo robiť, alebo, naopak nedokážete. Problémy, na ktoré máme vplyv (napr. naše chovanie), vyriešime tak, že „sa“ zmeníme, teda zmeníme svoje návyky, postoje, uhol pohľadu, reakcie a rozhodnutia. Na chovanie iných ľudí máme vplyv len nepriamo, vyriešiť ich dokážeme iba tak, že svoj vplyv začneme uplatňovať inak. A najjednoduchšia cesta, ako bojovať s problémami, na ktoré nemáme žiaden vplyv (napr. naša minulosť či momentálna situácia), je prestať sa nimi trápiť, rozoberať ich a hľadať vinníka. Jednoducho sa s nimi zmierme a vnímajme ich ako fakt. Alebo sa môžeme ďalej rozčuľovať nad tou nespravodlivosťou. Ako nám to však pomôže na ceste za cieľmi?

Ja sa na problémy pozerám ako na témy. Slovo problém je negatívne, preto ho používam minimálne. Téma vo mne evokuje priestor na pozitívny rozhovor s hľadaním riešení. Ponukám vám niekoľko krokov na efektívne riešenie témy. Efektívne vnímam tak, že sa počas toho procesu niečo o sebe naučíte, niečo kľúčové dozviete, čo môžete použiť pre svoj život.

 1. Jasne definujte problém. Správna diagnóza je polovica liečby. „V čom presne problém spočíva?“. Popíšte svoju situáciu – jasne, stručne, konkrétne a čo najpresnejšie. Urobte si vo veci tak jasno, ako to len ide. A myslite na papieri.
 2. Problém vnímajte ako výzvu. Vnímajte ho ako príležitosť, z ktorej sa môžete poučiť, niečo naučiť a dozvedieť sa niečo o sebe.
 3. Ujasnite si, či je to problém na riešenie. Je to naozaj problém?“. Vyhodnoťte to na základe toho, či máte alebo nemáte na jeho riešenie vplyv. Ak s tým nič neurobíte, neriešte to, nie je to „naozajstný“ problém, ale fakt, ktorý by ste mali prijať a čo najrýchlejšie sa s ním zmieriť.
 4. Zamerajte sa na riešenie. Zamerajte svoju pozornosť na riešenia, nie na problém samotný. Nehľadajte vinníka a neriešte, prečo ste sa do problému dostali.Rozmýšľajte, čo môžete urobiť, nie kto je za problém zodpovedný.
 5. Majte jasno vo výsledku. Veľmi jasne si zadefinujte, aký výsledok chcete dosiahnuť. Predstavte si, že sa stal zázrak a problém je vyriešený. Popíšte hlavné výhody a prínosy toho, že ste sa s tým vysporiadali.
 6. Venujte sa pocitom. Niekoľkými slovami popíšte, ako sa cítite po vyriešení problému. Čo cítite, čo počujete, čo vidíte?
 7. Nájdite riešenia. Nájdite všetky možné riešenia, najskôr tie najočividnejšie a potom tie menej zrejmé, čím viac riešení vidíte, tým lepšie. Čo môžete urobiť?
 8. Vyselektujte najvhodnejšie riešenia. „Čo mi toto riešenie môže priniesť pozitívne a čo negatívne?“ Zisťujte plusy a mínusy. A zamerajte sa na pozitíva a ponaučenia.
 9. Rozhodnite sa. Rozhodnite sa medzi riešeniami, ku ktorým ste dospeli. Vyselektujte si dve najsilnejšie a to tak, že všetkým v zozname priradíte číslice od 1 do 10, pričom 1 je veľmi slabé a veľmi silné riešenie.
 10. Rozhodujte sa medzi dvoma finálnymi riešeniami. Porovnávajte dve finálne riešenia, ktorým ste priradili najvyššie číslice.
 11. Riešenie definujte ako cieľ. Sformulujte si finálne riešenie do podoby jasného, inšpiratívneho a merateľného cieľa a zadefinujte si termín, dokedy ho chcete mať vyriešený.
 12. Konajte. Stanovte si na každý deň konkrétne kroky, ktoré vás priblížia k požadovanému cieľu. A ihneď začnite konať.
 13. Oslávte to. Keď problém vyriešite, oslávte to. A víťazstvo si zapíšte do „knihy výhier“.

A na záver ešte slová mojej obľúbenej autorky Chérie Carter-Scott: „Neexistujú chyby, len ponaučenia.“