SKCH: Charita podporuje vzdelávanie detí utečencov v Libanone

BRATISLAVA, 4. november 2015 – Slovenská katolícka charita („SKCH“) pomáha deťom utečencov v tábore Dbayeh camp v libanonskom Bejrúte a podporuje ich vzdelávanie. Najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku podporuje v spolupráci so sestrami rehoľného rádu Little sisters of Nazareth deti z najchudobnejších rodín prostredníctvom uhrádzania nákladov spojených so školskou dochádzkou v celkovej výške 11 tisíc dolárov.

V tábore Dbayeh v súčasnosti  žije 11251 registrovaných utečencov, medzi ktorými je 310 detí v núdzi, ktoré nemajú prístup k základnému vzdelaniu. Škôlka v oblasti bola pred dvoma rokmi zatvorená pre nedostatok finančných prostriedkov. Deťom tým pádom nie je poskytovaná ani základná predškolská výchova a za vzdelaním musia cestovať do privátnych škôl. Doprava do škôl je pre ne častokrát nebezpečná a preto sa rodičia rozhodli voziť deti do škôl osobne. Náklady na každodenné presuny spojené so školských vybavením sú však pre komunitu utečenov finančne náročné a deti do školy v mnohých prípadoch nechodia. “Slovenská katolícka charita sa rozhodla podporiť školopovinné deti v Bejrúte, pretože si uvedomujeme dôležitosť vzdelania pre budúcnosť krajiny akou je Libanon,” uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

SKCH sa v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska zapája do pomoci vysídleným kresťanom a utečencom na Blízkom východe prostredníctvom viacerých projektov. Charita vyhlásila verejnú zbierku na pomoc utečencom na Blízkom východe (najmä zo Sýrie a Iraku), ktorí museli utiecť zo svojich domovov pred hrozbou násilia. Verejnú zbierku je možné finančne podporiť ľubovoľným príspevkom na číslo účtu 2945463097/1100, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS 230 pre pomoc utečencom na území SR a ich integráciu.

KONTAKT PRE MÉDIÁ:

Bernadetta Múdra, manažér pre komunikáciu a PR; 0904 040 561; mudra@charita.sk
Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH; 0911 447 578; generalny.sekretar@charita.sk

Slovenská katolícka charita Je najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku, ktorá poskytuje sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby približne 30-tisíc ľuďom v núdzi ročne bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Slovenská katolícka charita združuje desať arcidiecéznych a diecéznych charít. SKCH pomáha prostredníctvom okamžitej humanitárnej pomoci po prírodných katastrofách či spoločenských konfliktoch a efektívnej rozvojovej spolupráci. SKCH pôsobí v krajinách Uganda, Rwanda, India, Vietnam, Albánsko, Keňa, Kazachstan, Ukrajina či Haiti. Práca a pôsobenie SKCH je prostredníctvom členstva v Caritas Internationalis a Caritas Europa medzinárodne koordinované a prepojené s inými celosvetovými charitatívnymi organizáciami.

Poslaním SKCH je účinne pomáhať ľuďom v núdzi, byť hlasom chudobných a byť blízko pri človeku.