Skutočné víťazstvo

winners-300x200-7183716Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. (1 Kor 9,25). Ak chceme naozaj milovať Boha a ľudí okolo nás, často zistíme, že sa musíme namáhať. Niekedy vstaneme skôr, aby sme ráno mohli začať modlitbou či svätou omšou. Občas sa treba zrieknuť pozerania televízie, aby sme čas venovali niekomu blízkemu. Inokedy musíme strážiť svoj jazyk, aby sme slovom neublížili kamarátovi, alebo, hoci sa nám nechce, prejdeme na druhý koniec mesta, aby sme navštívili človeka, ktorý je sám. To všetko si vyžaduje boj – boj s našou pohodlnosťou, lenivosťou či únavou. Je to každodenný zápas, ktorého víťaz dosiahne nebo.

Pán Ježiš nám ukazuje, v čom sa máme namáhať, a dáva nám posilu do nášho boja. Pripomína nám, že je správne žiť podľa Božích prikázaní. Už vieme, že prvé tri prikázania hovoria o Pánu Bohu a ďalšie o tom, ako sa máme správať k blížnym.

V. Nezabiješ!

Mám rada svojho brata Ondreja. Ale on je často taký neposlušný. Chce všetky hračky pre seba. Nepoupratuje, keď má službu. Už sa v škole aj pobil. Keď mu niečo povieme, len trieska dverami. Sme smutní. (Jarka, 10 rokov)

Piate Božie prikázanie hovorí o ochrane ľudského života od počatia až po smrť. Zobrať niekomu život je veľký hriech! Veľmi nesprávne je však aj robiť zle blízkym i neznámym ľuďom a ubližovať im.

Víťazím, ak:

  • neubližujem blízkym i neznámym.
  • sa nehádam so súrodencom, neubližujem mu.
  • myslím na dobro druhého, nielen na seba.

VI. Nezosmilníš!

Martin je utiahnutejší ako iní spolužiaci. Všetci sa mu smejú. Smejú sa aj Janke, že má okuliare. Aj sa im posmievajú, že Martin plus Janka. Je mi ich ľúto. (Simon, 9 rokov)

Každý človek má veľkú hodnotu. Treba ho prijať takého, aký je, netreba sa mu posmievať. Šieste prikázanie hovorí o čistote a o úcte k človeku. Hovorí o láske v rodine a každodennej snahe o jej rozvíjanie. Manželia si sľubujú lásku na celý život pred Pánom Bohom. Aj Pán Ježiš nám vo svojich blahoslavenstvách pripomína dôležitosť toho, aby sme mali čisté srdce.

Víťazím, ak:

  • nehovorím škaredo, nenadávam.
  • si vážim druhého a prijmem ho takého, aký je.
  • sa zastanem spolužiaka.

VII. Nepokradneš!

Videla som chalanov, ako z obchodu utiekli. Bojím sa to povedať mame.  Bol tam náš Filip. Keby to mama vedela…. (Ninka, 9 rokov)

O veciach, ktoré nás obklopujú, hovorí Desatoro na siedmom mieste. Nemáme právo siahnuť na vec, ktorá nám nepatrí. Nemôžeme si neoprávnene prisvojiť niečo, čo nie je naše, teda ukradnúť to. Veci si vážime, staráme sa o ne. Vyjadrujeme tak úctu k ľudskej práci. Pracujúci by mali dostávať za svoju prácu spravodlivú mzdu.

Víťazím, ak:

  • si vážim veci a starám sa o ne.
  • neberiem druhému, čo je jeho
  • nezávidím iným

Súťaživosť má významné miesto v našej každodennosti – kto má väčší dom, novšie auto či luxusnejšiu dovolenku. Málokedy sa však súťažíme v konaní dobrých skutkov a plnení Božích prikázaní. A pritom usilovanie sa o dobro znamená skutočné víťazstvo.

Pripravil Juraj Gonšor

Ilustračné foto: Wikipedia.org

Článok vychádza v spolupráci s detským časopisom Rebrík.