V. ročník živej reťaze „Hrdí na rodinu“ bude 30.7.2016 opäť v deň konania Gay pridu

V deň konania Gay Pridu  30.07.2016 o 15:00 hod. v Bratislave sa uskutoční opäť už V. ročník živej reťaze „Hrdí na rodinu“, ktorá  začne pred Národnou radou SR.

Táto akcia je vždy nesmierne pokojná a bez veľkých slov, ale radosť, ktorá žiari z detí a rodín ukazuje tak jasne pravdu, ako svetlo v tme.

Marek Nikolov uviedol: „Motto tohto ročníka bude: „Deťom dávať otca a mamu, to je krásne!“ Pôjdeme po Zámockej, cez Michalskú bránu na Hlavné námestie v červených tričkách s nápismi: RODINA JE ÚŽASNÁ A VÝNIMOČNÁ, LEBO DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ, MAMA A TATO NAVŽDY, NIE JE NIČ LEPŠIE PRE DETI, HRDÍ NA RODINU.“

Mário Tomášik dodal:  „Rodina je skutočne úžasná a výnimočná. Hlboký vzťah muža a ženy, ktorý umožňuje narodenie detí a vytvára najlepšie a najbezpečnejšie miesto pre ich výchovu a rozvoj, si zaslúži výnimočné postavenie a starostlivosť.“

Anton Chromík zároveň všetkých povzbudil: „„Nejdeme protestovať, ideme pokojne a s láskou ukazovať pravdu a pozývame každého, kto chce bez slov ukázať, že radosť z detí je podstatou rodiny a našej budúcnosti. Môžete nám pomôcť najmä tým, že prídete. Osobne pozvite každého, kto by mohol prísť, to je veľká pomoc. Môžete tiež vytlačiť a rozšíriť náš plagát zo stránky www.hrdinarodinu.sk. Priamo na mieste si môžete kúpiť naše tričko, alebo si prineste svoje červené tričko a hudobníci aj  harmoniky alebo iné hudobné nástroje“.

Za iniciatívu „Hrdí na rodinu“ 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Mgr. Mário Tomášik, Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

Mgr. Marek Nikolov, Pastor Bonus, o. z.