Prvá relácia vKontexte na v TV LUX a Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii

Letné prábazilika-212x300-9354385zdniny sú preč a ľudia už naplno zarezávajú v práci či v škole. Pri každodennej práci sa treba vždy aj zastaviť a načerpať nových síl. Prečítajte si, čo pripravili organizátori na najbližšie dni, aby ste sa mohli obohatiť na tele i na duchu.

Na obrazovkách TV LUX sa začne vysielať nová relácia vKontexte.  Otec Juraj Vittek a Mons. Marián Gavenda v novej relácii TVLUX s názvom vKontexte ponúknu hľadanie hlbších súvislostí diania v Cirkvi, keďže informácie o dianí v Cirkvi sa k nám veľmi často dostávajú v mediálnom podaní, prichádzajú k nám často oklieštené, vytrhnuté z kontextu, neraz deformované neúplnosťou a uniknutými súvislosťami. Prvá téma: Téma: Kto som ja, aby som súdil? Relácia sa bude vysielať na TV Lux 8.9.2015 o 20:20.

Nemôžeme prehliadnuť ani veľký vplyv púti na život človeka. Od 11.09 do 16.09 sa bude konať Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii. Pre pútnikov rôznych vekových kategórií je pripravený bohatý duchovný program, ktorý potrvá šesť dní. Púť začne sa už v piatok 11. septembra svätou omšou o 18.00 hod. a nasleduje programom Spoločenstva modlitieb za kňazov. V sobotu pokračuje svätou omšou o 10.30 hod., v nedeľu viacerými svätými omšami počas dňa a adoráciou o 14.30 hod. Vyvrcholením národnej púte bude v utorok 15. septembra o 10.30 hod. na sviatok Sedembolestnej Panny Márie svätá omša za účasti slovenských biskupov. Hlavným kazateľom bude arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Národná púť sa ukončí v stredu 16. septembra tradičnou Púťou seniorov a chorých.

Spoločenstvo Marana Tha a Lamačské chvály pozývajú všetkých, ktorí sa chcú pridať, k modlitbe za pokoj vo svete. Modlitbové stretnutie s názvom Pokoj vám dávam sa bude konať v nedeľu 13.9. o 17.00 v Trstenej na námestí M.R. Štefánika (v prípade zlého počasia v kultúrnom dome). Účastníci modlitieb chcú prosiť o veci, ktoré sú pre nás samozrejmé: žiť v mieri, mať svoju posteľ, môcť slobodne vyznávať svoju vieru.

Veríme, že vás niečo z aktuálnej ponuky podujatí zaujalo. Každopádne, podrobnosti a ďalšie podujatia nájdete na portáli kresťanských podujatí Výveska.sk.