Radosť aj po sviatkoch

Veľkonočné koláče sú už dojedené, návšteva už dávno odišla a ty máš pocit akoby v tvojom živote neboli ani žiadne veľkonočné sviatky? Nesmúť, pretože veľkonočné obdobie je ešte v plnom prúde! Čo ti teda môže pridať na ozajstnej radosti z Kristovho zmŕtvychvstania? Spoznaj tieto štyri pravdy…

Božie milosrdenstvo

V nedeľu sme v Cirkvi slávili sviatok Božieho milosrdenstva. Ak si myslíš, že celý sviatok je len o Krakove, sv. Faustíne, či obraze, tak sa veľmi mýliš. Možno máš v svojom živote problém odpustiť si niektoré chyby, ktorých si sa dopustil. Alebo je niekto, kto ti veľmi ublížil a ešte stále prežívaš horkosť a smútok z jeho činov. V týchto dňoch sa pokús viac zamerať na túto úžasnú Božiu vlastnosť. Pros Ježiša, aby ťa naučil byť viac zhovievavý a odpúšťajúci voči blížnym. A taktiež buď vďačný svojmu Bohu za to, že ti všetky hriechy už dávno odpustil.

Božia láska

Možno už od malička počúvaš vetu, že Boh je láska, no ty to nejako bytostne neprežívaš. Jedným z dôvodov môžu byť aj tvoje vzťahy s najbližšími – napr. rodičmi. Ak ťa nikdy neobjali, či ti neprejavili lásku tak, ako si ju potreboval, možno je teraz ťažké pre teba prijať a prežiť, že ťa ľúbi tvoj Nebeský Otec. Nestavaj však Bohu hranice, cez ktoré nemôže prejsť. Otvor svoje srdce a povedz mu aj o týchto tvojich zraneniach z detstva. A pripomeň si Božie slová, ktoré dnes hovorí práve Tebe: “Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovanie nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.” Iz 49,15

Božia ochrana

Máš pocit, že niektoré veci v tvojom živote nedopadli celkom najlepšie? Možno sa snažíš prinútiť dôverovať myšlienkam, že Boh nechcel, aby tak veci skončili, ale vo vnútri tomu celkom neveríš, alebo sa na Boha dokonca hneváš? Ak to tak prežívaš, tak buď v prvom rade voči Bohu úprimný! Povedz mu v ktorých situáciách si sa cítil od neho nechránený, pomenuj to celkom presne. A potom ho pros o Ducha Svätého, aby ti ukázal, prečo si tieto veci mal zažiť, alebo aký mali celkový význam v tvojom živote. Možno nedostaneš v sekunde “zjavenie” od Boha, prečo sa to všetko stalo. Ale vďaka tejto tvojej otvorenosti možno postupne pochopíš zmysel aj týchto ťažkých časov a objavíš, že práve vtedy bol Boh k tebe bližšie, než kedykoľvek predtým.

Božia starostlivosť

Zdravie, rodina, bývanie, práca, dobré vlastnosti, talenty a dary. Toto všetko nie je len náhodný rad slov, ale dary, ktorými sa Boh o teba stará. Nemusíš to prežívať ani vnímať, ale vedz, že je to skutočne tak. Ak máš okolo seba rodinu, či priateľov, ktorí sa o teba zaujímajú, tak si buď vedomý, že Boh koná aj cez týchto ľudí. Chodíš každý deň do práce? Tak Boh sa o teba týmto spôsom stará a dáva ti tvoj každodenný chlieb, ktorý potrebuješ na prežitie. Máš strechu nad hlavou, kde bývaš spoločne aj so svojou rodinou? Tak to neber ako samozrejmosť, pretože Boh ti daroval toto útočište, kde môžeš každý deň načerpať dostatok síl do nasledujúceho dňa.

Otvor svoje srdce

Štyri Božie vlastnosti – milosrdenstvo, láska, ochrana a starostlivosť, o ktorých sme si povedali čosi viac. Každý však môže nášho Nebeského Otca vnímať úplne inak. Neboj sa teda otvoriť svoje srdce Bohu a nechaj sa ním prekvapovať. Prosme aj navzájom za seba, aby sme vďaka bližšiemu spoznaniu nášho Boha prijali aj väčšiu radosť do svojej duše a rozdávali ju tak ďalej medzi ostatných.

Alžbeta Šutková