Vnímajte strach, ale nedovoľte, aby vás ovládol

Štvrtok, 12. Apríl 2013, 00:21, Zverejnil

„Odvaha nie je neprítomnosť strachu, 

je to prevaha nad strachom, 

zvládnutie strachu“

(Mark Twain)

 

Cesta z miesta, kde sa nachádzate, na miesto, kam sa chcete dostať, býva často dlhá a hmlistá. Vyžaduje si čas, tvrdú prácu, ochotu zaplatiť cenu, vytrvalosť, trpezlivosť, sebadôveru a sebadisciplínu. Musíte mať dostatok odvahy, sebavedomia a motivácie ísť si za svojim cieľom bez záruky na úspech. Na ceste k vašim cieľom vás často prepadne strach, najúhlavnejší nepriateľ úspechu. Rád by som na tomto mieste zdôraznil, že strach je prirodzený. Kedykoľvek, keď sa dostanete do novej, neznámej situácie (čo rozhodne práca na cieľoch je), obyčajne pocítite strach. Väčšina ľudí však žiaľ dovolí, aby im pocit strachu zabránil uskutočniť ďalšie nevyhnutné kroky k dosiahnutiu ich cieľov.

Aj úspešní ľudia mávajú strach. Úspešní ľudia cítia strach rovnako ako ostatní, rozdiel je v tom, že ho prekonajú, nepripustia, aby im zabránil robiť to, čo chcú alebo musia robiť. Pochopili, že strach treba vnímať, ale nedovoliť mu, aby ich ovládol. Všetci úspešní ľudia, ktorých poznám, sú ochotní skočiť do toho rovnými nohami, aj keď majú strach. Viem o mnohých situáciách, keď boli vydesení a zvieralo im v hrdle, ale vedeli, že ak nebudú jednať, stratia príležitosť.

Uvedomte si, že väčšina dobrého si vyžaduje odvahu riskovať. A zamyslite sa nad tým, že väčšinu z našich obáv si vytvárame sami. Strašíme sami seba vymýšľaním negatívnych výsledkov každej činnosti, do ktorej sa púšťame alebo ju prežívame. Spomeňte si na prípady, kedy ste nad strachom zvíťazili a hľadajte, ako sa vám to podarilo. Čo vám pomohlo prekonať vtedy strach? Akým spôsobom alebo čím ste ho prekonali? Čo vám prekonanie strachu do života prinieslo?

Dale Carnegie odporúča: „Robte to, z čoho máte strach. A robte to opakovane. To je najrýchlejší a najistejší spôsob, ako strach poraziť.“ Vždy, keď sa stretnete so strachom a prekonáte ho tým, že urobíte obávaný krok, získate oveľa väčšiu dôveru vo svoje schopnosti. Spravte si z odvahy svoj dobrý návyk. Ak si navyknete, postaviť sa tvárou svojmu strachurobiť to, čoho sa bojíte a v ťažkej situácii sa správať, akoby ste žiaden strach nemali, váš strach sa oslabí a vaša odvaha vzrastie. Odvážny je ten, kto sa napriek svojmu strachu rozhodne konať.

2 techniky na prekonanie strachu:

1./

Napíšte si na papier svoje ciele a pri každom cieli sa pokúste identifikovať, čo najhoršie by sa vám mohlo prihodiť na ceste k vašim cieľom alebo na konci cesty (alebo sa zamyslite nad situáciou, ktorá vo vás vyvoláva strach a identifikujte, čo najhoršie sa vám v dôsledku tejto situácie môže prihodiť). Zadefinujte, z čoho máte konkrétne strach. Takmer v každom prípade zistíte, že ani ten najhorší dôsledok nebude vôbec taký vážny. Keď identifikujete najhoršiu vec, ktorá by sa vám mohla stať, rozhodnite sa, žeak sa stane, budete ju akceptovať alebo sa jednoducho postarajte o to, aby sa to nestalo.

2./

*Položte si otázku: „Čoho sa bojím najviac?“, „Čoho zo svojej budúcnosti sa bojím?“, „Čoho sa bojím práve teraz?“ (keď zreteľne pomenujete svoje obavy, môžete vymyslieť spôsoby, ako sa ich zbaviť, keď sa objavia). Potom si spíšte odpovede.

*Pri každej obave si položte otázku: „Čo môžem urobiť, aby som to prekonal/a?“ (keď máte strategický plán, ako bojovať so svojim strachom, položíte si tak základy svojej sebadôvery a istoty).

*Pokračujte otázkami: „Čo získam tým, ak prekonám strach?“ (zaoberajte sa v mysli odmenami a výhodami, ktoré získate – čím viac odmien, ktoré si budete môcť užívať po prekonaní prekážok na svojej ceste, si dokážete predstaviť, tým viac sily a energie budete mať).

*Nasledujú otázky: „Ako veľmi to chcem?“, „Aký je dôvod, že to chcem?“ (spoznajte svoj motív, naozajstné dôvody na to, aby ste si chceli splniť svoje ciele).

*Dopredu si prehodnoťte, akú cenu budete musieť zaplatiť za dosiahnutie svojich cieľov, aké dostatočné úsilie budete musieť vynaložiť, akú obetu budete musieť priniesť, aby ste uspeli.

*Aby ste prekonali strach opakujte si: „Dokážem to! Mám na to!“ Povedzte si, že dokážete urobiť čokoľvek, čo naozaj chcete.

*Ak aj nevyhráte, nezúfajte, pokúste sa niečo sa o sebe dozvedieť otázkami: „Čo som urobil/a správne?“ (je dôležité poznať kroky, ktoré ste v danej situácii urobili správne). Druhá otázka znie: „Čo by som urobil/a inak, keby som mal/a opäť prejsť celou situáciou?“ (toto vás prinúti zamyslieť sa nad kľúčovými ponaučeniami, ktoré si z danej situácie môžete odniesť).