Slováci jedinečným spôsobom zablahoželali Svätému Otcovi k narodeninám

Svätý Otec František včera oslavoval svoje 77. narodeniny a Výveska a jej čitatelia sa rozhodli svojmu pastierovi k sviatku zablahoželať. Osobne Svätému Otcovi napísalo blahoželanie viac než 150 ľudí. Blahoželania boli zaslané apoštolskému nunciovi na Slovensku s prosbou o odovzdanie Svätému Otcovi.

Blahoželania boli okrem slovenského jazyka napísané aj v talianskom, anglickom a ruskom jazyku. Niekoľko tisíc ľudí sa k aktivite pripojilo prostredníctvom tlačidla Páči sa mi alebo Zdieľam. Miriam Kuzárová, projektová manažérka Vývesky, na margo pápežovho sviatku uviedla: “Blahoželania vyjadrujú veľkú a úprimnú lásku, ktorú Slováci k pápežovi cítia.” Zozbierané blahoželania boli vytlačené a zaslané, spolu so sprievodným listom v talianskom jazyku, apoštolskému nunciovi na Slovensku, J.E. Mariovi Giordanovi, s prosbou o odovzdanie Svätému Otcovi. Miriam Kuzárová celú aktivitu uzatvára: “Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pripojili k blahoželaniam. Osobitná vďaka patrí Michalovi Giertlimu, bohoslovcovi z Badína, ktorý preložiť sprievodný lisť do talianskeho jazyka.”

Svätý Otec František sa stal obľúbenou osobnosťou medzi ľuďmi na celom svete. Blahoželania sú dôkazom, že Svätý Otec je veľmi obľúbený aj na Slovensku.