Vzdajte sa obáv a strachu a skočte do toho rovnými nohami

Piatok, 11. Júl 2013, 11:03, Zverejnil

„Pokračovanie v tom, čo nefunguje
nespôsobí, že to bude fungovať lepšie.“
(Charles J.Givens) 

businessfear_tightrope13278591_s_06122013-8318308

Keď som pripravoval tento príspevok, začal sa mi pred očami odvíjať môj vlastný život. Uvedomil som si, že niekoľkokrát, počas svojej kariéry, som totálne zmenil „profesné“ smerovanie a oblast pôsobenia. Vracal som sa v spomienkach späť a snažil sa vybaviť si pocity, ktoré tieto „zmeny  zamestnania“ doprevádzali. Je to príbeh o tom, ako sa z moderátora stal majiteľ eventovej agentúry a ako som sa od eventov posunul k profesii kouča osobného a kariérneho rozvoja. A každú túto zmenu doprevádzali v podstate rovnaké pocity, jednak obavy zo zmeny a jednak obavy z toho, či to moje rozhodnutie bolo správne.

Čo tým chcem vlastne povedať? To, že obavy a strach sú úplne prirodzené. Úspešní ľudia cítia strach rovnako ako „ostatní“, rozdiel je v tom, že ho prekonajú, nepripustia, aby im zabránil robiť to, čo chcú robiť. V živote som pochopil, že strach treba vnímať, ale nedovoliť mu, aby ma ovládol. Všetci úspešní ľudia, ktorých poznám, sú ochotní skočiť do toho rovnými nohami, aj keď majú strach. Viem o mnohých situáciách, keď boli vydesení a zvieralo im hrdlo, ale vedeli, že ak nebudú konať, stratia príležitosť.

Zauvažoval som nad tým, či vôbec existuje návod na to, ako sa správne rozhodnúť v takýchto situáciách. A vyšlo mi z toho hneď niekoľko vecí. Ak poznám hodnoty, ktoré zastávam a na základe ktorých sa rozhodujem, a mám jasne stanovené ciele, viem čo chcem a kam smerujem, rozhodovanie je o niečo jednoduchšie. A ak poznám a plne si uvedomujem svoje silné stránky (zručnosti, danosti, schopnosti) a rovnako viem, ktoré sú moje slabé stránky (priestor na rozvoj, posun, rast) a takisto si ich plne uvedomujem, moja sebadôvera rastie. A ako rastie moja viera v seba a svoje schopnosti, narastá aj viera v to, že môžem sa vo svojom živote rozhodnúť, posunúť ďalej a prekonať aj obavy. Takže správne rozhodnutie je to, ktoré ma približuje k mojim cieľom.

Musíte mať dostatok odvahy, sebadôvery a vnútornej motivácie ísť si za svojim cieľom bez záruky na úspech. Nikdy totiž nemáte zaručené, že naozaj uspejete. A nikto vám takúto záruku nedokáže dať. Ani ja som nemal istotu, že uspejem, že sa mojej agentúre bude dariť, že budem mať klientov, že budem mať na zaplatenie hypotéky a účtov. Ale riskol som to. Položil som si zásadnú otázku: za čo je vyššia cena – za to, že nechám všetko bežať tak, ako to je alebo za to, že naštartujem cielený proces zmeny s výhliadkou (nie zárukou) na úspech? A jednoznačne mi z toho vyšlo, že je čas naštartovať proces zmeny.

Na ceste k vašim cieľom vás často prepadnú obavy a strach, najúhlavnejší nepriatelia úspechu. Rád by som na tomto mieste zdôraznil, že strach je prirodzený.  Kedykoľvek, keď sa dostanete do novej, neznámej situácie (čo rozhodne zmena zamestnania je), obyčajne pocítite strach. Väčšina ľudí však žiaľ dovolí, aby im pocit strachu zabránil uskutočniť ďalšie nevyhnutné kroky k dosiahnutiu ich cieľov. Ja som mu to nedovolil.

