V Poprade skončili Sväté misie

panna-300x200-9853339

V nedeľu 2. októbra vyvrcholili v Rímskokatolíckej farnosti Poprad Sväté misie. Uzavreli sa slávnostnou svätou omšou o 15. hodine, pri Aréne mesta Poprad.

Celý program misií prebiehal v dvoch Popradských kostoloch – v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a Kostole sv. Cyrila a Metoda. Dohromady trvali deväť dní – od soboty 24. septembra až do nedele 2. októbra. Misie duchovne viedli otcovia redemptoristi – páter Michal Zamkovský, CSsR a páter Peter Hertel, CSsR.

Ústrednou myšlienkou celých misií bol citát: “Priblíž sa k Bohu a On sa priblíži k Tebe”. Ten sa následne rozoberal na každodenných misijných kázňach. Prítomní veriaci si mohli vypočuť homílie na témy ako: Boh je láska, Hriech a obrátenie; Spoveď, smrť a súd; Cirkev, Ježiš – darca života; Viera o eucharisti; Utrpenie a láska; Modlitba a Panna Mária; Kríž a mnoho iného.

Počas trvania misií odzneli aj katechézy špeciálne pre ženy, mužov a mládež. Rodičia s deťmi mali možnosť zúčastniť sa detských svätých omší. Okrem toho boli pripravené chvály s Riekou Života, novéna k Matke Ustavičnej pomoci, eucharistická slávnosť, vysluhovanie sviatosti zmierenia, každodenná adorácia a mnoho iného.

Vďaka týmto misiám mali veriaci z Popradu, ale aj blízkeho okolia možnosť duchovne načerpať a obnoviť svoj vzťah s Bohom. Svedčila o tom aj veľká účasť veriacich na celom programe. Pre všetkých, ktorí si chcú pripomenúť atmosféru Svätých misií, prezrieť si fotogalériu, alebo prečítať urývky z jednotlivých misijných kázní.