Správne otázky menia náš život

Utorok, 06. August 2013, 14:49, Zverejnil

Vezmi život do svojich rúk a čo sa stane? Strašná vec: nemáš sa na koho vyhovoriť.“
(Erica Jong)

 

V mojom poslednom príspevku som vás nabádal, aby ste sa zamysleli nad svojim životom a úprimne a čestne si zhodnotili aký naozaj je. Skonštatoval som, že skutočným dôvodom toho, prečo prešľapujete na mieste, ste vy sami, pretože vaše najväčšie obmedzenia neležia mimo vás, ale vo vašom spôsobe myslenia a vo vašich postojoch.

Sľúbil som vám, že v dnešnom príspevku vám ponúknem konkrétne techniky, ktoré môžete použiť na ujasnenie si vlastných hľadísk, toho čo skutočne chcete. Ponúkam vám konkrétne dve, ktoré môžete okamžite aplikovať na svoj problém alebo lepšie na svoju výzvu.

Otázka na zázrak
Predstavte si, že pôjdete dnes večer spať a že veľmi dobre zaspíte. Počas noci sa stane zázrak. Všetky tie problémy, ktorými ste sa zaoberali, sa zrazu vyriešia. Keď sa ráno zobudíte všetko bude inak a problémy zmiznú. Podľa čoho spoznáte, že zázrak nastal? Podľa čoho zistíte, že k zmene prišlo? Podľa čoho konkrétne by ste poznali, že niečo je inak? Čo by bolo iné ako dovtedy?

Táto technika vám umožní konkretizovať zmenu, ktorú by ste si vo svojom živote priali, aby nastala. Pomenujete si hmatateľné známky toho, čo bude to nové alebo iné. Je to dôležitá informácia o vašich prianiach, potrebách a záujmoch. Ukazuje vám, čo chcete robiť namiesto zotrvávania v probléme. 

A potom už len stačí položiť si otázku: „Čo konkrétne môžem urobiť preto, aby sa zázrak stal?“.

Dajte si na papier jednotlivé kroky, ktoré vás k tejto zmene (nazvime ju pokojne cieľom) dovedú. Skúste zo seba dostať aspoň desať krokov k zmene. Jednotlivé kroky si následne očíslujte číslicami od 1 do 10 podľa dôležitosti (číslo 1 je v súčasnosti malá dôležitosť – malý dopad na zmenu, číslo 10 je vysoká dôležitosť – významný dopad na zmenu). Zaviažte sa, že prvé tri akcie s číslicou 10, vykonáte a stanovte si termín, dokedy tak urobíte. A jednoducho to urobte. A keď skončíte prvé tri, stanovte si ďalšie tri nové akcie a ďalšie tri s vysokou prioritou opäť urobte.

Škálovacia otázka
Najskôr si jasne zadefinujte a sformulujte váš problém alebo dilému (resp. výzvu).
–       Čo pre mňa znamená bod nula, teda 0%? (je to najnižší stupeň, najhorší a najdesivejší pocit, absolútna katastrofa s ohľadom na vašu súčasnú situáciu – čiže čo je to najhoršie, čo sa mi môže stať)
–       Čo je pre mňa bod 10, teda 100%? (realisticky dosiahnuteľný, uspokojivý stav, ktorý by ste chceli dosiahnuť, čo je to, čo skutočne chcete – čo je to najlepšie, čo sa mi môže stať)
–       Na ktorom stupni škály sa momentálne nachádzam? Čo presne to znamená? (napríklad ak ste na 40% – jasne si definujte čo presne sa v tých 40% nachádza, čiže čo presne už tých 40% tvorí a potom, čo všetko je v zostávajúcich 60%, čiže čo je tam to, čo je nutné zmeniť alebo ešte vykonať)
–       Čo presne musím urobiť, aby som sa posunul/a na stupnici o 10% vyššie? (definujte si konkrétne kroky, ktoré vás môžu posunúť zo 40% na 50% v rámci riešenia problému)
–       Pustite sa do akcie (zaviažte sa, že kroky, ktoré ste si stanovili vykonáte a stanovte si termín, dokedy tak uroníte)