Richard Vašečka: Milovať a ctiť: Výchova detí (video)

Richard Vašečka pochádza z Bratislavy, kde už dlho nežije. V 18-tich rokoch odišiel študovať do Prešova, kde našiel manželku. Dnes žije blízko Žiliny. Je otcom štyroch detí a sám pochádza z piatich súrodencov. Pätnásť rokov pôsobil ako učiteľ náboženskej výchovy na cirkevnom gymnáziu. Podľa vlastných slov preberal so žiakmi na náboženstve všetko.

Ste rodičmi? Hľadáte odpovede na mnohé otázky týkajúce sa výchovy a vzťahu s deťmi? Pozrite si výbornú prednášku Richarda Vašečku z cyklu Milovať a ctiť na tému Výchova detí. Richard Vašečka sa prihovára sa nielen rodičom. V úvode prednášky uvádza východiská, opiera sa pritom najmä o Božie slovo a Katechizmus katolíckej cirkvi.

“Otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.” (Ef 6,4)

Čo znamená dráždiť svoje deti? Aké dôsledky to na ne má? Aká je to prísna výchova? Prečo byť prísny vo výchove? Ako deti napomínať v Pánovi? Odpovede na tieto a aj ďalšie otázky nájdete v tejto pútavej a hodnotnej prednáške.

Uverejnené so súhlasom misiefilmom.sk