Saleziáni začínajú oslavy 90. výročia príchodu na Slovensko

logo-pgs-2014-300x144-3692238Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia slávia v tomto roku 2014 90. výročie začiatku svojej činnosti na Slovensku. Poslaním saleziánov je usilovať sa o spásu mládeže, ako aj o jej výchovu a sprevádzanie. Zakladateľom rehole saleziánov je svätý Ján Bosco.

Prví dvaja slovenskí saleziáni kňazi Viliam Vagač a Jozef  Bokor prišli 7. septembra 1924 večer do Šaštína a na druhý deň, na sviatok Narodenia Panny Márie, 8. septembra 1924, prevzali tamojšiu faru a správu pútnického chrámu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

Vo svojich zápiskoch salezián Viliam Vagač spomína: „Teda 8. septembra 1924 nám dala Panna Mária do opatery slávne pútnické miesto Šaštín. V ten deň sme už obaja – don Bokor i ja spovedali, bolo veľa svätých prijímaní, kázali sme i slávili bohoslužby.“

V  roku 2014 pripravuje rehoľa saleziánov na Slovensku viaceré podujatia venované tomuto 90-temu výročiu. K najväčším udalostiam roka bude patriť usporiadanie Medzinárodných saleziánskych športových hier PGSI 2014 v Bratislave, s účasťou asi 1100 mladých z 15 krajín sveta (viac na www.pgsi2014.sk). Saleziánska rodina oslávi 90 rokov svojho pôsobenia na Slovensku na ďakovnej púti 29. augusta 2014 v Šaštíne. Saleziáni pripravujú v roku 2014 aj vydanie kníh o svojej histórii pod Tatrami a o živote a pôsobení saleziánov. Od jesene zároveň prebieha natáčanie – výroba medajlónov (dokumentov) s názvom „Deväťdesiat rokov v službe slovenskej mládeže“, o starších ešte žijúcich saleziánoch. Pri príležitosti 90. výročia vyšlo aj DVD „Stretko“, ktorého zámerom je prostredníctvom  mladých ľudí priblížiť základné pojmy saleziánskeho ducha i fungovanie saleziánov. Paralelnou líniou dokumentu je aj pripomenutie si putovania relikvií dona Bosca na Slovensku v apríli 2013. Viaceré aktivity a podujatia budú prebiehať aj v miestnych saleziánskych strediskách na Slovensku.

Slovenská provincia má aktuálne 212 spolubratov, ktorí pôsobia v 18 mestách Slovenska, tiež v dvoch komunitách v Rusku a v jednej v Azerbajdžane. Ako vychovávatelia a pedagógovia sa saleziáni venujú práci s mladými v strediskách – oratóriách, farnostiach, na misiách, na školách a internátoch, i v ústave pre mladistvých. Na východnom Slovensku sa dlhodobo venujú aj práci s Rómami v  Bardejove – Poštárke a na sídlisku Luník IX v Košiciach.

Medzi známe osobnosti saleziánov  na Slovensku patria Boží služobník Titus Zeman, s povesťou mučeníka (saleziáni začali proces jeho blahorečenia, momentálne prebieha rímska fáza), básnici Gorazd Zvonický, Štefan Sandtner, profesori teológie a filozofie Andrej Dermek, Jozef Heriban  a Anton Hlinka, bývalý provinciál a spisovateľ Ernest Macák, historik Milan Ďurica a ďalší.

Oslavy 90. výročia príchodu saleziánov na Slovensko sa v auguste 2014 prepoja aj s celosvetovo sláveným jubilejným rokom 200-ročnice narodenia zakladateľa saleziánskej rodiny, svätého Jána Bosca.

Viac informácií o Saleziánoch dona Bosca nájdete na www.saleziani.sk .