Univerzitné pastoračné centrum Prešov pripravilo teologický večer o hriechu

Predposledný teologický večer v tomto akademickom roku, ktorý pravidelne organizuje Univerzitné pastoračné centrum Prešov, bol tentokrát zameraný na hriech. O tom, „Kde sa stratil hriech“, prišiel v pondelok 3. apríla 2017 porozprávať premonštrát o. Konštantín Daniel Boleš.

Na diskusii sa zúčastnilo približne štyridsať ľudí, pre ktorých mohla byť táto téma aj dobrou prípravou na blížiacu sa Veľkú noc. Konštantín Daniel Boleš hneď v úvode poukázal na rozdiel medzi stredovekým a moderným pohľadom na hriech.

Konštatoval, že hoci v stredoveku väčšina ľudí nemala vzdelanie, nechýbala im vedomosť vo viere, a teda ani citlivosť pre hriech – vnímanie, že človek je hriešny. Problémom modernej doby je podľa neho práve strata citlivosti pre hriech, ako to povedal už aj pápež Pius XII. 

Pre správne pochopenie hriechu je potrebné rozlišovať medzi zlom a hriechom. „Svätý Ján Pavol II veľmi výstižne odlišuje zlo a hriech výrazmi tajomstvo neprávosti a tajomstvo hriechu. Tajomstvo neprávosti je diabol a tajomstvo hriechu je človek,“ hovorí premonštrát Boleš a dodáva, že každý človek má citlivosť pre zlo, ale nemusí mať citlivosť pre hriech. Tam, kde nehovoríme o Bohu, nemôžeme totiž hovoriť o hriechu. 

Konštantín Daniel Boleš upozornil aj na to, aby sme si nevšímali iba zlo, ale aj dobro: „Hovoríme o zle? Povedzme aj o dobre. Hovoríme o hriechu? Povedzme aj o čnosti. Prv než Tomáš Akvinský začína rozprávať o zle, hovorí o tom, čo je dobré. Máme tému – Kde sa stratil hriech? Skúsme teraz položiť otázku: Kde sa stratila čnosť? Keď človek pozná dobro, bude poznať aj zlo.“ 

Otázky hosťovi položili aj účastníci diskusie. Zaujímal ich napríklad prvý hriech, ale tiež súčasná problematika spovedania v niektorých krajinách Európy, na čo o. Konštantín reagoval, že táto situácia vyplýva zo sekularizmu. 

Posledný teologický večer v danom akademickom roku zorganizuje Univerzitné pastoračné centrum Prešov 22. mája 2017. Na diskusiu je pripravená téma „Pozícia kresťana v postmodernom svete“ s hosťom o. Jurajom Juricom, cirkevným sudcom a právnikom.