Viete, ktoré zvieratá sa spájajú s Veľkou nocou?

rupnik-300x218-3195444S Veľkou nocou sa spája viacero zvierat. O mnohých už dobre vieme, napr. sliepka, kuriatka a zajac bežne zdobia veľkonočné stoly. No len málokto vie, prečo sú jednotlivé zvieratá spájané s Veľkou nocou, prinášame preto krátke vysvetlenia.

Pelikán

Pelikán predstavuje niekoho, kto vylial svoju krv za iných. Keď pelikán kŕmi svoje mláďatá, tlačí svoj veľký zobák k hrudi, aby z vaku pod zobákom vydávil ryby, ktoré ulovil. Pri tom sa často jeho perie zafarbí do červena krvou z rýb. Prv si ľudia mysleli, že si pelikán trhá svoju hruď, aby nakŕmil mláďatá vlastnou krvou. Preto je symbolom Ježiša Krista, ktorý vylial svoju krv za nás na kríži.  (1 Jn 1,7)

Fénix

Fénix vyjadruje, že život je silnejší než smrť. Vták fénix má podľa povesti zázračnú schopnosť – keď zostarne, vrhne sa do ohňa a z popola povstane opäť mladý a krásny. Ako kresťanský symbol ukazuje na Ježiša. Tak ako Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak sa ani život človeka nekončí smrťou. Ako znamenie zmŕtvychvstania bol vták fénix znázorňovaný na hroboch prvých kresťanov. (2 Tim 1,10)

Baránok

Baránok predstavuje niekoho, kto sa obetuje za iných. Pán Ježiš je často označovaný ako Baránok Boží, pretože on je baránok obetovaný za spásu sveta a zomrel za nás. Baránok bol často obetným zvieraťom. Jeho krv mala zmyť vinu ľudí. Na sviatok Paschy židia jedia baránka ako pripomienku svojho vyslobodenia z Egypta, keď anjel smrti zabíjal v Egypte všetkých prvorodených. Židov, ktorí pomazali veraje svojich dverí krvou baránka, sa táto pohroma netýkala a anjel smrti ich obišiel. Baránok je preto symbolom Ježiša Krista, ktorého krv nás všetkých zachránila od večného zatratenia.

Kohút

Kohút znamená, že niekto bdie a chce nás varovať. Keď Peter zradil Ježiša, kohút trikrát zakikiríkal. Kohút predstavuje niekoho, kto hovorí do svedomia ľudí a privádza ich k zamysleniu nad sebou samými. Je aj symbolom nového dňa, svetla, slnka, keď každé ráno kikiríka. Takto ukazuje na Krista ako svetlo sveta. Plechového kohúta môžeme vidieť na strechách kostolov. (Mk 14,66-72)

Sliepka  a kuriatka

Sliepka a kuriatka predstavujú miesto, kde nájdeme ochranu. Keď nad dvorom krúži dravý vták, kuriatka sa utekajú schovať k svojej mame pod krídla. Sliepka symbolizuje bezpečie mláďat, ktoré nachádzajú ochranu pod krídlami matky. Aj my sa uchyľujeme, keď hrozí nebezpečenstvo života, pod Božiu ochranu. (Mt 23,37)

Páv

Páv vyjadruje  život, ktorý sa nikdy nekončí. Podľa starej tradície páv stráca na jeseň všetky svoje perá a na jar dostáva opäť nové. (1 Jn 5,11)  Pávie mäso pokladali za nezničiteľné, a preto sv. Augustín označil páva za symbol zmŕtvychvstania, nesmrteľnosti a nádeje.

Motýľ

Motýl hovorí, že smrťou sa život nekončí. Motýlia larva sa po určitom čase premení na kuklu, ktorá vyzerá, ako by nežila. Zakrátko sa z nej vyliahne krásny motýľ. Motýľ je symbolom toho, že aj my po smrti vstaneme k novému nesmrteľnému životu. Naše telá budú oslávené, krásne a vzlietnu ako farebný motýľ. (Rim 6,4)

Zajac

Zajac predstavuje čistotu a pokoru. Keďže zajac akoby nikdy nespal a všetko počuje, symbolizuje Boha, ktorý je prítomný všade. Zajaca často maľovali na oknách kostolov a na starých obrazoch zobrazujúcich stvorenie sveta. Znázorňovali ho aj ako čisto bieleho zajaca pri nohách Panny Márie – ako symbol čistoty.  Symbolizuje všetko chudobné, skromné a pokorné.

Veríme, že zase viete niečo viac o symboloch Veľkej noci a môžete tak lepšie prežiť najväčsia sviatky v roku.

Článok prinášame v spolupráci s časopisom Rebrík. Pripravila Katarína Glajšeková

Ilustračné foto: mozaika Marko Rupnik