Rozhodnutie ESĽP potvrdilo, ako veľmi bolo dôležité slovenské referendum

Bratislava 22.7.2015

aliancia-za-rodinu2-300x180-7323720Po aktivistickom rozhodnutí ESĽP Oliari a ostatní vs. Taliansko už nikto nemôže povedať, že slovenské referendum bolo zbytočné. Lepšie je, keď o hodnotách rozhodnú sami ľudia, ako keď im je rozhodnutie nanútené.

Európsky súd pre ľudské práva nie je ani našim demokraticky zvoleným parlamentom, ani našim ľudom. Jeho rozhodnutia nie sú vynútiteľné. Ukazuje sa, že Aliancia za rodinu mala pravdu a tieto nevolené inštitúcie strácajú schopnosť rešpektovať demokraciu ako aj text Dohovoru.Keď európske krajiny podpisovali Európsky dohovor o ľudských právach, žiadna z nich nepodpisovala registrované partnerstvá.V Dohovore vtedy, aj dnes išlo o ochranu ľudských práv.Keď sudcovia nájdu v zmluve to,čo tam nikdy nebolo, ťažko to nazvať inak ako „súdny aktivizmus“ na suverénnych zmluvných‎ stranách.  Hoci sa tento rozsudok nevzťahuje na Slovenskú republiku, ktorá je v inej právnej situácii, veríme, že ani Taliansko sa s takýmto rozhodnutím nezmieri a odvolá sa na Veľkú komoru ESĽP, ako to už aj v minulosti urobilo a zvíťazil zdravý rozum.  „Medzinárodné zmluvy menia štáty dodatkami, nie sudcovia. Mnohé krajiny Rady Európy budú takéto rozhodnutie súdu vnímať ako zásah do vlastnej suverenity a určite nebudú podobné rozhodnutia voči svojimkrajinam rešpektovať. ESĽP týmto rozhodnutím, žiaľ na svoju vlastnú škodu, stráca svoju vážnosť,“ povedal Anton Chromík, predseda Aliancie za rodinu. Bližšie sa Aliancia k rozhodnutiu vyjadrí po jeho podrobnom preštudovaní.

Aliancia za rodinu