Jozef Maretta – Zbav nás zlého: Svedectvá Janky a Ondreja

Seminár otca Jozefa Marettu: Zbav nás zlého

Semináre “Zbav nás zlého” pod vedením Jozefa Marettu sa tešia veľkej obľube už niekoľko rokov. Tieto semináre menia životy ľudí, čoho dôkazom sú svedectvá účastníkov. Janka z Levoča a Ondrej zo Spiša našli odvahu a rozhodli sa so svojimi svedectvami podeliť so širším publikom.

Pozdravujem všetkých ľudí dobrej vôle. Práve sa skončil 3. kurz seminára Zbav nás zlého a ja s manželom sa chceme podeliť s tým, čo sme tam ako spoločenstvo  zažili. Určite odporúčame každému, aby sa zúčastnil na tomto stretnutí. Naša nevedomosť nás zabíja, žijeme často v bludoch a poverách a ani nevieme, že robíme zle.  
Sme veľmi krehkí ľudia a často padáme, ubližujeme a ani o tom nevieme. Žiaľ, niektoré zranenia, ktoré spôsobíme, sprevádzajú našich blízkych celý život. Naopak, aj zranenia spôsobené nám nás ovplyvňujú a zväzujú. A práve na týchto stretnutiach sme spoznávali, ako nezraňovať ostatných. My, rodičia, sme boli zhrození aj z toho, ako cez rôzne  hračky  dokonca ubližujeme našim deťom (nič to nemení na tom, že ich kupujeme z lásky k nim).  S vážnosťou sme boli upozornení na nevhodné textilné značky a hudbu, ktorá deti zväzuje.  Tak, ako na každú odreninu je mastička, aj na tieto bolestivé miesta  nám otec Jozef skrze Ježišovu uzdravujúcu moc ponúkol pomoc.  Vo veľa veciach v každodennom  živote sme po týchto kurzoch urobili zmenu, no zmenu sa snažíme uskutočňovať aj v myslení.
Veľkým povzbudením pre mňa bolo spoločenstvo úžasných ľudí. Už teraz som rozhodnutá, že 3. kurz seminára Zbav nás zlého si zopakujem ešte raz. Srdečná vďaka patrí aj Beátke a Erikovi, ktorí sa celý čas starali o našu pohodu.”
Janka z Levoče

Na úvod  chcem vzdať vďaku božej milosti, poďakovať sa všetkým z organizačného tímu a otcovi Jozefovi za umožnenie absolvovať tuto trilógiu seminárov Zbav nás zlého. Ak človek zažije dotyk božej lásky je to pre neho veľmi pekný pocit, ale po chvíli prídu problémy. Začne sa všemožne usilovať počúvať Boží hlas a chce plniť Božiu vôľu. Najčastejšie začne čítať Bibliu a venuje tomu veľa času, no nakoniec ostane úplne vyprahnutý ako na púšti.
Až po tejto skúsenosti,  ak vytrvá začne si  pomaly  uvedomovať čo Ježiš priniesol pre nás hriešnikov, že vlastne prišiel na zem, aby nám dokázal ako nás Nebeský Otec miluje , že nás chce mať pri sebe a nemohol to inak dokázať iba tak, že konal skutky, ktoré dovtedy nik iný nevykonal t.j uzdravoval a oslobodzoval od zlého.
V jeden pekný deň  ma Ježiš oslovilo skrze jednu božiu dcéru, ktorá absolvovala 1 časť seminára Zbav nás zlého, aby som ho absolvoval, že ma to určite obohatí na mojej ceste za ním. Ani som len netušil akú mala pravdu. Povedal som si, že nakoniec nič nestratím ak tam pôjdem. Oslovil som manželku a absolvovali sme celu trilógiu seminárov Zbav nás zlého.
Písať tu o tom čo sa na seminároch dialo by bolo  na dlho a ja nechcem nikoho ochudobniť o to, čo tam zažije, preto iba v krátkosti napíšem, že úprimne  veriaci človek tam spozná čo je to zlo, aké  sú jeho formy, aby to mohol rozlišovať, akú stratégiu zlo používa a nakoniec  je nádherne ukázane aj s praktickými cvičeniami ako sa tomu dá brániť , a aké zbrane môže pri všetkej poslušnosti cirkvi  kresťan používať aby porážal zlo.

Pár vlastných skúsenosti zo seminárov. Som presvedčený, že 80% psychatrických a psycholologických pacientov je iba duchovne a emočne zranených, nesú si so sebou prekliatia rôzneho druhu a jediný, kto ich môže skutočne uzdraviť po každej stránke je JEŽIŠ skrze modlitbu za uzdravenie, alebo preťatie vplyvu predkov a pod. Potešili ma slova otca Jozefa, že Slovensko nie je na tom tak zle, lebo zo 100 prípadov ktoré u neho skončia je iba asi 8 až 10, ktoré potrebujú modlitby exorcizmu.
Veľmi prekvapený som však ostal,  keď na začiatku 3 časti seminára otec Jozef v hlbokej pokore  oznámil,  že je už emeritný exorcista, teda neslúži už veriacim touto sväteninou. Ja som bol presvedčený, že emeritným sa stáva  iba na vlastnú žiadosť. Podľa mňa je to obrovská škoda,  nakoľko bol dlhoročným exorcistom s obrovskými skúsenosťami a darmi.  Je pravda , že otec Jozef má aj choroby , ale kto ich nemá a práve ta choroba je podľa mňa trň v jeho päte, aby nespyšnel a bol milí Bohu. To čo sa tiahlo seminármi bola vždy myšlienka hlbokej pokory a poslušnosti,  to sa nám otec Jozef snažil vštepiť do našich duší, inak nebudeme mať požehnanie.

Otec Jozef Maretta: Sme vo víťaznom tíme

Chcem odkázať všetkým, čo úprimné  hľadajú Ježiša choďte  a presvedčte sa aký dobrý je Pán. No a tým , ktorí by snáď tomuto dielu nepriali chcem tiež odkázať.  Nechajte všetkých čo sa podieľajú na tomto diele tak, lebo ak je toto dielo len výmyslom otca Jozefa a jeho pomocníkov Beatky a Erika, tak sa skôr alebo neskôr určite rozpadne, ale ak je za tým JEŽIŠ,  tak mu nebudete môcť odporovať ani ho zničiť a aby sa nakoniec neukázalo že bojujete proti samému BOHU.”
Ondrej zo Spiša

Otec Jozef Maretta sa k nám prihovára v seminároch Zbav nás zlého, prednáškach, článkoch a videách či knihách a jeho múdre slová postupne pretvárajú srdcia ľudí na Slovensku. O mesiac sa začína nový trojročný cyklus seminárov prvým zo série Zbav nás Zlého – Prístupové cesty diabla (možnosť prihlásenia tu). Zároveň je možnosť objednať si novú knihu otca Jozefa Marettu: Sme vo víťaznom tíme. Kniha Sme vo víťaznom tíme nám pomôže spoznať Zlého ako protivníka, poukáže na bojisko, kde všetci zápasíme a ponúkne miesto vo víťaznom tíme Ježiša Krista. V knihe sa dozviete nie len ako poznať protivníka i stratégie Zlého, ale aj ako odpovedať na pokušenia a čo je naša obranná zbroj.