Tím P15 vydá novú knihu, mladým priblíži katechézy Čistého

p151-300x187-7927094

Kňazi a laici pracujúci s mládežou na Slovensku získajú novú knihu. Prináša desaťmesačnú duchovnú prípravu na Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční o dva týždne v Poprade. Zhŕňa všetky materiály z tejto prípravy, ktorá sa volala Čistý rok. Vyvrcholí práve na P15, kde si budú môcť záujemcovia túto vyše dvestostranovú publikáciu po prvý raz zakúpiť.

Jej autorom je moderátor TV LUX Pavol Danko s kolektívom vyše tridsiatich ľudí, ktorí stoja za prípravou jednotlivých častí. Ide o sériu tém o čistom srdci. V knihe čitateľ nájde i odporúčania od ľudí, ktorí ju nielen čítali, ale materiály aj používali počas roka pri práci s mladými ľuďmi.

“Čistota vytvára pocit domova, dáva nám vedomie jedinečnosti, sebaúctu a sebadôveru. Čistota nás robí schopnými obdarovať aj byť vďačnými. V čistom srdci pramení radosť, schopnosť odpustiť sebe aj iným, aj odvaha začať odznova. Ten, kto žije čisto, dokáže byť verný a tešiť sa z nového života.

Nesie v sebe krásu nevinnosti, detskú radosť aj úprimnosť. Čisté srdce je poklad, ktorý nás robí múdrymi a dáva nám slobodu v rozhodovaní. Napokon, čistota vytvára už aj tu na zemi predchuť neba,” píše v úvodnom slove jej autor Pavol Danko.

Pri výbere tém o čistote spolupracoval s rektorom Domu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom Pavlom Hudákom a tímom ďalších kňazov, rehoľníkov a laikov z celého Slovenska. “Je spracovaná nadčasovo, a teda je použiteľná kedykoľvek,” dodáva jeden z členov centrálneho tímu P15 Pavol Danko.

Každá z desiatich tém obsahuje list písaný špeciálne mladým, ktorý je základom ďalších materiálov. K nemu sú vždy vybrané biblické citáty, výroky známych osobností a existujúce či novovytvorené modlitby. Najcennejšou súčasťou sú originálne aktivity s množstvom nápadov na stretnutia malých skupiniek pre mladých či na hodiny náboženstva s metodikami a presnými opismi.

V knihe sú tiež životopisy pätnástich mladých ľudí, ktorí zomreli v povesti svätosti. Sú medzi nimi laici (Dominik Sávio, Laura Vicuňa či Mária Goretti), rehoľníci (Terezka z Lisieux, Alojz Gonzaga), zástupca prvotnej cirkvi (Tarzícius), stredoveku (Jana z Arcu), ale aj súčasnosti (Pier Giorgio Frassati, Giana beretta Mollová a Chiara Luce Badanová). Nechýbajú vzory zo Slovenska (Zdenka Schelingová, Anka Kolesárová, Tomáš Munk a Janko Havlík).

“Katechézy, ktoré vznikli počas Čistého roka a teraz spoločne vychádzajú v tejto knižke, považujem za vynikajúci podnet k pravdivému a čistému životu. Myslím, že každému, kto prijme ich posolstvo s otvoreným srdcom, pomôžu k prežívaniu pravej, hlbokej lásky. Vrelo túto knižku odporúčam,” píše v knihe predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

Pridávajú sa k nemu aj Milan Kmec, predseda Rady pre mládež Košickej eparchie, Kamil Nemčík, riaditeľ Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku a ďalší. Samostatnú kapitolu v knihe tvoria dva seriály – tzv. Čistič Mariána Bublinca – ponúka paralely medzi čistením škvŕn v domácnosti a duchovným životom a seriál Na ceste prináša analýzu 139. žalmu, ktorý je premenený na spytovanie svedomia z duše saleziána Petra Naňa, SDB.

Kniha, ktorú v náklade 2 000 kusov vydala nezisková organizácia Kanet, má vnútornú logiku. Katechézy boli vytvorené tak, aby odzrkadľovali niektoré ich udalosti – napríklad liturgické obdobia alebo sviatky (Advent, Vianoce, Pôst, sviatok Božského srdca), alebo niektoré akcie či kampane (Národný týždeň manželstva, Deň počatého dieťaťa, a iné).

Súčasťou knihy je aj CD, ktoré obsahuje obrázky a fotografie k textu. Bonusom sú pracovné listy, ktorých autorkou je členka celoslovenského koordinačného tímu pastorácie povolaní, rehoľná sestra Zuzana Šimková. Grafiku a piktogramy v duchovnej príprave urobila Erika Cániková, obrázky nakreslila Andrea Pernišová. Do prípravy sa zapojil aj tím ďalších osôb.

Kniha je určená najmä pre farnosti, kde ju tím P15 zašle. Graficky ju spracoval Martin Heneš. Oficiálne ju predstavia na Národnom stretnutí mládeže P15.

Oficiálna duchovná príprava Čistý rok sa začala na vlaňajšom Celoslovenskom mládežníckom programe 7BOLESTNÁ v Šaštíne. Zastrešila ju Rada KBS pre mládež a univerzity v spolupráci s Kanetom.. Ponúkala rôzne materiály pre prácu s mládežou, ktoré boli vždy zamerané na iný odtieň čistoty.

Organizačný tím ich predstavoval pravidelne každý mesiac. S jej pomocou prepojil myšlienky celonárodného podujatia, na ktorom sa očakávajú tisícky mladých ľudí, s duchovnou prípravou.

P15 nadväzuje na R13, ktoré sa konalo pred dvomi rokmi v Ružomberku. Alternatívu pre tých, ktorí nemohli vycestovať na Svetové dni mládeže do Rio de Janeira, navštívilo v polovici vlaňajšieho leta okolo tritisíc mladých ľudí z viacerých krajín. Podobný počet očakávajú organizátori aj počas P15, ktoré sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta 2015 v Poprade.