Stanovte si vzrušujúce ciele

Nedeľa, 25. Marec 2013, 00:27, Zverejnil

Ak chcete byť šťastní, stanovte si cieľ, 

ktorý bude riadiť vaše myšlienky, oslobodí vašu energiu a bude inšpirovať vaše nádeje“.

(Andrew Carnegie)

Keď ste si vytvorili víziu svojho ideálneho života, spoznali ste, kde ste a kam sa chcete dostať. Ďalší krok je premeniť víziu na ciele. Už ste pravdepodobne počuli, že „cieľ, ktorý nevidíte, nemôžete trafiť“. Bez cieľov v živote je jednoduché zísť z cesty, blúdiť a nechať sa unášať. Ak máte stanovené ciele, máte mapu, robíte to, čo máte radi, čo naozaj chcete a  čo je pre vás dôležité. Mať cieľ znamená vytrvalo a disciplinovane sa o niečo usilovať, až kým to nedosiahnete.Splnenie cieľov vyžaduje čas, budete musieť prekonávať prekážky, ale stojí to za to. Na konci celej cesty vás čaká odmena. Stanoviť si a plniť ciele je jeden z najlepších spôsobov, ako merať úspech v živote a mať vo všetkom absolútne jasno.

Pre stanovenie cieľov si opätovne pozrite váš zoznam snov, teda vašu víziu z minulého týždňa. Zoberte si ďalší papier, do hornej časti napíšte dnešný dátum a potom si stanovte najmenej 10 cieľov, ktoré chcete splniť počas nasledujúcich 12 mesiacov. Stanoviť si cieľ, znamená odpovedať si v každej oblasti na otázku: „Čo naozaj chcem?“. Ak máte dokončený svoj zoznam cieľov, prejdite si ho a opýtajte sa sami seba: „Ktorý z týchto cieľov, ak by som ho splnil/a, by mal najväčší pozitívny vplyv na môj život?“ Nech už je to ktorýkoľvek, vyznačte si ho zvýrazňovačom. Bude to váš hlavný cieľ pre najbližšiu budúcnosť.

Keď si budete stanovovať ciele, položte si otázku: „Čo je pre mňa naozaj dôležité?“, „Aký zmysel má to, čo chcem robiť?“,?“, „Čoho som ochotný/á sa vzdať, aby sa mi to podarilo?“. Budete mať jasno v tom, prečo chcete zmeniť svoj život. Odpoveď na otázku „Čo tým získam?“ vám prinesie predstavu nového života, ktorý vás čaká.

Ciele by mali byť pre vás dostatočne inšpiratívne a vzrušujúce (zabránia, aby váš život začal byť nudný), náročné ale dosiahnuteľné (potrebujete cieľ, ktorý vás prinúti zabrať, vyhodí vás zo zóny pohodlia, prinúti vás robiť veci náročnejším spôsobom ako doteraz a     pripraví vám trocha nepohodlia), konkrétne (buďte čo najkonkrétnejší pri všetkých aspektoch cieľa – typ, model, farba, rok, rysy, rozloha, hmotnosť, forma), merateľné (cieľ musí byť stanovený tak, aby ste vy alebo ktokoľvek iný mohli mieru jeho dosiahnutia merať, cieľ bez číselného vyjadrenia je iba sloganom), jasné (dôležité je poznať čo chcete dosiahnuť a dokedy, nejasné ciele vedú k nejasným výsledkom). Veľmi dôležité je, aby vaše ciele boli v súlade s vašimi hodnotami, podľa ktorých žijete.

Keď si stanovíte ciele, nenechajte sa už nikým a ničím odradiť. Sú to vaše ciele. Ak dovolíte iným ľuďom, aby vám vnucovali svoju predstavu o úspechu, ničíte si svoju budúcnosť. Vytvorte si svoju vlastnú predstavu o úspechu a prestaňte sa zaoberať tým, čo si o tom myslia iní.

Na záver ešte výrok Denisa Waitleyho: „Na vrchole stoja tí, ktorých viac zaujíma dosiahnutie cieľa, zatiaľ čo priemer tvoria tí, ktorí sa sústreďujú na aktivity uvoľňujúce napätie“.

Už o týždeň sa porozprávame o tom, ako si vypracovať plán dosahovania cieľov. Teším sa na vaše názory, postrehy, pripomienky či otázky: johny.dubnicka@gmail.com.