Test osobnosti len z 3 otázok: Podľa toho ako odpoviete, odhalí, kým v skutočnosti ste.

Tibetský test skladajúci sa z 3 otázok dokáže o človeku odhaliť naozaj veľa. Na chvíľu sa uvoľnite a na nič nemyslite. Na uvedené otázky odpovedajte podvedome – nesnažte sa nad odpoveďami premýšľať. Správna odpoveď je tá, ktorá vás napadne ako prvá.

1) Predstavte si, že pred vami stojí päť zvierat. Zoraďte ich, tak ako uznáte za vhodné.

Krava, tiger, ovce, kôň, prasa.

2) Popíšte každý z objektov len jedným prídavným menom.

Pes je …

Mačka je …

Potkan je …

Krava je …

More je …

3) Vyberte 5 ľudí z vášho života, ktorí sú pre vás dôležití. A ku každému z nich priraďte jednu z uvedených farieb. Môžete si vybrať len jednu farbu pre každú osobu.

žltá

oranžová

červená

biela

zelená

ODPOVEDE:

1) Odpoveď na prvú otázku, sú zoradené priority vo vašom živote. Od tej najväčšej po najmenšiu.

Prasa predstavuje peniaze.

Krava predstavuje vašu kariéru.

Tiger je váš zmysel pre úctu k sebe samému.

Ovca predstavuje lásku.

Kôň predstavuje rodinu.

2) Odpoveď na druhú otázku odhaľuje to, ako vidíte váš život na podvedomej úrovni.

Prídavné meno, ktoré ste pridali k psovi ukazuje, ako vidíte vašu osobnosť.

Prídavné meno, ktoré ste pridali k mačke symbolizuje osobnosť vášho partnera.

Prídavné meno, ktoré ste pridali k potkanovi ukazuje, ako vidíte svojich nepriateľov.

Prídavné meno, ktoré ste pridali ku krave, je Váš postoj k sexu.

Prídavné meno, ktoré ste pridali k moru, popisuje váš život ako celok.

3) Jednotlivé farby ukazujú váš postoj k jednotlivým ľuďom, ktoré ste uviedli.

Žltá je určená pre osobu, na ktorú nikdy nezabudnete, a mala významný vplyv na váš život.

Oranžová je určená pre osobu, ktorú považujete za pravého priateľa.

Červená je pre osobu, ktorú milujete celým svojím srdcom.

Biela je pre osobu, ktorú považujete za spriaznenú dušu.

Zelená je pre osobu, ktorú si budete pamätať do konca svojho života.

Mimochodom tento test je podľa ľudí presný až na 97%. A aký bol váš výsledok? Zdieľajte test aj s vašimi priateľmi!

Zdroj: zajimavo.cz