Výročie zvolenia pápeža Františka, zverejnenie Buly vyhlásenia Sv. roka milosrdenstva a slávenie Nedele Božieho milosrdenstva vo vysielaní Rádia Lumen

logo2-3317344

V Bratislave si pripomenú druhé výročie zvolenia Svätého Otca Františka. Slávnostná svätá omša sa uskutoční v stredu 8. apríla 2015 o 17:00 h v Katedrále sv. Martina. Za dar, ktorý spoločenstvo Cirkvi má v súčasnom Petrovom nástupcovi, poďakujú v prítomnosti apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordanu všetci slovenskí biskupi, kňazi, rehoľníci a laici. Na svätú omšu sú pozvaní všetci ľudia dobrej vôle. Tí, čo nemajú možnosť prísť osobne, môžu slávenie podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Obetovať ich môžu za Svätého Otca Františka. Rádio Lumen odvysiela priamy prenos tejto slávnostnej sv. omše, výročiu zároveň prispôsobí svoj podvečerný program v stredu 8.4.2015:

16:30 Pontifikát pápeža Františka – sumár. Redaktor: Pavol Jurčaga

17:00 Pontifikálna sv. omša pri príležitosti výročia zvolenia a uvedenia pápeža Františka do úradu. Katedrála sv. Martina v Bratislave (ak zvýši čas, tak dohrať pesničkami)

18:30 Infolumen

V sobotu 11. apríla bude úradne zverejnená tzv. –„Bula vyhlásenia“, ktorou Sv. Otec František oficiálne oznámi Svätý rok milosrdenstva. Ten sa začne 8. decembra 2015. Následne bude pápež František predsedať sláveniu Prvých vešpier Nedele Božieho milosrdenstva, čím osobitne zdôrazní základ slávenia mimoriadneho svätého roka, ktorým je Božie milosrdenstvo. Rádio Lumen prinesie zostrih zo slov Sv. Otca Františka, a to v sobotu o 20:15 hodine.

12. apríla 2015 slávime Nedeľu Božieho milosrdenstva. Katolícka rozhlasová stanica pri tejto príležitosti prinesie dva mimoriadne priame prenosy. O 10:30 hod. sa začne odpustová sv. omša vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Hlavným celebrantom bude Mons. Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup, sekretár Kongregácie pre Východné Cirkvi vo Vatikáne.

12. apríla o 15:00 hod. prinesie Rádio Lumen prenos Slávnostnej Hodiny milosrdenstva spojenej s Korunkou Božieho milosrdenstva a adoráciou z Kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach.