Veľtrh sociálnych aktivít na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach

Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva.

Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.”

Na problémy chudoby upozorňovalo Fórum kresťanských inštitúcií počas víkendu 30.9. – 2.10.2016 na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach (MMM). Dobrovoľníci – sociálni aktivisti – mali možnosť počas MMM prezentovať aktivity neziskových organizácií a charity v prospech núdznych.

17. október bol uznesením Valného zhromaždenia OSN vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. OSN vo svojej rezolúcii, ktorou vyhlásila Medzinárodný deň za odstránenie chudoby, konštatuje, že odstránenie chudoby a biedy vo všetkých, no zvlášť v rozvojových krajinách, sa stalo jednou z priorít rozvoja a domnieva sa, že úsilie o odstránenie chudoby a biedy si vyžaduje informovanosť verejnosti.

Ďalej vyzýva všetky štáty, aby tento deň venovali prezentácii a propagácii konkrétnych aktivít týkajúcich sa odstránenia chudoby a núdze, primerane situácii v danej krajine. Vyzýva medzivládne a mimovládne organizácie, aby na požiadanie pomohli štátom pri organizovaní národných podujatí v rámci slávenia

Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, venujúc patričnú pozornosť špecifickým problémom biedy. FKI spolu s partnermi zareagovalo na túto výzvu Veľtrhom sociálnych aktivít. Veľtrhy v tomto roku boli odštartované na festivale Pohoda v mesiaci 7. – 10.7.2016.

Počas víkendu na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach sme mali možnosť rozprávať sa s ľuďmi, ktorí prišli, či už ako účastníci alebo so zámerom povzbudiť bežcov, o problémoch chudoby a o organizáciach, ktoré pracujú s núdznymi. Organizácie sa prezentovali pomocou bannerov, na ktorých boli krátke informácie a fotografie z ich činnosti.

„Sociálne organizácie majú často toľko neviditeľnej práce s núdznymi, že im neostáva čas a priestor na prezentáciu svojej činnosti. Preto sa snažíme vytvárať podmienky aby sa o ich záslužnej práci dozvedela verejnosť aj na akciách takéhoto typu. Sme vďační organizátorom Maratónu, že majú porozumenie aj pre takúto formu solidarity s núdznymi“ hovorí predsedníčka Fóra kresťasnkých inštitúcií Katarína Hulmanová.

Vo verejnej prezentácii sme poukazovali na činnosť organizácií: Arcidiecézna charita Košice, Maják nádeje, Oáza-nádej pre nový život,, Horúci tím- pastoračné centrum Rómov, Dobrota pre Afriku, Komunita sv. Egídia, sestry Vincentky, sociálne sestry, Potravinová banka slovenska, Evanjelická diakonia, práca s Rómami na sídlisku Luník a iných.

Prezentácia počas maratónského víkendu priniesla množstvo zaujímavých pohľadov na problémy chudoby ako aj milé stretnutia s úspešnými športovými reprezentantmi, najväčšími favoritmi maratónu, bežcami z Kene a zlatým bežcom z Olympíjskych hier z Ria Matejom Tóthom.

„Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli aby sme sa MMM mohli zúčastniť a veríme, že sa na Maratóne stretneme aj v roku 2017“ dodala koordinátorka projektu Veľtrh sociálnych aktivít, Anna Horváthová.

Vítame a oceňujeme dlhodobé partnerstvo so Sociálnou subkomisiou teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, so zastúpením Európskej komisie na Slovensku, s Nadáciou Konrada Adenauera, Slovenskou katolíckou charitou, Evanjelickou diakoniou a inými partnermi.

Organizovanie Veľtrhu na Slovensku považujeme za adekvátnu a správnu odpoveď našej krajiny na spomenuté výzvy OSN. Dúfame, že toto podujatie sa stane platformou dialógu a spolupráce medzi ľuďmi, ktorí stoja v blízkosti chudobných a tými, čo svojimi rozhodnutiami hlboko ovplyvňujú ich, ale i naše životy.