S májom prichádza aj ďalší ročník celoslovenského podujatia Deň rodiny

Počas májových a júnových víkendov sa uskutoční už 7. ročník Dňa rodiny. Doposiaľ  sa do jeho organizovania prihlásilo viac ako 30 miest a obcí Slovenska, ktoré si takto chcú pripomenúť Medzinárodný deň rodiny. Ten sa na podnet  OSN oslavuje každoročne 15. mája.

Na Slovensku sa podujatia Dňa rodiny už tradične budú konať s mottom  „… aby deti otca mali, aby mali mamu … príď to povedať nahlas!“.

„Motto, v duchu ktorého sa jednotlivé podujatia konajú, vyjadruje náš zámer, aby Deň rodiny bol oslavou prirodzenej rodiny, kde každý člen rodiny má svoje dôležité miesto a ak v rodine chýba, je to pre rodinu citeľné.“ uviedol Jozef Predáč, jeden z koordinátorov projektu.

„Rodina je pre nás miestom, kde sa delíme o to, čo sa nám podarilo a z čoho máme radosť, ale aj  pevným bodom, ktorého sa chytáme, keď máme pocit, že všetko sa rúca a zlyháva. Žiadna inštitúcia nie je schopná nahradiť toto prirodzené zázemie. Preto sme radi, že aj OSN pri príležitosti  Medzinárodného dňa rodiny vyzýva štáty, inštitúcie a neformálne iniciatívy, aby sa spájali na podporu rodiny a vzdali rodine hold “, hovorí Monika Jucková, členka predsedníctva FKI zodpovedná za projekt Deň rodiny 2015.

Miestni organizátori pripravujú pre účastníkov aktivity pre celé rodiny, ktorými chcú poodhaliť bohatstvo a čaro ich vlastnej rodiny. Na návštevníkov podujatí čakajú vystúpenia známych tvárí celoslovenskej aj miestnej umeleckej scény, čas pre spoločné zážitky, poučenie i zábavu.

„Veríme, že budeme mať pekné počasie a tohto roku prekonáme vlaňajší rekord, ktorým bolo
38 zapojených miest s celkovou návštevnosťou 30 000 účastníkov” vyjadrila svoju túžbu a očakávania ďalšia koordinátorka projektu, Lea Hagovská.

Viac o Dni rodiny, miestach a dátumoch, kde sa bude Deň rodiny konať, nájdete na www.denrodiny.sk.

Kto má záujem pridať sa k celoslovenskej iniciatíve a zorganizovať  Deň rodiny vo svojom meste alebo obci, môže sa obrátiť na celoslovenských koordinátorov podujatia.

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI)(www.fki.sk) je platforma spolupráce a nositeľ impulzov, ktorých cieľom je rozvíjať spoluprácu so štátnou a verejnou správou, tretím sektorom, cirkevnými inštitúciami, akademickým prostredím a svetom politiky. Ako neformálna platforma pôsobí od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie, ktoré v súčasnosti združuje viac ako 40 organizácií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami. FKI je hlavným organizátorom Dňa rodiny, Veľtrhu sociálnych aktivít a Spomienky na Sviečkovú manifestáciu.

Kontakt:

Lea Hagovská a Jozef Predáč,  denrodiny@fki.sk, 0917 350 163 / 0903 982 097