Škripek: Chudoba ohrozuje najmä ženy, tak prečo riešime LGBTI osoby?

Včera sa v pléne EP diskutovalo o Správe o chudobe: rodové hľadisko. Aj keď dokument poukazoval na viaceré zásadné problémy v oblasti chudoby, Branislav Škripek dnes hlasoval proti. Hlavným dôvodom bolo však opätovné pretláčanie gender ideológie do členských krajín EÚ.

Chudobou sú viac ohrozené ženy ako muži. Branislav Škripek vysvetľuje: „Stále pretrváva nerovnosť v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Ženy zarábajú menej ako muži na rovnakých pracovných pozíciách. Podľa štatistík potom majú ženy nižší dôchodok priemerne až o 39% ako muži. Čo považujem za nespravodlivé.” Avšak správa by mala riešiť chudobu z hľadiska rovnosti mužov a žien.

Branislav Škripek hovorí: „Nechápem teda, prečo dokument zdôrazňuje špecifické potreby skupín, ktoré sa profilujú na základe sexuálnej orientácie a rôznych rodových identít. A to aj takých, ktoré zatiaľ nie sú ani pomenované.”

Správa predkladateľky Márie Areny  konštatuje aj to, že neuznávanie LGBTI rodín mnohými členskými štátmi vedie k nižším príjmom a vyšším životným nákladom pre LGBTI osoby, čím sa zvyšuje riziko chudoby a sociálneho vylúčenia. Branislav Škripek sa pozastavuje aj nad tým, že sa neriešia skutočné problémy žien, ale je tu opäť snaha o nastolenie nejakých nových “nadpráv”.  

„Ženy majú nielen nižšie dôchodky a príjmy za svoju prácu, ale sú považované v spoločnosti akoby za “druhoradé”, keď zostávajú doma a starajú sa o rodinných príslušníkov. Akoby v očiach spoločnosti táto ich veľmi záslužná práca nemala žiadnu hodnotu,” vysvetľuje Branislav Škripek. Matky sa nemôžu  slobodne rozhodnúť pre dlhšiu starostlivosť o svoje dieťa, lebo by to finančne nezvládla ich rodina.

Túto oblasť však spomínaný dokument vôbec nezohľadňuje. Skôr zdôrazňuje to, aby sa ženy čo najskôr vrátili do pracovného procesu a svoje deti umiestnili do predškolských zariadení. Správa pritom rieši aj takú absurdnosť ako zníženie DPH na dámske hygienické  tampóny!

Správa Arena sa tak zaraďuje do dlhého zoznamu ďalších dokumentov z dielne EÚ, ktoré nanucujú gender ideológiu a presadzujú nadpráva LGBTIQ ľudí. Branislav Škripek (OĽaNO) hovorí: „Toto nepovažujem za náhodu. Ide o cielenú snahu lobby LGBTIQ ľudí o presadzovanie agresívnej a netolerantnej ideológie, ktorá útočí na prirodzené základy ľudskej spoločnosti a to napriek nesúhlasu občanov EÚ.”

Preto veľmi víta petíciu CitizenGo, ktorá žiada o zastavenie financovania  z peňazí daňových poplatníkov organizáciu  ako je Európska asociácia lesieb, gejov, bisexuálov, transexuálov a intersexuálov (ILGA-EUROPE).

Rodinná politika je výhradne v kompetencii členských štátov EÚ, ale ILGA Europe pokojne priznáva svoju snahu o monitorovanie a opvylvňovanie prijatia právnch predpisov EÚ podporujúcich ideológiu LGBTI. Petíciu s názvom: “EÚ, prestaň financovať LGBTI lobby” je možné podpísať aj na tomto linku.