V biskupovej izbe sprístupnia písomnosti z neverejného i verejného pôsobenia

Dva osobné spisy vedené ŠtB, rozhodnutie označené ako prísne tajné o previerke jeho sledovanej činnosti, keď kňaz Rudolf Baláž pôsobil pod bremenom nemilosti verejných funkcionárov, neskôr písomnosti z pera druhého predsedu Konferencie biskupov Slovenska a ďalšie dokumenty, sú súčasťou expozície, ktorú obec i farnosť Nevoľné sprístupnia 6. augusta 2016 v rodisku Rudolfa Baláža.

Ako uviedol starosta Nevoľného Štefan Henžel, v prvej expozícii v pamätnej izbe sprístupnia aj jedno z jeho liturgických rúch, historické fotografie či osobné predmety, ktoré boli súčasťou každodennosti banskobystrického diecézneho biskupa.

Pamätnú izbu obec a farnosť pripravovali niekoľko rokov. Na tieto účely obec zrenovovala priestory, ktoré návštevník nájde pri vstupe do obce od Kremnice. Otvoria ju pri príležitosti 5. výročia smrti Rudolfa Baláža, ktorý zomrel v pracovni v Banskej Bystrici 27. júla 2011. Expozícia sa podľa slov starostu bude obmieňať, nakoľko pamätných predmetov je väčšie množstvo.

V sobotu 6. augusta bude vo Farskom kostole Premenenia Pána v Nevoľnom svätá omša o 9.00 hod. a po nej o 10.30 hod. otvoria a požehnajú pamätná izbu. V nedeľu 7. augusta 2016 bude slávnostnú svätú omšu v Nevoľnom o 10.00 hod. celebrovať banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Zdroj: Obec a farnosť Nevoľné

Pozvánka_0002 Text: Zuzana Juhaniaková