Rehoľníkov milo prekvapil záujem návštevníkov. Do kláštorov ich prišlo viac ako 30 tisíc!

Vo viac ako 50-tich slovenských mestách sa v sobotu, 27. júna, otvorili brány kláštorov, ale aj nemocníc, hospicov, rehoľných domov, kostolov či areálov, v ktorých žijú a pôsobia rehoľníci. Okrem toho rehoľníci sprístupnili aj svoje kaplnky, kuchyne, jedálne či záhrady, do ktorých sa bežne počas roka návštevník nedostane.

Súčasťou dňa bol aj sprievodný program, počas ktorého bola možnosť nazrieť do útrob kláštorov, pozrieť si krypty, vzácne liturgické rúcha či artefakty, výstavu poštových známok s podobizňou svätých, rôzne iné tematické výstavy, historické knihy, ale aj dobovú lekáreň či výrobňu hostií. Viaceré rehole pripravili aj ukážku dobových kostýmov – habitov, prezentácie o svojej minulosti aj súčasnej práci, poslaní. Každý si mohol zobrať informačné materiály o reholiach, ich aktivitách či svätých tej – ktorej reholi.

Najmenší návštevníci boli zapojení do „historického“ vyučovania a zistili, ako prebiehala vyučovacia hodina za dávnych čias. Nemalou výzvou bola možnosť zamaškrtiť si na koláčoch a pečive z domácej rehoľnej kuchyne, ochutnať granátové jablká, medovníky, limonádu z čerstvej bazy, zmrzlinu. Takisto si mohli vyskúšať výrobu rôznych predmetov v rámci hodín ručných prác alebo si zasúťažiť – zašportovať s rehoľníkmi. Rodičia si zase mohli posedieť a pozhovárať sa s rehoľníkmi pri dobrej káve, čaji, hudbe – harmonike, gitare, ako aj ochutnať pravú taliansku pastu „alla agostiniani“ či hotdogy.

Veľa ľudí využilo počas návštevy kláštorov a rehoľných domov aj možnosť vhodiť svoje prosby, ktoré napísali na papierik do nádob, ktoré rehoľníci otvoria a budú sa za úmysly návštevníkov modliť.

„Myslím, že to bol krásny deň, počas ktorého sme sa mohli lepšie spoznať a navzájom sa obohatiť“, povedala predsedníčka Konferencie vyšších predstavených ženských reholí Sr. Magdaléna Sumilasová.

Organizátormi podujatia boli Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ a Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVPŽR a KVRP). Tento deň zorganizovali rehoľníci na Slovensku pre širokú verejnosť v rámci Roka zasväteného života

Informoval: Peter Novák