Vyhlásenie mimovládnych platforiem k Tarabellovej správe a Panzeriho správe

marc_tarabella_-_wiki_loves_parliament_-_2014_-_p1760679-225x300-3621865

K menám ako  Edite Estrela alebo Ulrike Lunacek pribudlo nové meno: Marc Tarabella. Tarabellova správa nevyvolala na Slovensku taký rozruch ako správa Estrela alebo Lunacek, no poroznosť jej venovali viaceré mimovládne platformy a vydali nasledovné vyhlásenie:

Mimovládne platformy Fórum kresťanských inštitúcií, Fórum života a Slovenská spoločnosť pre rodinu vyjadrujú hlboké rozhorčenie z nedávnych rozhodnutí Európskeho parlamentu. Európsky parlament tento týždeň schválil Správu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013 a Výročnú správu o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politiky EÚ v tejto oblasti. Tzv. Tarabellova správa a Panzeriho správa presadzujú ľahký prístup k umelému ukončeniu tehotenstva ako ľudské právo v rámci “sexuálnych a reprodukčných práv”.

Oblasť zdravotníctva podľa platnej Zmluvy o fungovaní EÚ (čl. 168, ods. 7) patrí do výlučnej pôsobnosti členských štátov, ako to v minulosti opakovane potvrdili Európska komisia aj Európsky parlament. Napriek mnohým pozitívnym prvkom, obe správy sú neprijateľným porušením subsidiarity, kľúčového princípu fungovania Európskej únie. Mimovládne platformy žiadajú vládu SR a Národnú radu SR, aby v duchu základných hodnôt európskej integrácie protestovali proti zasahovaniu Európskeho parlamentu do oblastí vo výhradnej pôsobnosti členských štátov.

Dňa 13. marca 2015

Katarína Hulmanová, predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života

Anna Záborská, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu

Foto: Marc Tarabella, wiki.org, licencia CC