Tisíce lidí vzývaly Ducha svatého

vad-300x199-8411949Téměř tři tisíce lidí prožily letos Letnice na brněnském výstavišti, kde se konala duchovní cvičení za uzdravení s indickým knězem P. Jamesem Manjackalem. Po celou dobu byli účastníci naplňováni Duchem svatým a prožívali fyzická i duchovní uzdravení. V závěru exercicií mnozí z nich svědčili o své proměně.

První červnový víkend zavítalo na brněnské výstaviště několik tisíc lidí. Uskutečnila se zde třídenní charismatická duchovní cvičení vedená P. Jamesem Manjackalem M.S.F.S., který je znám svými dary uzdravování. Akci pořádal nadační fond CREDO CZ, jehož zakladatelé organizují obnovy již pravidelně. „Jsme rádi, že tolik lidí přijalo pozvání a přijeli se obnovit v Duchu svatém,“ říká koordinátorka obnovy Markéta Piknová. Návštěvníci přicestovali z celé České Republiky, ale také z okolních států. Na organizaci se podílelo více než sto dobrovolníků, kteří se starali o hladký průběh celé akce. Součástí každodenního programu byly promluvy, modlitby za uzdravení skrze působení Ducha Svatého a společné chvály, které velmi zpříjemnily atmosféru celé obnovy. P. James Manjackal opakovaně zdůrazňoval přítomným, že Boží vůlí pro každého z nás je naše svatost: „Děkujte Ježíši, proste ho, aby vám odejmul kamenné srdce a dal srdce nové, plné lásky!“ volal kazatel silným hlasem. Přítomno bylo také několik desítek kněží, díky nimž mohli účastníci přijmout svátost smíření. „Přijeli jsme obnovit a uzdravit rodinný a manželský život,“ uvádí Helena Chovancová z Kroměříže, která přicestovala do Brna se svou rodinou. Na setkání s P. Jamesem jezdí pravidelně, díky jeho modlitbám byla v minulosti uzdravena ze svých zdravotních problémů a nyní mají s manželem zdravou holčičku. „Cítím se unaveně, ale velmi vděčně. Vím, že Pán působí, věřím mu,“ dodává s úsměvem. Pro mladé rodiny bylo zajištěno během promluv hlídání dětí. Duchovní obnova se uskutečnila pod záštitou brněnského děkana Mons. ThLic. Václava Slouka.

Informoval: Nadační fond CREDO CZ, www.duchovniobnova.cz