Vladimír Šosták: Dokážeš vnímať Živého Boha?

Vypočujte si pokračovanie ďaľšej časti kurzu Ješua – Ježišovej školy učeníctva, kde otec ThDr. Vladimír Šosták PhD. kde rozpráva o tom, na čom stojí “prebývanie” s Bohom, ako hľadáme posolstvá pre seba, či dokážeme sedieť Pánovi pri nohách a počúvať ho a takto neminúť cieľ svojho života. Rozpráva o Biblii, aký zámer s Bibliou má Boh, je pre nás aj ukazovateľom hriechu a aj nástrojom našej formácie. Vieš o čom je Tvoj život? Si uzamknutý v sebe alebo vnímaš Živého Boha? Vypočuj si túto zaujímavú prednášku a možno nájdeš odpoveď.

Video bolo natočené v rámci projektu Misie filmom. Projekt Misie filmom je tvorený skupinou katolíkov, ktorí chcú budovať Božie kráľovstvo využívaním svojich darov –  vyrábajú voľne šíriteľné videá s katechézami, prednáškami, kázňami či svedectvami. Na videách môžete počuť aj duchovných spríkrov ako o. Elias Vella, o. Jozef Marettta, o. Marián Kuffa alebo o. Michal Zamkovský.