Uvedomte si, že väčšina dobrého si vyžaduje odvahu riskovať. Spomeňte si na prípady, kedy ste nad strachom zvíťazili a hľadajte, ako sa vám to podarilo. Čo vám pomohlo prekonať vtedy strach? Akým spôsobom alebo čím ste ho prekonali? Čo vám prekonanie strachu do života prinieslo? Spravte si z odvahy svoj dobrý návyk. Navyknite si postaviť sa tvárou svojmu strachu, robiť to, čoho sa bojíte. Odvážny je ten, kto sa napriek svojmu strachu rozhodne konať.

Techniky na prekonanie strachu:
1./– Napíšte si na papier svoje ciele a pri každom cieli sa pokúste identifikovať, čo najhoršie by sa vám mohlo prihodiť na ceste k vašim cieľom alebo na konci cesty (alebo sa zamyslite nad situáciou, ktorá vo vás vyvoláva strach a identifikujte, čo najhoršie sa vám v dôsledku tejto situácie môže prihodiť). – Zadefinujte, z čoho máte konkrétne strach. Takmer v každom prípade zistíte, že ani ten najhorší dôsledok nebude vôbec taký vážny.

– Keď identifikujete najhoršiu vec, ktorá by sa vám mohla stať, rozhodnite sa, že ak sa stane, budete ju akceptovať alebo sa jednoducho postarajte o to, aby sa to nestalo.

2./– Položte si otázku: „Čoho sa bojím najviac?“, „Čoho zo svojej budúcnosti sa bojím?“, „Čoho sa bojím práve teraz?“ (keď zreteľne pomenujete svoje obavy, môžete vymyslieť spôsoby, ako sa ich zbaviť, keď sa objavia). Potom si spíšte odpovede. – Pri každej obave si položte otázku: „Čo môžem urobiť, aby som to prekonal/a?“ (keď máte strategický plán, ako bojovať so svojim strachom, položíte si tak základy svojej sebadôvery a istoty).- Pokračujte otázkami: „Čo získam tým, ak prekonám strach?“ (zaoberajte sa v mysli odmenami a výhodami, ktoré získate – čím viac odmien, ktoré si budete môcť užívať po prekonaní prekážok na svojej ceste, si dokážete predstaviť, tým viac sily a energie budete mať).- Nasledujú otázky: „Ako veľmi to chcem?“,  „Aký je dôvod, že to chcem?“ (spoznajte svoj motív,  naozajstné dôvody na to, aby ste si chceli splniť svoje ciele).- Dopredu si prehodnoťte, akú cenu budete musieť  zaplatiť za dosiahnutie svojich cieľov, aké dostatočné úsilie budete musieť vynaložiť, akú obetu budete musieť priniesť, aby ste uspeli.

– Aby ste prekonali strach opakujte si: „Dokážem to! Mám na to!“ Povedzte si, že dokážete urobiť čokoľvek, čo naozaj chcete.

Bojíme sa predstavy. Strach si väčšinou vytvárame z obavy, že sa v budúcnosti dostaví nejaký negatívny dôsledok. Často je to predstava začínajúca slovami „Čo ak..?“ Často cítime obavy, strach, hrôzu, smútok či skľúčenosť, ale nikto kvôli nim predsa neumrel. V skutočnosti býva to najhoršie, čo sa nám môže stať, len zriedka také zlé, ako si to maľujeme vo svojich predstavách. Niekedy stačí naozaj len odpoveď na otázku: „Aká predstava ma vlastne desí, z akej predstavy to mám obavy?“

„Chcete sa vyhnúť riziku a byť dobrí,
alebo chcete využiť príležitosť a byť skvelí?.“
(Jimmy Johnson)

Ak sa chcete pohnúť z miesta kde ste, na miesto, kde chcete byť, musíte sa postaviť zoči – voči tomu, čo vo vašom živote nefunguje. A často sa to týka práve vašej práce. Čo je lepšie, ostávať v pomyselnej „istote“ súčasného zamestnania, alebo trocha zariskovať a pohnúť sa smerom k práci, ktorú skutočne chcete robiť? Prestaňte pred nefungujúcimi vecami zatvárať oči a najmä sa netvárte, že je všetko v poriadku a funguje,  ak to tak nie je. Bude to náročné, pretože vo chvíli, keď prestanete klamať sami seba a priznáte si pravdu, teda že sa niečo deje a nie je všetko v poriadku, budete konfrontovaní s realitou a s tým, koľko budete musieť vynaložiť úsilia, aby ste sa posunuli dopredu. 

