Svätý rok milosrdenstva, prednáška Strata viery = Strata rozumu a Elias Vella na Slovensku

Napadol prvý sneh a už sa stihol aj roztopiť. Začal Advent a v kostoloch sme si vypočuli adventný pastiersky list o začínajúcom Svätom roku milosrdenstva. Milosrdenstvu sa nedávno venoval vladyka Cyril Vasiľ v príhovore v rámci Trnavskej novény, kde nám odkázal, že sme schopní konať skutky milosrdenstva len preto, lebo sme prijali Božie Milosrdenstvo. Máme to celkom pestré a k tomu vám ešte dávame speciálne do pozornosti niekoľko podujatí.

Kolégium Antona Neuwirtha príde na východ. Spolu chceme hľadať odpovede aj na nasledujúce otázky: Je ateizmus oslavou alebo stratou rozumu? Potrebuje naše školstvo viac techniky alebo viac srdca Aké sú možnosti a hranice používania rozumových argumentov vo verejnej diskusii? V rámci večera predstavíme košickému publiku aj vydanie našej novej knihy, prvého slovenského prekladu Idey  univerzity od blahoslaveného kardinála Johna Henryho Newmana. Príďte s nami diskutovať o vzťahu rozumu a viery. O tom, či sa vylučujú alebo naopak, dopĺňajú. Prednáška s diskusion sa uskutoční vo štvrtok 03.12.2015 v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach.

Priatelia, opäť tu máme modlitby *Za naše mesto*. Boh túži s nami snívať svoj sen. Ak ho chceš snívať aj ty – pozývam ťa v sobotu večer zjednotiť sa v spoločnej modlitbe. Mottom strenutia je verš z knihy Jeremiáš: “Lebo ja poznám zámer, ktorý mám s vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja, a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. Budete ma vzývať a pôjdete; budete sa ku mne modliť a ja vás vyslyším. Budete ma hľadať a nájdete ma, ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.” Modlitby Za naše mesto sa uskutočnia v sobotu 05.12.2015 o 18:15 v kostole Cyrila a Metoda v Poprade.

Pozývame na svätú omšu a adoráciu s pátrom Eliasom Vellom, ktoré budú v talianskom jazyku s tlmočením do maďarského jazyka. Slávanie svätej omše začne 6.decembra 2015 o 9.30h vo farskom kostole vo Štvrtku na Ostrove.

Ani tento týždeň sa nebudeme nudiť. Zatiaľ hovorí len jedna sviečka a ani sa nenazdáme a budú horieť všetky štyri.