Veľkonočná svieca – paškál

paskal_2013_resize-207x300-2383487Veľkonočná svieca – paškál sa vyrába z včelieho vosku. Rozpúšťa sa a stáva sa potravou pre plameň. Je obrazom Krista, ktorý sa obetoval (tak ako vosk), aby svojím zmŕtvychvstaním rozjasnil svet.

Na veľkonočnú vigíliu sa pred vchodom do kostola zapáli malý oheň a od neho potom veľkonočná svieca – paškál. Kňaz alebo diakon prinesie svietiaci paškál do úplne tmavého kostola. A od tejto sviece si my všetci, ktorí sme v kostole, zapálime svoje vlastné sviečky, ktoré si nesmieme zabudnúť doma.

Symboly na paškále

Písmeno A (alfa)  a písmeno Ω (omega) sú prvým a posledným písmenom gréckej abecedy. Pripomínajú slová Pána Ježiša: Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. (Zjv 22,13)

Letopočet (rok) nám hovorí o tom, že Kristus žije a sprevádza nás po celý rok. Je pre nás svetlom tam, kde sa nám zdá, že je tma.

Hrudky kadidla – kríž a symboly rán Pána Ježiša nám pripomínajú, že Pán Ježiš svojím utrpením a smrťou dosiahol vzkriesenie.

Paškál zapaľujeme pri viacerých príležitostiach počas roka: pri slávnosti vzkriesenia – Kristus svetlo sveta, pri bohoslužbách od Veľkej noci do Turíc – počas celého veľkonočného obdobia, pri krste – dostávame svetlo Kristovo a pri pohrebných obradoch – naznačuje svetlo nádeje.

Foto: wikipedia (licencia CC)

Pripravila Katarína Glajšeková

Článok publikovaný v spolupráci s časopisom Rebrík.