Postaviť sa tomu, čo vo vašom živote nefunguje, obyčajne znamená postaviť sa niečomu nepríjemnému. A ruku na srdce, kto z nás by chcel dobrovoľne podstúpiť takéto nepríjemne veci? A tak to tolerujeme a zatvárame oči v nádeji, že sa to „nejako“ vyrieši. Zlá správa je, že ono sa to „nejako“ nevyrieši. Dobrá správa je, že riešenie existuje. Riešenie máte vo svojich rukách VY. Tak naberte odvahu a pustite sa do toho. Aký význam má plytvať tonami energie na to, že vedome budete ignorovať to, čo nefunguje?

„Niekedy zatvárame oči,
pretože nechceme vedieť, čo sa stane.“ 

Čo by ste mohli urobiť:– Obodujte stupeň svojho uspokojenia  na stupnici od nula do desať v oblasti práca, kariéra či zamestnanie. Nula predstavuje úplnú pohromu a desať znamená maximálnu spokojnosť.- Stručne opíšte, prečo ste ju obodovali tak, ako ste ju obodovali. Teda s čím ste nespokojní? Čo je v danej oblasti to, čo nefunguje?- Prečo to nefunguje? Zamyslite sa nad tým, čo spôsobilo tento stav? Ako ste konkrétne vy prispeli k tomu, niečo nefunguje?- Čo sa musí udiať v danej oblasti, aby ste dosiahli viac uspokojenia.- Ujasniť si, čo s tým? Ujasnite si, či sa chcete pokúsiť to, čo nefunguje, vyriešiť tak, aby to fungovalo alebo sa s tým jednoducho iba vyrovnať, to znamená priznať si to a zakceptovať to.- Konkrétne kroky. Zosumarizujte, čo všetko budete musieť urobiť na to, aby ste danú situáciu vyriešili, aby ste sa z toho dostali, aby to fungovalo tak, ako chcete? Ako to dokážete vyriešiť? Čo všetko budete k vyriešeniu potrebovať? Koho budete musieť do procesu zapojiť?- Pustite sa do toho. Hneď. Neodkladajte to. Neplytvajte svojou drahocennou energiou.

– Neprestávajte, buďte vytrvalí, denne pracujte na svojej spokojnosti. Nevzdávajte sa.

„Nie je to tak, že sa neodvážime urobiť určité veci,
pretože sa nám zdajú zložité.
Zložité sú preto, lebo nám na ich uskutočnenie chýba odvaha.“
(Seneca)

Ak teda máte jasno v tom, čo chcete dosiahnuť a máte vytvorený plán na realizáciu, buďte v strehu, aby ste dokázali rozpoznať každú príležitosť. Stačí si len uvedomiť, že každá prekážka alebo zavedenie iným smerom, ako čakáte, môže v sebe ukrývať ďalšiu príležitosť. Skutočným dôvodom toho, prečo prešľapujete na mieste, ste vy sami. Vy rozhodujete o tom, či niečo budete robiť a teda riskovať, alebo radšej ostanete sedieť v bezpečí svojej komfortnej zóny.Uvedomte si, že vaše najväčšie obmedzenia neležia mimo vás, ale vo vašom spôsobe myslenia, vo vašich postojoch.

Ak chcete od života viac, musíte urobiť viac, ako ste robili doteraz. Ak chcete vo svojom živote zmenu, ide o to, či urobíte niečo, alebo neurobíte nič. „V ktorej oblasti môžete teraz urobiť prvý krok?“Položte si na záver jednu otázku: „Odvíja sa môj život tak, že si môžem povedať, že som toto rozhodne ja?“