Škripek: Chudoba ohrozuje najmä ženy, tak prečo riešime LGBTI osoby?

Včera sa v pléne EP diskutovalo o Správe o chudobe: rodové hľadisko. Aj keď dokument poukazoval na viaceré zásadné problémy v oblasti chudoby, Branislav Škripek dnes hlasoval proti. Hlavným dôvodom bolo však opätovné pretláčanie gender ideológie do členských krajín EÚ.

Chudobou sú viac ohrozené ženy ako muži. Branislav Škripek vysvetľuje: „Stále pretrváva nerovnosť v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Ženy zarábajú menej ako muži na rovnakých pracovných pozíciách. Podľa štatistík potom majú ženy nižší dôchodok priemerne až o 39% ako muži. Čo považujem za nespravodlivé.” Avšak správa by mala riešiť chudobu z hľadiska rovnosti mužov a žien.

Branislav Škripek hovorí: „Nechápem teda, prečo dokument zdôrazňuje špecifické potreby skupín, ktoré sa profilujú na základe sexuálnej orientácie a rôznych rodových identít. A to aj takých, ktoré zatiaľ nie sú ani pomenované.”

Správa predkladateľky Márie Areny  konštatuje aj to, že neuznávanie LGBTI rodín mnohými členskými štátmi vedie k nižším príjmom a vyšším životným nákladom pre LGBTI osoby, čím sa zvyšuje riziko chudoby a sociálneho vylúčenia. Branislav Škripek sa pozastavuje aj nad tým, že sa neriešia skutočné problémy žien, ale je tu opäť snaha o nastolenie nejakých nových “nadpráv”.  

„Ženy majú nielen nižšie dôchodky a príjmy za svoju prácu, ale sú považované v spoločnosti akoby za “druhoradé”, keď zostávajú doma a starajú sa o rodinných príslušníkov. Akoby v očiach spoločnosti táto ich veľmi záslužná práca nemala žiadnu hodnotu,” vysvetľuje Branislav Škripek.

Matky sa nemôžu  slobodne rozhodnúť pre dlhšiu starostlivosť o svoje dieťa, aj keby Sociálna poisťovňa umožňovala vyplácanie dávok, lebo by to finančne nezvládla ich rodina.

Túto oblasť však spomínaný dokument vôbec nezohľadňuje. Skôr zdôrazňuje to, aby sa ženy čo najskôr vrátili do pracovného procesu a svoje deti umiestnili do predškolských zariadení. Správa pritom rieši aj takú absurdnosť ako zníženie DPH na dámske hygienické  tampóny!

Správa Arena sa tak zaraďuje do dlhého zoznamu ďalších dokumentov z dielne EÚ, ktoré nanucujú gender ideológiu a presadzujú nadpráva LGBTIQ ľudí. Branislav Škripek (OĽaNO) hovorí: „Toto nepovažujem za náhodu. Ide o cielenú snahu lobby LGBTIQ ľudí o presadzovanie agresívnej a netolerantnej ideológie, ktorá útočí na prirodzené základy ľudskej spoločnosti a to napriek nesúhlasu občanov EÚ.”

Preto veľmi víta petíciu CitizenGo, ktorá žiada o zastavenie financovania  z peňazí daňových poplatníkov organizáciu  ako je Európska asociácia lesieb, gejov, bisexuálov, transexuálov a intersexuálov (ILGA-EUROPE).

Rodinná politika je výhradne v kompetencii členských štátov EÚ, ale ILGA Europe pokojne priznáva svoju snahu o monitorovanie a opvylvňovanie prijatia právnch predpisov EÚ podporujúcich ideológiu LGBTI. Petíciu s názvom: “EÚ, prestaň financovať LGBTI lobby” je možné podpísať aj na tomto linku.