Vypočujte si hymnu SDM 2016, predstavili ju na sviatok Zjavenia Pána

Na sviatok Zjavenia Pána presne na pravé poludnie predstavili v Krakove hymnu Svetových dní mládeže 2016, ktoré sa uskutočnia práve v tomto meste. Autorom hudby a textu je Jakub Blycharz, krakovský skladateľ z dominikánskeho prostredia.

Tento vášnivý hudobník, ktorý je povolaním právnik a má už na svojom konte viacero liturgických skladieb, sa spoločne s manželkou a dcérou angažuje v krakovskom spoločenstve Głos na Pustyni (Hlas na Púšti).

Premiéru hymny s názvom „Błogosławieni miłosierni“ (Blahoslavení milosrdní), čo bude aj heslo Svetových dní mládeže 2016, si prišiel osobne vypočuť okrem autora aj krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dziwisz.

Hymnu zaspievali Katarzyna Bogusz, Aleksandra Maciejewska i Przemek Kleczkowski spolu s 50-členým miešaným zborom, ktorý dirigoval Hubert Kowalski.

Za oficiálny preklad hymny do jednotlivých jazykov budú zodpovedné jednotlivé biskupské konferencie v daných krajinách. My vám ponúkame neoficiálny preklad textu spolu s originálnym poľským textom.

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd Przyjdzie mi pomoc; Pomoc od Pana, wszak Bogiem On

Miłosiernym jest!

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, By w swe ramiona wziąć, Rany uleczyć Krwią swoich ran, Nowe życie tchnąć! Błogosławieni miłosierni,

albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win, Któż ostać by się mógł? Lecz On przebacza, przeto i my

Czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług, Syn z grobu żywy wstał; „Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.

Niech to widzi świat!

[BRIDGE]

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, Swe troski w Panu złóż I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż

Żyje Pan, Twój Bóg!

Preklad:

1. Dvíham svoje oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc; pomoc od Pána, veď  On je

Milosrdným Bohom!

2. Keď zblúdime, sám nás hľadá, aby nás zobral na svoje ramená, rany lieči Krvou svojich rán, nový život dýcha! Blahoslavení milosrdní,

lebo oni dosiahnu milosrdenstvo!

3.Keby nám Pán neodpustil viny, kto by mohol ostať? Ale On odpúšťa, preto aj my

konajme ako náš Boh!

4 Pán Krvou Syna zmazal všetky dlhy, Syn vstal z hrobu živý, „Pánom je Ježiš“- hovorí v nás Duch.

Nech to vidí svet!

Bridge: Tak odhoď strach a buď verným, zlož svoje starosti na Pána a ver, lebo vstal z mŕtvych a tak,

Žije Pán, Tvoj Boh!

spev a hudobné nástroje: Aleksandra Maciejewska – vokál Katarzyna Bogusz –vokál Przemysław Kleczkowski –vokál Maria Pękała – fortepiano Karol Sobczyk – elektrická gitara Jakub Chmura – perkusie Bartłomiej Krawczyk – basgitara Piotr Szewczyk – goralské husle

Joachim Mencel – lira korbowa (nevieme preložiť, ale asi nejaký druh lýry)

Podľa oficiálnej stránky SDM 2016 v Krakove.

Pavol Hudák