Spomienka Svätého Jána Pavla II. a Púť abstinentov do Šaštína

john_paul_ii_medal_of_freedom_2004-200x300-1854230Aj v tento nový týždeň sa môžete tešiť na mnoho pekných podujatí aj napriek tomu, že vonku je chladnejšie a daždivo. Vo štvrtok slávime spomienku Svätého Jána Pavla II., prvého slovanského pápeža, ktorý bol za svätého vyhlásený spolu s pápežom Jánom XXIII. 27. apríla 2014 na Námestí sv. Petra v Ríme. Kanonizoval ich pápež František za prítomnosti emeritného pápeža Benedikta XVI.

Rehoľa minoritov a Farnosť sv. Michala v Bratislave pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle na cyklus katechéz pre dospelých, ktorých cieľom je prehĺbenie vedomostí o kresťanskej viere a jej praktickom uvádzaní do života. Prvá prednáška sa uskutoční v piatok 23. októbra 2015 po sv. omši o 18.00 hod. v Kostole sv. Františka v Bratislave. Téma: Starostlivosť o chorých a umierajúcich, prežívanie udalosti úmrtia v kresťanskej rodine. Prednáša: ThLic. Jozef Sukeník, OFMConv.

Bratia kapucíni a Alfa klub abstinentov v Pezinku vás pozývajú na Púť abstinentov do Šaštína. Púť sa uskutoční v sobotu, 24.10.2015 so začiatkom o 13.00. O 15.00 sa bude sláviť svätá omša v bazilike s kázňou pátra Milana Bubáka. Po svätej omši prednáška odborníka na tému abstinencie.

Hnutie Svetlo-život vás pozýva na DEŇ SPOLOČENSTVA gréckokatolíckej oblasti, ktorý sa uskutoční dňa 24.10.2015 od 9.00 v Poprade, v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla. Témou stretnutia bude Mocou Ducha Svätého a v progame bude modlitba, katechéza aj svedectvá. Svätú liturgiu bude slúžiť vladyka Milan Lach. Pozvaní sú rodinky aj mladí ako i všetci ľudia dobrej vôle.

Prajeme vám úspešné vykročenie do nového týždňa.

Foto: Ján Pavol II. Licencia CC.